Betalingen naar Rusland

U vindt hier relevante informatie die u kunt gebruiken voor betalingsopdrachten naar Rusland.

Generieke informatie

Naam land: Rusland
SEPA-land: Nee
Landcode: RU
Muntsoort: RUB (Russische Roebel)
Rekeningnummer aangeduid als: Nomer sjeta
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 20 cijfers.
IBAN: Niet van toepassing.

Rekeningnummers

Russische rekeningnummers bestaan uit 20 cijfers (bijvoorbeeld 40817840303782000004), waarbij:

  • 40817 het grootboekrekeningnummer is;
  • 840 de valutacode is volgens Russische classificatie;
  • 3 een codegetal is;
  • 03782000004 de cliëntidentificatie is.

Nationale bankcode

Rusland maakt voor het betalingsverkeer gebruik van een nationale bankcode. Dit is de Russian Central Bank ID Code. De nationale bankcode bestaat uit 9 cijfers. Deze kunt u vullen in het veld Nationale bankcode achter RU.

RUB betalingen

De Russische centrale bank vereist VO-codes voor betaalopdrachten in RUB. De VO-code kunt u vermelden op de eerste regel van de omschrijving (reden van betaling). Opdrachten zonder VO-code worden door de Russische bank niet verwerkt en retour gestuurd.

Belastingbetalingen

De Russische banken stellen specifieke eisen aan het verwerken van belastingbetalingen. De opdracht dient gegevens te bevatten met betrekking tot 'transaction type code (26T) en 'regulatory reporting' (77B). Deze informatie kunt u via RIB Pro en RCM invoeren via het veld 'overige instructies.' U wordt verzocht bij het vullen de volgende opmaak te gebruiken: 'Russische belastingbetaling: 26T: S'waarde' (tussen de 01 en 20) 77B: /N10/waarde/N4/waarde/N5/waarde/N6/waarde/N7/waarde/N8/waarde/N9/waarde'

Kosten correspondentbank

Wanneer u een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Rusland, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Deze kosten bedragen €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- bedragen deze kosten €10,50. Daarnaast kan ook de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wilt u er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. U betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Belangrijk voor uw betalingen

Om uw betalingen naar het buitenland correct te kunnen verwerken is het belangrijk dat u uw betalingsopdracht volledig invult. Zo dient, indien deze bekend is, een geldige BIC/SWIFT van de bank van begunstigde vermeld te zijn. Daarnaast dienen de gegevens van begunstigde volledig te zijn en rekeningnummer, volledige tenaamstelling, adres en woonplaats te bevatten om vertraging in het buitenland te voorkomen. Controleer daarom uw factuur en betalingsopdracht, en vraag eventuele ontbrekende gegevens op bij begunstigde.

Lees meer over buitenlandse betalingen

Wat is BIC of SWIFT?

Waar vind ik mijn IBAN?

Contact

Rabobank