Groene energie voor iedereen

Kies bewust en maak verschil

Wist je dat in Nederland slechts 6% van de energie duurzaam wordt opgewekt? Daarmee zijn wij een van de slechtst presterende landen in Europa. Hier willen we iets aan doen! Samen met alle klanten van de Rabobank kunnen we bijdragen aan een duurzamer Nederland. Stap over naar groene energie, opgewekt in Nederland, en zorg er zo voor dat meer duurzame energie wordt opgewekt. Doe je mee?

Waarom de Rabobank en Vandebron?

De Rabobank en Vandebron willen zoveel mogelijk Nederlandse huishoudens laten overstappen naar echt groene energie: energie die wordt opgewekt in Nederland. Energieleverancier Vandebron levert zonne-energie, windenergie en bio-energie van Nederlandse bodem, Je kiest zelf van welke bron jij jouw energie afneemt. Door samen te werken, dragen we bij aan een duurzamere woningmarkt.

Wat kun je nog meer doen?

Volgens Europese afspraken moeten alle woningen en kantoren in Nederland vanaf 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat een gebouw minimaal zoveel energie opwekt als het verbruikt. Dat kan onder andere met energiebesparende maatregelen voor jouw woning.

Meer lezen over de mogelijkheden voor duurzaam wonen

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de inhoud van deze samenwerking vind je op de website van Vandebron. Vragen kun je stellen aan Vandebron, per e-mail: rabobank@vandebron.nl of telefonisch: 0880-444552.

Wie is Vandebron?

Vandebron is een Nederlandse energieleverancier die het anders doet. Haar missie is 100% groene energie, 100% van de tijd. Dat doet Vandebron door energie te leveren van 120 lokale energiebronnen door heel Nederland (2018). Inmiddels krijgen al meer dan 120.000 huishoudens energie Vandebron.

Je kiest zelf waar jouw energie vandaan komt. Kies bijvoorbeeld voor windenergie van Gorrit Jansen uit Annaparochie. Voor zonne-energie van Arjan en Johan Vermeulen uit Ossendrecht. Of voor bio-energie van Peter van Rooij uit Schijndel. Er komen steeds meer bronnen bij. De Consumentenbond verkoos Vandebron in 2016 tot beste energieleverancier. Daarnaast is Vandebron in 2017 door Nederland CO2 Neutraal uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf van Nederland.

Geen winst op energieverbruik

Normaal gesproken maken energieleveranciers meer winst als je meer energie verbruikt. Vandebron maakt geen winst op jouw verbruik. De energieleverancier kan meer abonnementen op een bron aansluiten als jij minder energie verbruikt. Dat is goed voor het klimaat en goed voor je portemonnee. En de bron waar de energie wordt opgewekt, krijgt hiervoor een goede prijs.

Waarom werken de Rabobank en Vandebron samen?

Als coöperatieve bank en grootste hypotheekverstrekker van Nederland wil de Rabobank bijdragen aan een betere wereld en het verduurzamen van de woningmarkt. Dat doen we door energiebesparende maatregelen te stimuleren. Maar bijvoorbeeld ook door zoveel mogelijk huishoudens te laten overstappen naar lokale groene energie.

De energie die Vandebron levert, wordt opgewekt door bronnen in Nederland. De energieleverancier stimuleert ook andere boeren om duurzame energie op te wekken en zich aan te sluiten bij Vandebron. Dat lokale karakter past bij de ambitie en werkwijze van de Rabobank.

Wat is het verschil tussen groene en grijze energie?

Het verschil tussen groene en grijze energie zit in de manier waarop de energie wordt opgewekt. Groene energie wordt op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Het wordt onder andere opgewekt door wind- en zonne-energie. Grijze energie wordt opgewekt door het verbranden van kolen en andere fossiele brandstoffen. Hierbij komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor ons klimaat.

Contact

Rabobank