Man zit met taxateur aan tafel

Taxatierapport: taxatie op locatie of Rabobank Calcasa Desktoptaxatie

Heb je een taxatierapport van je woning nodig? Je kan je huis op verschillende manieren laten taxeren. Lees meer over de mogelijkheden en verschillen.

Wat is een taxatierapport?

Een taxatie is het laten bepalen van de waarde van een huis door een taxateur. De taxateur voert de taxatie uit en maakt een rapport op met daarin de waarde van de woning. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging.

Waarvoor is een taxatierapport nodig?

Het taxatierapport is een belangrijk rapport bij de hypotheekaanvraag. Je hebt het nodig voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek of het verhogen van je bestaande hypotheek. Ook als je je hypotheek wil oversluiten naar de Rabobank vragen wij je een taxatierapport aan te leveren. Zo kunnen we bij het opstellen van de hypotheekofferte bepalen of de waarde van de woning voldoende is voor de gewenste hypotheek. Het rapport kan je ook gebruiken om aan te tonen dat je woning meer waard is geworden ten opzichte van je bestaande hypotheek. Dit kan van invloed zijn op de hypotheekrente die je nu betaalt.

Hoe kan je een taxatierapport opvragen?

Ik wil een Rabobank hypotheek aanvragen

Er zijn twee manieren om de waarde van je woning te laten bepalen en een taxatierapport op te vragen. Je kan kiezen voor een taxatie op locatie. In dat geval komt de taxateur naar de woning en wordt er een uitgebreide analyse gedaan van de woning. In sommige gevallen kan je ook een hypotheek aanvragen op basis van een Rabobank Calcasa Desktoptaxatie. De waarde van de woning wordt dan op afstand bepaald.

Wanneer je een nieuwe hypotheekaanvraag hebt gedaan, en het is mogelijk om een Rabobank Calcasa Desktoptaxatie te doen, dan ontvang je een link van de adviseur. Daar vraag je een Rabobank Calcasa Desktoptaxatie aan.

Ga naar desktoptaxatie.nl

Ik heb al een Rabobank hypotheek

Als je een wijziging wil doorvoeren aan je bestaande Rabobank hypotheek, zoals je renteopslag verlagen, kan je een Rabobank Calcasa Desktoptaxatie zelf online aanvragen. Let op, voor je bestaande Rabobank hypotheek mag de huidige openstaande hypotheekschuld niet meer bedragen dan 90% van de marktwaarde van de woning. Rabobank accepteert alleen de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie.

Ga naar desktoptaxatie.nl

Wat is een Rabobank Calcasa Desktoptaxatie?

Calcasa is een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in online waardebepalingen van woningen. Nadat Calcasa de waarde heeft vastgesteld, voert een desktop taxateur nog een controle uit op de waarde en keurt deze dan goed of af. Er gaat dus geen taxateur naar de woning toe, maar de taxateur doet de waardebepaling op afstand. 

Hoe werkt het opvragen van een rapport via de Calcasa Desktoptaxatie?

Ga naar desktoptaxatie.nl en start daar je aanvraag. Calcasa voert een aantal controles uit en checkt of de taxatie geschikt is om door te sturen naar de taxateur. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden die Rabobank aan de desktoptaxatie stelt, dan wordt er geen desktoptaxatie afgeven. Er worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht of de reeds betaalde kosten worden teruggestort. Indien de aanvraag wel voldoet, stuurt Calcasa de aanvraag vervolgens naar de taxateur. Hiervoor betaal je € 85,00 via iDEAL. De taxateur beoordeelt de waarde en keurt deze goed of af. Als de taxateur de waarde afkeurt, dan moet je alsnog een taxatie op locatie laten uitvoeren en een uitgebreid taxatierapport aanleveren. Het betaalde bedrag van € 85,00 wordt in dat geval door Calcasa teruggeboekt.

Is een desktoptaxatie altijd mogelijk?

Een desktoptaxatie is niet altijd mogelijk. Een van de belangrijke voorwaarde is dat de hypotheek niet hoger mag zijn dan 90% van de waarde van de woning. We hebben als bank nog een aantal aanvullende voorwaarden om te bepalen of de woning geschikt is. Het is verstandig om voor het doen van de desktoptaxatie contact op te nemen met een adviseur van de Rabobank.

Veelgestelde vragen

Hoe bepaalt Calcasa de waarde van de woning?

Calcasa bepaalt de waarde van een woning aan de hand van een rekenmodel. Hiervoor gebruikt ze een database met jarenlang verzamelde gegevens over huizenprijzen, woningkenmerken en –omgevingen. Deze gegevens komen onder andere uit het Kadaster.

