Betalingen naar Oost-Timor

U vindt hier relevante informatie die u kunt gebruiken voor betalingsopdrachten naar Oost-Timor.

Generieke informatie

Naam land: Oost-Timor
SEPA-land: Nee
Landcode: TL
Muntsoort: USD (Amerikaanse Dollar)
Rekeningnummer aangeduid als: Niet bekend.
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 19 cijfers.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 23 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld TL38 0080 0123 4567 8910 157).

Let op: het IBAN van de begunstigde kan nooit zelf berekend worden! Een correct IBAN kunt u alleen verkrijgen via de (bank van de) begunstigde.

Specifieke informatie

Voor dit land is geen specifieke informatie bekend.

Belangrijk voor uw betalingen

Om uw betalingen naar het buitenland correct te kunnen verwerken is het belangrijk dat u uw betalingsopdracht volledig invult. Zo dient, indien deze bekend is, een geldige BIC/SWIFT van de bank van begunstigde vermeld te zijn. Daarnaast dienen de gegevens van begunstigde volledig te zijn en rekeningnummer, volledige tenaamstelling, adres en woonplaats te bevatten om vertraging in het buitenland te voorkomen. Controleer daarom uw factuur en betalingsopdracht, en vraag eventuele ontbrekende gegevens op bij begunstigde.

Lees meer over buitenlandse betalingen

Wat is BIC of SWIFT?

Waar vind ik mijn IBAN?

Contact

Rabobank