Rabobank

Samen sterker

Beste leden,

Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt ons allemaal bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s, die we zo goed als mogelijk en met elkaar het hoofd moeten bieden. In deze brief informeren wij u als lid van de Rabobank over onze aangepaste dienstverlening, nieuwe maatregelen en oplossingen die de Rabobank heeft geïntroduceerd naar aanleiding van de corona crisis.

Aangepaste dienstverlening en nieuwe maatregelen
Als bank hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt blijven maken van onze dienstverlening. We kijken van dag tot dag op welke manier we voldoende bankkantoren open kunnen houden voor de mensen die echt niet op een andere manier geholpen kunnen worden; met oog voor de gezondheid voor onze klanten en medewerkers.

Vorige week hebben we de cumulatieve limiet voor contactloze betalingen tijdelijk verhoogd, zodat klanten minder vaak hun pincode in moeten voeren. En we hebben een regeling ingevoerd waarmee particuliere klanten tijdelijk extra financiële ruimte kunnen krijgen als inkomsten wegvallen, door drie maanden uitstel aan te vragen voor het betalen van aflossing en rente voor een hypotheek en/of consumptief krediet.

Ook voor ondernemers zoeken we naar oplossingen om onze leden en klanten te helpen. Als coöperatieve bank slaan we de handen ineen met de overheid, toezichthouders, andere banken en ondernemersorganisaties, zodat de collectieve impact van nieuwe oplossingen zo groot mogelijk is. De eerste aanvragen voor de speciale B-MKB ondersteuningsregeling zijn al verwerkt. En kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, krijgen de gelegenheid om tot zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen aan te vragen. Verder hebben we specifieke regelingen voor de tuinbouwsector en monitoren we continu of voor andere sectoren en klantgroepen ook aanvullende maatregelen nodig zijn.

Antwoorden op veel gestelde vragen
Snelheid is nu cruciaal. Dat geldt heel nadrukkelijk voor het onder controle krijgen van de gezondheidscrisis, maar zeker ook voor het verzachten van de economische gevolgen daarvan. Alle nieuwe maatregelen worden zo snel mogelijk genomen en gecommuniceerd. We doen dat zo zorgvuldig mogelijk, maar we hopen ook op uw begrip als processen niet meteen helemaal soepel lopen.

We raden u aan om de speciale coronapagina’s voor ondernemers en particuliere klanten op onze website goed in de gaten te houden. Daar vindt u de meest actuele informatie.

Rabo &Co: uitgave eind maart en nieuw platform
Op onze website hebben we ook een Rabo &Co pagina ingericht. Daar draait het om de bijzondere verhalen van mensen die de handen ineen slaan om samen te gaan helpen waar het nu het hardst nodig is.

Komende week ontvangen velen van u het nieuwe Rabo &Co magazine. Het productie en distributieproces was al in gang gezet op het moment dat de crisis in volle omvang uitbrak. We vragen daarom uw begrip als de inhoud en sommige ledenaanbiedingen niet meer helemaal aansluiten bij de actualiteit. Daar staat tegenover dat het thema van dit nummer ‘voeding’ is; en het belang van toegang tot voldoende gezonde voeding is de afgelopen periode alleen maar duidelijker geworden.

De verschijning van het hierop volgende magazine en de start van de ClubSupport campagne hebben we uitgesteld tot na de zomer. In de tussentijd zullen we onze ledencommunicatie primair via digitale kanalen laten verlopen om de actualiteit en relevantie te waarborgen.

Wij waarderen uw betrokkenheid als lid en hopen samen met u een bijdrage te kunnen leveren in het beperken van de gevolgen van deze crisis. Vooral nu moeten we oog hebben en houden voor elkaar. Als coöperatieve Rabobank zullen wij ook nu die stap extra blijven zetten voor onze leden en klanten. We hebben er alle vertrouwen in dat we deze periode samen goed doorkomen.

Met vriendelijke groet,

handtekening

 

Wiebe Draijer
Voorzitter groepsdirectie Rabobank