Calcasa gebruikt voor de berekening de gegevens van 25 meest recent verkochte vergelijkbare woningen uit de buurt. Zijn er de afgelopen jaren geen huizen verkocht? Dan rekent Calcasa de prijzen van woningverkopen uit de buurt om naar een actuele waarde. Calcasa houdt rekening met verschil in woningkenmerken bij de waardebepaling van de woning. Bijvoorbeeld het bouwjaar, het type woning en de grootte van het perceel.

Hoe nauwkeurig is de waardebepaling via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie?

Calcasa gebruikt vergelijkbare verkochte huizen in de buurt om de waarde van de woning vast te stellen. Hoe meer vergelijkbare huizen er in de buurt verkocht zijn, hoe nauwkeuriger de waardebepaling is. Heb je een woning met een sterk afwijkende staat van onderhoud of op een bijzondere ligging? Dan is de berekening waarschijnlijk minder nauwkeurig of niet mogelijk.

Is een Rabobank Calcasa Desktoptaxatie altijd mogelijk?

Calcasa bepaalt alleen de waarde voor huizen met een woonfunctie. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een unieke woning of een monumentaal pand, kan vaak geen waardebepaling gedaan worden via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie. Voor de aanvraag van de hypotheek is dan een taxatierapport via een taxatie op locatie nodig. Hetzelfde geldt onder andere voor woningen die aangekocht worden voor verhuur, wanneer er recht van erfpacht geldt of bij een woonboot, garage of parkeerplaats. Ook in deze gevallen is een taxatierapport nodig. De financieel adviseur kan in dat geval aangeven of een taxatierapport via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie mogelijk is.

Is het slim om alsnog een uitgebreid taxatierapport aan te leveren?

In sommige gevallen kan het interessanter zijn om toch een taxatierapport via taxatie op locatie aan te leveren. Bijvoorbeeld als je verwacht dat de taxatiewaarde hoger is dan de waardebepaling via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie, en je daardoor minder opslag op de hypotheekrente betaalt. Jouw financieel adviseur bespreekt in dat geval de mogelijkheden met je. Hij kan je echter geen advies geven over of het slim is om alsnog een taxatie op locatie te laten uitvoeren.

Kan het taxatierapport via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie ook voor een nieuwbouwwoning worden opgevraagd?

Calcasa gebruikt vergelijkbare huizen in de buurt om de waarde van de woning vast te stellen. Hoe meer vergelijkbare huizen in de buurt verkocht zijn, hoe nauwkeuriger de waardebepaling is. Bij een nieuwbouwwoning zijn er vaak nog niet voldoende vergelijkbare woningen verkocht. Daardoor kan Calcasa geen betrouwbare woningwaarde bepalen.

Moet ik voor de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie betalen?

Ja, de desktoptaxatie kost € 85,00. Voor de betaling maak je gebruik van iDEAL.

Ik wil 100% lenen. Kan ik gebruikmaken van waardebepaling via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie?

Je kunt alleen gebruikmaken van een waardebepaling via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie als je maximaal 90% van de woningwaarde wilt lenen. Wil je een hogere hypotheek, dan is een uitgebreid taxatierapport nodig.

Hoelang is het taxatierapport via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie geldig?

Het taxatierapport is zes maanden geldig. Dit is hetzelfde als bij een uitgebreid taxatierapport via taxatie op locatie.

De waardebepaling via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie komt niet overeen met mijn verwachting. Hoe kan dat?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • De markt waarin de woning zich bevindt kan een grote prijsstijging of –daling hebben doorgemaakt.
  • Als de inrichting of de staat van de woning sterk afwijkt van vergelijkbare woningen, is het mogelijk dat de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie afwijkt.
  • Je woning is na aankoop verbouwd.
  • Een recente verandering in de buurt is van invloed op de woningwaarde. Het kan zijn dat dit effect nog niet zichtbaar is in recente verkoopprijzen. Bijvoorbeeld bij veranderingen in de bereikbaarheid van het gebied of overlast bij grote werkzaamheden.
  • De door Calcasa ingeschatte kenmerken van de woning zijn afwijkend van de daadwerkelijke woningkenmerken.

Het is niet mogelijk om de waardebepaling via de Rabobank Calcasa Desktoptaxatie te laten bijstellen. Je kunt wel altijd een uitgebreid taxatierapport via taxatie op locatie aanleveren als de waarde niet overeenkomt met jouw verwachting.