Cardtransacties

1. Hier ziet u het nummer, type en de tenaamstelling van de geselecteerde creditcard. Als u meerdere creditcards heeft, kunt u hier eenvoudig een andere creditcard selecteren. Algemene informatie over uw zakelijke creditcards vindt u bij Rekening- en Pasgegevens. Transacties kunt u terugzien op het Rekeningoverzicht dat u maandelijks ontvangt.

2. Kies hier wat u wilt raadplegen: Cardtransacties of Cardgegevens.

3. Actuele stand

U ziet hier wat de actuele stand is van uw creditcard.

  • Bestedingsruimte: Het bedrag dat u nog kunt besteden. Incassodatum: Hier ziet u de datum waarop het totaalbedrag van uw bestedingen of een deel daarvan automatisch bij u wordt geïncasseerd. Of het totaalbedrag of een deel ervan geïncasseerd wordt, is afhankelijk van de incassomethode van uw creditcard. Deze vindt u op het tabblad Cardgegevens.
  • Incassodatum: Hier ziet u de datum waarop het totaalbedrag van uw bestedingen of een deel daarvan automatisch bij u wordt geïncasseerd. Of het totaalbedrag of een deel ervan geïncasseerd wordt, is afhankelijk van de incassomethode van uw creditcard. Deze vindt u op het tabblad Cardgegevens. 

4. Hier vindt u de transacties terug van de huidige periode of maximaal 10 voorafgaande periodes. Per transactie worden de volgende gegevens getoond:

  • Transactiedatum: Datum waarop de transactie is verricht. 
  • Omschrijving: Het bedrijf waaraan u de betaling heeft verricht. Wanneer de betaling in vreemde valuta is gedaan, wordt in de omschrijving het oorspronkelijke bedrag in vreemde valuta getoond. Ook wordt de koers vermeld waartegen afgerekend is.
  • Bedrag: Het bestede bedrag in euro.

Als er meer dan 60 transacties zijn, kunt u onderaan de pagina doorbladeren naar de andere transacties.

Als u vragen heeft over de actuele stand of u herkent een transactie niet, neem dan contact op met de Rabo Service Desk. Bel (088) 722 68 88 wanneer u een Rabo GoldCard heeft en (088) 722 67 77 als u een van de overige creditcards heeft.