Frieslandbank

Friesland Bank

Rabobank en Friesland Bank zijn nu samen één bank

Het overgaan van klanten van Friesland Bank naar de Rabobank is op 1 augustus 2014 afgerond. Op deze pagina vindt u informatie over de overgang en over de mogelijkhed om contact te leggen met de Rabobank over bijvoorbeeld voormalige rekeningen van Friesland Bank. In verband met de intrekking van de bankvergunning van Friesland Bank N.V. per 15 december 2014 is de naam van Friesland Bank N.V. gewijzigd naar Friesland Zekerheden Maatschappij N.V.

Overname Friesland Zekerheden Maatschappij door de Rabobank

Sinds 1 april 2012 is Friesland Zekerheden Maatschappij (voorheen Friesland Bank) onderdeel van de Rabobank Groep. Friesland Zekerheden Maatschappij is vrijwel geheel opgegaan in de Rabobank. Als gevolg van de overgang naar de Rabobank heeft Friesland Zekerheden Maatschappij haar actieve dienstverlening in 2014 gestaakt. De producten en diensten van klanten van Friesland Zekerheden Maatschappij zijn overgegaan naar lokale Rabobanken of andere onderdelen van de Rabobank Groep.

Overname Friesland Bank Assurantiën door Achmea

De aandelen in Friesland Bank Assurantiën Holding BV (FBA), door Friesland Zekerheden Maatschappij (voorheen Friesland Bank) zijn per 1 januari 2013 overgedragen aan Achmea. FBA heeft haar advies- en bemiddelingsactiviteiten vanaf december 2013 stapsgewijs overgedragen en de klanten van FBA zijn hierover geïnformeerd.

Overstapservice aan? Geeft tijdig uw nieuwe rekeningnummer door

Bij de migratie van uw rekening bij Friesland Zekerheden Maatschappij (voorheen Friesland Bank) naar de Rabobank is de Overstapservice aangezet. Bijschrijvingen op uw oude betaalrekening (zoals salaris of uitkering) worden automatisch doorgeleid naar uw nieuwe betaalrekening. Na 13 maanden stopt de overstapservice. Op het rekeningoverzicht van uw nieuwe rekening ziet u welke bijschrijvingen via de Overstapservice zijn doorgeleid. Op uw rekeningoverzicht staat dan: 'Overstapservice via [IBAN oude rekening]'. Als u deze tekst op uw rekenoverzicht tegenkomt, betekent dit dat de partij die de betaling naar u heeft overgemaakt nog niet op de hoogte is van uw nieuwe nummer. Of het betekent dat deze partij de informatie die u heeft aangeleverd nog niet heeft verwerkt. Ons advies: neem hierover contact op met deze partij. Informeer tijdig de partijen die geld naar u overmaken over het nieuwe rekeningnummer bij de Rabobank. Doe dit voordat de Overstapservice stopt, anders worden binnenkomende overboekingen niet meer bijgeschreven op uw nieuwe rekening.

Contact

Hieronder vindt u informatie om contact te leggen met de Rabobank over bijvoorbeeld voormalige rekeningen van Friesland Bank (inmiddels Friesland Zekerheden Maatschappij). Daar waar in de tekst hieronder 'Friesland Bank' staat, wordt 'Friesland Zekerheden Maatschappij' bedoeld.

Informatie over voormalige rekeningen Friesland Bank
Is minimaal één van uw producten van Friesland Zekerheden Maatschappij (voorheen Friesland Bank) overgegaan naar de Rabobank? Dan kunt u voor oude rekeningafschriften en/of jaaroverzichten van uw (spaar)rekeningen bij Friesland Zekerheden Maatschappij alleen contact opnemen met uw eigen Rabobank. Rabobank Nederland kan uw verzoek niet in behandeling nemen.

Let op: vul de gegevens in zoals deze bekend waren bij Friesland Zekerheden Maatschappij (voorheen Friesland Bank) (dit kan afwijken van uw huidige adresgegevens). Jaarlijks zijn de eerste twee kopieën van een voormalige rekening van Friesland Zekerheden Maatschappij gratis, als dit kopieën betreft van afschriften die niet ouder zijn dan 15 maanden. Meer afschriften of afschriften die ouder zijn dan 15 maanden kosten € 5 per stuk, met een maximumbedrag van € 25 per kalenderjaar. Deze kosten worden aan u doorberekend.

Contact met de Rabobank als rechtsopvolger van Friesland Bank

Heeft u een vraag over een oud-klant van Friesland Zekerheden Maatschappij (voorheen Friesland Bank) of over een leveranciersrelatie die u had met Friesland Zekerheden Maatschappij? U kunt deze vraag schriftelijk stellen aan Rabobank Nederland, CRG, Postbus 40364, 3504 AD Utrecht.

Contact voor oud-klanten FBA over verzekeringspolissen

Bent u een oud-klant van Friesland Bank Assurantiën en heeft u een vraag over verzekeringspolissen die zijn overgegaan naar de Rabobank? Neem dan contact op met uw eigen Rabobank. Zijn uw verzekeringspolissen overgegaan naar een andere adviseur? Dan kunt u daar terecht met uw vragen. FBA heeft u geïnformeerd wie uw nieuwe adviseur is.

Klacht melden door oud-klanten van Friesland Bank
  • Bent u met uw producten overgegaan naar de Rabobank en heeft u een klacht over Friesland Zekerheden Maatschappij (voorheen Friesland Bank) of over Friesland Bank Assurantiën? Dan kunt u uw klacht indienen bij uw eigen Rabobank. Meer informatie hierover vindt u onder Klantenservice
  • Bent u als klant met geen van uw bank producten overgegaan naar de Rabobank en heeft u een klacht over Friesland Zekerheden Maatschappij (voorheen Friesland Bank) of over Friesland Bank Assurantiën)? Dan kunt u terecht bij Rabobank Nederland. Rabobank Nederland beantwoordt uw klacht meestal binnen enkele weken, maar uiterlijk binnen drie maanden. Download het klachtenformulier (PDF) voor oud-klanten van Friesland Zekerheden Maatschappij (voorheen Friesland Bank)en stuur het naar ons op.