Corona

Uitstel van Consumptief betaling: vragen en antwoorden

Ik verwacht dat ik mijn lening niet meer kan betalen als gevolg van het coronavirus. Hoe kan Rabobank helpen?

De uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen. Voor de gezondheid, maar ook financieel. Bijvoorbeeld omdat je minder inkomsten hebt als gevolg van wegvallen van werk. Dit kan ook gevolgen hebben voor het betalen van je vaste lasten zoals de maandtermijn van je Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet. Lukt het niet om deze te blijven betalen? Dan kunnen wij je helpen door tijdelijk de maandtermijn betaling stop te zetten. Dit doen we voor een periode van 3 maanden. 

Moet ik het bedrag dat ik tijdelijk niet betaal later alsnog betalen?

Door het tijdelijk voor 3 maanden stopzetten van de maandtermijn betaling zorgen we voor een adempauze om de eerste acute financiële zorgen te verhelpen. Hierdoor loopt je lening 3 maanden langer dan de huidige looptijd. We blijven hierover in contact. Het is ook belangrijk dat je het ons laat weten als er iets verandert in jouw situatie. Bijvoorbeeld als je de maandtermijn weer helemaal of gedeeltelijk kunt betalen.

Welke voorwaarden gelden voor het tijdelijk mogen stoppen van de maandtermijn betalingen?

Voor het tijdelijk mogen stopzetten van de maandtermijnbetalingen gelden de volgende voorwaarden:

  • Je ervaart acute financiële stress door inkomensverlies als gevolg van het coronavirus.
  • Je kunt niet of onvoldoende terugvallen op de geboden maatregelen door de overheid.
  • Je kunt niet of onvoldoende terugvallen op een financiële buffer.
  • Je hebt tijdelijk onvoldoende ruimte om de maandtermijn te betalen. Je verwacht bij herstel van inkomen de maandtermijn weer gewoon te kunnen betalen.

Is er geen verlies van inkomen? Of om een andere reden dan coronavirus? Dan kunt je deze maatregel niet gebruiken. Uiteraard kijken we samen naar een oplossing.

Lees hier meer informatie

Hoe kan ik gebruik maken van de mogelijkheid om de maandtermijn betalingen van mijn Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet 3 maanden stop te zetten?

Neem telefonisch contact met ons op via de reguliere kanalen. We kijken dan samen met jou naar de mogelijkheden om de betaling 3 maanden stop te zetten. Als je voldoet aan de voorwaarden, dan regelen we de betalingspauze. Je ontvangt van ons een bevestigingsbrief waarin staat wat we hebben afgesproken.

Tot wanneer kan ik gebruik maken van de mogelijkheid om de maandtermijn betalingen van mijn Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet 3 maanden stop te zetten?

Voor het laten ingaan van deze maatregel is nog geen einddatum vastgesteld. Het is nu nog niet te overzien hoe lang het duurt voor het coronavirus onder controle is. En tot wanneer de financiële gevolgen hiervan merkbaar zijn.

Hoe werkt het stopzetten van de maandtermijn betalingen van mijn Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet precies?

Voldoe je aan de voorwaarden? En hebben wij met jou afgesproken dat we de maandtermijn betalingen tijdelijk stopzetten? Dan zorgen we dat de betalingen (rente en aflossing) voor een periode van 3 maanden niet meer van je betaalrekening worden geïncasseerd. Dit doen we door de hoogte van de maandtermijn en de rente tijdelijk op nul te zetten.

Betaal ik kosten voor het tijdelijk stopzetten van de maandtermijn betalingen van mijn Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet?

We rekenen geen kosten voor het gebruiken van de mogelijkheid om de maand termijn betalingen tijdelijk stop te zetten. We rekenen ook geen extra rente over de betaalachterstand die daardoor ontstaat.

Ik heb al een betaalachterstand en hier afspraken over gemaakt met Bijzonder Beheer van Rabobank. Kan ik toch mijn maandtermijn betalingen tijdelijk stopzetten?

De mogelijkheid om de betalingen tijdelijk stop te zetten is ook beschikbaar als je al afspraken met ons hebt gemaakt over een eerder ontstane betaalachterstand. We kijken in dat geval samen met jou naar wat de gevolgen van het coronavirus zijn op jouw financiële situatie. En wat dit betekent voor de eerder gemaakte afspraken. Neem in dat geval contact op met jouw contactpersoon bij Bijzonder Beheer.

Kan ik ook voor een andere periode de betalingen stopzetten?

De maatregel voor een andere periode afspreken is niet mogelijk. Gezien de impact van het coronavirus op de bank en de mate waarin we verwachten dat klanten hier gebruik van willen maken, kiezen we voor een standaard maatregel.

Maakt je gebruik van de mogelijkheid en kun je eerder dan verwacht jouw maandtermijn lasten weer betalen? Dan kun je de betaling hiervoor zelf regelen. Hoe dit moet staat in de bevestigingsbrief die je van ons ontvangt na gebruiken van de mogelijkheid om de betalingen tijdelijk stop te zetten.

Heb je langere tijd hulp nodig? We blijven met je in contact over de ontwikkelingen van het coronavirus en gevolgen voor jouw financiële situatie. Afhankelijk daarvan maken we waar nodig nieuwe afspraken als dat nodig is na 3 maanden.

Kan ik als ondernemer ook gebruik maken van de mogelijkheid om tijdelijk mijn maand termijn betalingen stop te zetten?

Deze mogelijkheid is ook beschikbaar voor ondernemers die privé een Persoonlijke Lening of Doorlopend krediet hebben bij Rabobank.

Wat als ik mijn lening helemaal niet meer kan betalen?

Wanneer er betaalproblemen zijn zoeken wij samen met jou naar een duurzame oplossing. Net als we altijd doen. Vaak lukt dat met een betalingsregeling. Kan dat niet? Dan kijken we samen met jou naar andere oplossingen.