Jongvolwassenen hebben gemiddeld 8,6 doelen

In het onderzoek Jongvolwassenen en hun financiële doelen hebben het Nibud en de Rabobank 1.568 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar gevraagd naar hoe zij zich financieel gezien voorbereiden op de toekomst. Daaruit blijkt dat vrijwel alle jongvolwassenen financiële doelen hebben, met een gemiddelde van 8,6 doelen.

Doelen afhankelijk van situatie

Jongvolwassenen lijken zich vooral te richten op het hebben van voldoende geld om in de relatief nabije toekomst prettig te kunnen leven of niet in problemen te komen. De drie meest genoemde belangrijkste financiële doelen van jongvolwassenen zijn ‘geld om leuke dingen te doen’, ‘geld voor onvoorziene uitgaven’, en ‘een (ander) huis kopen’. Toch noemt ook een opvallend grote groep ‘extra geld voor na pensionering’ als doel, maar dit is minder vaak ook één van de drie belangrijkste doelen.

Belangrijkste financiële doelen van jongvolwassenen

De doelen van een jongvolwassene verschillen afhankelijk van de levens- en financiële situatie; een thuiswonende student heeft andere behoeften en middelen dan een jongvolwassene met een baan, eigen huis en kinderen.

Sparen populairste strategie

Sparen is verreweg de populairste methode onder jongvolwassenen om hun doelen te bereiken. Bijna alle respondenten noemen sparen als strategie voor minstens één van hun doelen. Verder is inkomen verhogen een veel gekozen strategie. Deze strategie wordt vaak genoemd in combinatie met lasten verlagen. Deze jongvolwassenen proberen hun financiële doelen dus te bereiken door meer geld over te houden. Traditioneel beleggen en handelen in cryptovaluta worden vaker gebruikt voor doelen die verder in de toekomst liggen, zoals eerder stoppen met werken en extra geld voor na pensionering.

Uit eerder onderzoek van het Nibud en de Rabobank bleek al dat 42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt, met als voornaamste reden vermogensopbouw.

Jongvolwassenen komen in actie voor doelen, maar niet altijd planmatig

Jongvolwassenen leggen gemiddeld genomen voor 83 procent van hun belangrijkste doelen geld opzij. Maar andere stappen in het voorbereidingsproces zoals informatie opzoeken of hoeveel geld je voor een bepaald doel nodig hebt worden minder vaak gezet.

Jongvolwassenen zouden dus planmatiger aan de slag kunnen, want mogelijk leggen ze te veel of te weinig opzij om hun doelen (tijdig) te halen. Lees onze tips hoe je eerder je doelen kunt bereiken.

Benieuwd naar het onderzoek Financiële voorbereiding jongvolwassenen?