Man zit met taxateur aan tafel

Taxatierapport of Calcasa waarderapport

  Wanneer je een hypotheek wil aanvragen, verhogen of oversluiten naar de Rabobank is het noodzakelijk om een taxatierapport aan te leveren. Soms is een Calcasa waarderapport voldoende. Zo weten wij bij het opstellen van de hypotheekofferte wat de marktwaarde van de woning is.

  Wat is een taxatierapport?

  Door middel van een taxatie wordt de waarde van een huis bepaald. De taxateur voert de taxatie uit en maakt een rapport op met daarin de waarde van de woning. Dit rapport heb je nodig bij het aanvragen van de hypotheek.

  Wat is een Calcasa waarderapport?

  In sommige gevallen kun je ook een hypotheek aanvragen op basis van een Calcasa waarderapport. Calcasa is een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in online waardebepalingen van woningen. Er komt dus geen taxateur bij je langs maar je adviseur van de Rabobank vraagt dit rapport online aan.

  Veelgestelde vragen

  Hoe bepaalt Calcasa de waarde van de woning?

  Calcasa bepaalt de waarde van een woning aan de hand van een rekenmodel. Hiervoor gebruikt ze een database met jarenlang verzamelde gegevens over huizenprijzen, woningkenmerken en –omgevingen. Deze gegevens komen onder andere uit het Kadaster.

  Calcasa gebruikt voor de berekening de gegevens van 25 meest recent verkochte vergelijkbare woningen uit de buurt. Zijn er de afgelopen jaren geen huizen verkocht? Dan rekent Calcasa de prijzen van woningverkopen uit de buurt om naar een actuele waarde. Calcasa houdt rekening met verschil in woningkenmerken bij de waardebepaling van de woning. Bijvoorbeeld het bouwjaar, het type woning en de grootte van het perceel.

  Hoe nauwkeurig is de Calcasa waardebepaling?

  Calcasa gebruikt vergelijkbare verkochte huizen in de buurt om de waarde van de woning vast te stellen. Hoe meer vergelijkbare huizen er in de buurt verkocht zijn, hoe nauwkeuriger de waardebepaling is. Heb je een woning met een sterk afwijkende staat van onderhoud of op een bijzondere ligging? Dan is de berekening waarschijnlijk minder nauwkeurig of niet mogelijk.

  Is een Calcasa waardebepaling altijd mogelijk?

  Calcasa bepaalt alleen de waarde voor huizen met een woonfunctie. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een unieke woning of een monumentaal pand, kan vaak geen Calcasa-waarde bepaald worden. Voor de aanvraag van de hypotheek is dan een taxatierapport nodig. Hetzelfde geldt onder andere voor woningen die aangekocht worden voor verhuur, wanneer er recht van erfpacht geldt of bij een woonboot, garage of parkeerplaats. Ook in deze gevallen is een taxatierapport nodig. De financieel adviseur kan in dat geval aangeven of een Calcasa waardebepaling mogelijk is.

  Hoe werkt het opvragen van een Calcasa waarderapport?

  Als het mogelijk is, vraagt je financieel adviseur een Calcasa waarderapport voor je aan via een speciaal voor de Rabobank ontwikkeld portaal. Hiervoor gebruikt hij het adres van de te financieren woning plus de gegevens van de hypotheekaanvraag. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden? Dan levert Calcasa geen waarderapport op. Je moet dan een taxatierapport aanleveren. Hier zijn kosten aan verbonden.

  Kan ik zelf een Calcasa waarderapport aanleveren?

  Je kunt niet zelf een Calcasa consumentenrapport aanleveren. De Rabobank stelt namelijk bepaalde eisen aan het Calcasa waarderapport. Deze eisen zijn ingebouwd in het speciaal voor de Rabobank ontwikkelde portaal dat de adviseur gebruikt.

  Is het slim om alsnog een taxatierapport aan te leveren?

  In sommige gevallen kan het interessanter zijn om toch een taxatierapport aan te leveren. Bijvoorbeeld als je verwacht dat de taxatiewaarde hoger is dan de Calcasa-waarde, en je daardoor minder opslag op de hypotheekrente betaalt. Jouw financieel adviseur bespreekt in dat geval de mogelijkheden met je. Hij kan je echter geen advies geven over of het slim is om alsnog een taxatie te laten uitvoeren.

  Kan het Calcasa rapport ook voor een nieuwbouwwoning worden opgevraagd?

  Calcasa gebruikt vergelijkbare huizen in de buurt om de waarde van de woning vast te stellen. Hoe meer vergelijkbare huizen in de buurt verkocht zijn, hoe nauwkeuriger de waardebepaling is. Bij een nieuwbouwwoning zijn er vaak nog niet voldoende vergelijkbare woningen verkocht. Daardoor kan Calcasa geen betrouwbare woningwaarde bepalen.

  Moet ik voor het Calcasa waarderapport betalen?

  De financieel adviseur vraagt het Calcasa waarderapport voor je op. Je hoeft hier niets voor te betalen.

  Ik wil 100% lenen. Kan ik gebruikmaken van de Calcasa-waarde?

  Je kunt alleen gebruikmaken van een Calcasa waarderapport als je maximaal 90% van de woningwaarde wilt lenen. Wil je een hogere hypotheek, dan is een taxatierapport nodig.

  Hoelang is het Calcasa waarderapport geldig?

  Het Calcasa waarderapport is zes maanden geldig. Dit is hetzelfde als bij een taxatierapport.

  De Calcasa-waarde komt niet overeen met mijn verwachting. Hoe kan dat?

  Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  De markt waarin de woning zich bevindt kan een grote prijsstijging of –daling hebben doorgemaakt.Als de inrichting of de staat van de woning sterk afwijkt van vergelijkbare woningen, is het mogelijk dat de Calcasa-waarde afwijkt.Je woning is na aankoop verbouwd.Een recente verandering in de buurt is van invloed op de woningwaarde. Het kan zijn dat dit effect nog niet zichtbaar is in recente verkoopprijzen. Bijvoorbeeld bij veranderingen in de bereikbaarheid van het gebied of overlast bij grote werkzaamheden.De door Calcasa ingeschatte kenmerken van de woning zijn afwijkend van de daadwerkelijke woningkenmerken.

  Het is niet mogelijk om de Calcasa-waarde te laten bijstellen. Je kunt wel altijd een taxatierapport aanleveren als de Calcasa-waarde niet overeenkomt met jouw verwachting.