Compensatie variabele rente Doorlopend Krediet

We gaan klanten die te veel rente hebben betaald op de consumptieve kredieten een compensatie aanbieden. Producten die hieronder vallen zijn het Doorlopend Krediet en producten voor rood staan. De komende maanden onderzoeken we welke klanten dit betreft en hoe we hen gaan compenseren. Naar verwachting zal hier uiterlijk in december 2021 meer bekend over worden.

Uitspraak Kifid

Het Kifid (Klachteninstituut Financiële dienstverlening) heeft onderzoek gedaan naar de variabele rente van verschillende consumptieve kredieten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de voorwaarden bij het verstrekken van het krediet niet duidelijk genoeg waren over hoe de variabele rente tot stand is gekomen. Het Kifid vindt dat de klant daardoor mag verwachten dat de rente meebeweegt met de marktrente. Bij een aantal klachten die het Kifid onderzocht heeft, is dit niet gebeurd. Deze banken moeten het verschil terugbetalen.

Naar aanleiding hiervan hebben ook wij in ons klantenbestand geïnventariseerd wat de impact is geweest. Uit deze analyse is gebleken dat wij over het algemeen de marktrente goed hebben gevolgd, maar dat het bij 15% van de klanten toch niet helemaal goed is gegaan. Om deze klanten tegemoet te komen, bieden we vanaf eind dit jaar een compensatie aan.

Compensatieregeling

De compensatieregeling sluit aan bij de uitspraak van het Kifid. De Consumentenbond heeft inmiddels positief gereageerd op ons plan en werkt graag mee aan de verdere uitwerking van de regeling. Dit gaan we de komende periode doen. Om ervoor te zorgen dat de regeling breed wordt gedragen, overleggen we ook met een aantal van onze ledenraden.

Voor wie geldt de compensatieregeling?

Dit weten we nu nog niet exact. We onderzoeken op dit moment welke klanten precies zijn benadeeld. Het gaat om 15% van de particuliere klanten met een consumptief krediet en een deel van de klanten met een product voor rood staan. We verwachten aan het einde van 2021 een uitgewerkte compensatieregeling te hebben. Dit laten we natuurlijk zo snel mogelijk weten.

Op dit moment hoef je zelf geen actie te ondernemen. Je krijgt automatisch bericht van ons. Houd in de tussentijd deze pagina in de gaten voor updates.

Veelgestelde vragen

Om welke kredieten gaat het?
 • Doorlopend krediet
 • Krediet op Betaalrekening (inclusief Rabo Exclusief Krediet)
 • Rabo Kort Roodstaan
 • Rabo Studenten Roodstaan
 • Krediet op Creditcard (creditcard waarbij je het openstaande saldo verspreid over een aantal maanden aflost)
Geldt dit alleen voor Rabobank klanten?

Nee, dit geldt ook voor klanten van Freo en Fideaal.

Geldt dit voor iedereen met een bovengenoemd consumptief krediet?

Nee, wij hebben over het algemeen de marktrente goed gevolgd. Bij 15% van onze klanten is dit niet goed gegaan. Deze klanten ontvangen persoonlijk bericht. Klanten die niet onder die 15% vallen, ontvangen van ons geen bericht.

Oud-klanten van Rabobank, Freo en Fideaal hebben mogelijk ook recht op compensatie. Eind 2021 is ook hier meer duidelijkheid over.

Geldt de regeling ook voor zakelijke klanten?

Nee, de uitspraak van het Kifid gaan over doorlopende kredieten voor consumenten. De regeling geldt daarom niet voor zakelijke klanten.

Waarom communiceren jullie hier nu al over terwijl nog niet alles duidelijk is?

Wij willen onze klanten nu al duidelijk maken dat we onze verantwoordelijkheid nemen rondom variabele rente op doorlopende kredieten en laten weten dat we werken aan een compensatieregeling.

Hoe ziet de compensatieregeling eruit?

Samen met de consumentenbond hebben we een regeling vastgesteld die in lijn is met de Kifid uitspraak. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

 • We gebruiken de Kifid referentierente als marktrente
 • We passen geen bandbreedte toe
 • We vergoeden ook als de productrente lager was dan de gemiddelde marktrente (Kifid referentierente)
 • Voor- en nadelen binnen hetzelfde contract worden met elkaar verrekend
 • Heb je uitstaand saldo? Dan trekken we hier de compensatie af. Kan dit niet? Dan keren we de compensatie uit.
 • We keren een compensatie uit als de teveel betaalde rente tijdens de looptijd van het krediet meer dan € 50 is

Service en Contact