Rekeningdetails

Pas- en creditcardgegevens zijn niet beschikbaar bij vreemde valuta rekeningen.

Rekeningdetails
 1. IBAN/ Rekeningnummer 
  Het rekeningnummer, de muntsoort en het soort rekening.

 2. Tenaamstelling 
  De naam van de rekeninghouder.

 3. BIC 
  De Bank Identifier Code, ook wel SWIFT-adres genoemd. Dit is een unieke (internationale) identificatie van de bank en vergemakkelijkt de verwerking van de opdracht.
 4. Frequentie rekeningafschrift 
  Hier staat weergegeven hoe vaak u een rekeningafschrift ontvangt.

 5. Soort rekeningafschrift 
  Het soort rekeningafschrift (geen, elektronisch, papier of braille) dat u ontvangt

 6. Debetrente effectief 
  Het effectieve rentepercentage houdt rekening met het feit dat de rente niet per jaar, maar per maand, kwartaal of half jaar betaald wordt. De effectieve rente is altijd iets hoger dan de nominale rente door het rente op rente effect.

 7. Debetrente nominaal 
  Het rentepercentage over het saldo dat u debet staat op uw rekening. Dit percentage is afgesproken met uw Rabobank.

 8. Creditrente 
  Dit is het rentepercentage dat u ontvangt voor het creditsaldo op uw rekening. De berekening van de rente is afhankelijk van het mechanisme dat hiervoor gehanteerd wordt. De volgende mechanismen worden onderscheiden:

  • Op basis van schijven.
   Dit houdt in dat het creditsaldo wordt verdeeld over maximaal 9 schijven. Per schijf wordt een percentage gehanteerd voor de berekening van de rente.
  • Op basis van drempels.
   Dit houdt in dat er verschillende klassen worden gehanteerd. Met behulp van de drempels wordt bepaald in welke klasse het valutaire saldo valt. Het totale valutaire saldo wordt berekend tegen het percentage dat bij de desbetreffende klasse hoort.
  • Op basis van een kern.
   Dit houdt in dat aan het einde van de afrekenperiode het laagst aanwezige valutaire creditsaldo in de afrekenperiode wordt bepaald: de kern. Over deze kern wordt een rentepercentage vergoed.
 9. Pasgegevens 
  Klik op deze link om uw pasgegevens in te zien.

 10. OK 
  Klik op deze link om terug te keren naar het voorgaande scherm.