Betalingen naar Oost-Timor

Naam land: Oost-Timor
SEPA-Land: Nee
Landcode: TL
Muntsoort: USD (Amerikaanse Dollar)
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 19 cijfers.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 23 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld TL38 0080 0123 4567 8910 157).

Service en Contact