Investeren in zonne-energie wordt met de dag aantrekkelijker. Ook voor maatschappelijke organisaties zoals scholen. De Stichting Schooldakrevolutie, ondersteund door Rabobank, helpt scholen met de financiering en de realisatie van zonnepanelen. In de nabije toekomst zal je dan ook steeds meer zonnepanelen op daken van scholen gaan zien.

zonnepanelen op een dak

Schooldakrevolutie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat maatschappelijk vastgoed per 2030 (vergeleken met 1990) 49 procent minder CO2 moet gaan uitstoten. In de onderwijssector brengt de Schooldakrevolutie dit in een stroomversnelling. Deze organisatie ontzorgt scholen; van het nemen van het besluit tot aan het plaatsen van zonnepanelen. Meedoen is zo gunstig, dat bestuurders van goede huize moeten komen om nog nee te zeggen, stelt directeur Jeffrey van Poppel van de Schooldakrevolutie. “Scholen die met onze hulp zonnepanelen aanschaffen, krijgen geen spijt. Ze besparen vanaf dag één.” Voor schoolbestuurders is er nauwelijks nog een reden om het niet te doen. De enige belemmering die Jeffrey kan bedenken is onzekerheid over het voortbestaan op een bepaalde locatie.

Scholen Energiebespaarlening

De sleutel tot het succes van de Schooldakrevolutie is de Scholen Energiebespaarlening. Jeffrey vertelt dat dit een laagdrempelige lening is met zeer gunstige voorwaarden. “Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen deze binnen twee weken afsluiten. Het geld mogen ze gebruiken voor investeringen in zonnepanelen maar ook voor isolatie of led-verlichting.” Niet alleen de financiële drempel ligt laag, ook de inspanning is nauwelijks een obstakel.

“Scholen die met onze hulp zonnepanelen aanschaffen, krijgen geen spijt. Ze besparen al vanaf dag één.”

Aandacht voor duurzame energie

Jeffrey vertelt dat de Schooldakrevolutie onderwijsorganisaties eveneens ondersteunt in andere zaken. “Onze onafhankelijke schooldakcoaches adviseren bij het kiezen van aanbieders van zonnepanelen. Maar ook bij de vraag hoe ze in hun lessen aandacht kunnen besteden aan duurzame energie.” Hiervoor heeft de Schooldakrevolutie een speciaal educatieportaal beschikbaar. Zo krijgen de leerlingen een indruk van de energievoorziening van de toekomst. Jeffrey: “En in het voortgezet onderwijs kunnen studenten zelfs helpen bij het berekenen van de businesscase of de installatie van de zonnepanelen.”

Krachtenbundeling

De dienstverlening van de Schooldakrevolutie blinkt uit in eenvoud. Maar het is allerminst eenvoudig geweest om dit initiatief van de grond te krijgen. De gunstige lening is een gevolg van krachtenbundeling van de Rabobank met het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en de Bank Nederlandse Gemeenten. Zij kwamen samen met een plan, dat overtuigend genoeg was om het ministerie van Binnenlandse Zaken mee te krijgen. En de stichting Schooldakrevolutie dankt zijn bestaan aan diverse donoren. Rabobank is in het project een spil. De bank heeft geholpen met financiële kennis, het samenbrengen van partijen en het beschikbaar stellen van parttime directeur Jeffrey. De Schooldakrevolutie bundelt de krachten met organisaties die het onderwijs verduurzamen, zoals Ruimte-OK en Ecoschools. Daardoor is het mogelijk om scholen een breed advies te geven dat verder strekt dan zonne-energie. Jeffrey: “Wij proberen met alle partijen het totale verhaal aan onderwijsbestuurders te vertellen. Zodat ze precies weten waar ze aan toe zijn.”

“We proberen aan onderwijsbestuurders het totale verhaal te vertellen. Zodat ze precies weten waar ze aan toe zijn.”

‘Hey School, zeg ja’

Een gunstig aanbod is mooi, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Schoolbestuurders moeten wel van je bestaan weten. Jeffrey: “Nu is het aan mij en mijn collega’s om scholen in beweging te krijgen. Dat doen we samen met vrijwilligers, ouders, leraren, lokale banken, jongeren en andere pleitbezorgers.” In het vergroten van de bekendheid komt nu vaart. Recentelijk wees minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief alle schoolbesturen op de mogelijkheden van de Schooldakrevolutie. En binnenkort start de campagne ‘Hey School, zeg ja’, die middelbare scholieren stimuleert hun schoolbesturen aan te spreken. “Zo ontstaat een ‘revolutie’ die zichtbaar zal worden op social media en internet”, verwacht Jeffrey. Hij vindt het mooi dat door het bundelen van krachten een beweging op gang komt: “Geweldig om te zien wat je samen kunt bereiken.”

Word ook een schooldakrevolutionair

Ben je of ken je een schoolbestuurder? En wil jij ook helpen met de schooldakrevolutie? Kom dan in actie!

Lees meer op de website van de Schooldakrevolutie