De hoeveelheid spaargeld per dienstverband

Weinig spaargeld

Uit een enquête die RaboResearch in januari 2019 heeft gehouden onder bijna 12.000 20- tot 45-jarigen blijkt dat 35 procent van de flexwerkers die zelfstandig wonen en niet fulltime studeren, minder dan 2.500 euro spaargeld heeft. Onder oproep- en uitzendkrachten is dat zelfs 50 procent, waardoor zij het meest kwetsbaar zijn.

Beperkte vangnetten

Wanneer er inkomen wegvalt of daalt, zijn flexwerkers sneller afhankelijk van hun persoonlijke vangnetten, zoals spaargeld, het inkomen van een eventuele partner of het inkomen van een tweede baan. Uit analyse van de enquête blijken die vangnetten van deze flexwerkers vaak zeer beperkt te zijn. Carlijn Prins, Rabo econoom vertelt: “Van de ondervraagde flexwerkers heeft 25 procent niet alleen weinig spaargeld, maar is er binnen hun huishouden ook geen tweede inkomen uit vast dienstverband, noch van zichzelf noch van hun partner.” Kortom: veel flexwerkers hebben geen uitgebreid financieel vangnet om op terug te vallen.

Specifieke maatregelen voor flexwerkers

Door de coronacrisis hebben flexwerkers een grotere kans hun werk te verliezen, wat kan leiden tot een flinke daling in het inkomen. Zeker de groep met weinig spaargeld en zonder tweede inkomen uit vast dienstverband noch van zichzelf noch van hun partner, kan sneller in de financiële problemen komen. Prins: “Voor hen kan het dus lastig worden om de vaste lasten te blijven betalen of om een nieuwe financiële tegenslag op te vangen, zoals een hoge energierekening of een reparatie aan de auto.”

Sommige bedrijven hebben actie genomen om betalingsproblemen bij klanten te helpen voorkomen. Zo verlenen banken en sommige verhuurders uitstel van betaling. Ook de overheid heeft al een groot pakket aan maatregelen getroffen, waaronder de versoepeling van de bijstandsnormen voor zzp’ers (TOZO), tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) en loondoorbetaling voor werknemers (de NOW).

Wat kun jij doen?

Ervaar je al financiële problemen of verwacht je dit op korte termijn? Lees welke maatregelen Rabobank heeft getroffen om jou te helpen.

Of kijk welke hulp we te bieden hebben. Want hoe eerder je in actie komt hoe beter. Dat lijkt misschien moeilijk, maar de eerste stap is zo gezet.