Hypotheekbescherming (Woonlastenverzekering)

Verzeker het risico van inkomensverlies

 • verzekering om uw hypotheeklasten te blijven betalen
 • uitkering bij arbeidsongeschiktheid en optioneel bij werkloosheid
 • dekking vanaf 35% arbeidsongeschiktheid

Wat is verzekerd met de Hypotheekbescherming van Interpolis?

Met hypotheekbescherming verzekert u het risico van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Uit de maandelijkse uitkering kunt u uw hypotheek blijven betalen. De verzekering is een tijdelijke oplossing zodat u kunt herstellen of een nieuwe baan kunt vinden.

Kies uw gewenste dekking

U kunt de hypotheekbescherming afsluiten met dekking voor:

 • alleen arbeidsongeschiktheid
 • arbeidsongeschiktheid én werkloosheid

Het is niet mogelijk om alleen werkloosheid te verzekeren.

Dekking bij arbeidsongeschiktheid

Interpolis keert uit als u ziek bent of niet kunt werken.

 • De uitkering start één jaar nadat u arbeidsongeschikt werd, omdat uw werkgever in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid uw salaris meestal volledig doorbetaalt.
 • De uitkering stopt als de gekozen uitkeringsduur is bereikt of zodra u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Dekking bij werkloosheid

 • U ontvangt een uitkering van Interpolis zodra u volledig werkloos bent en recht heeft op een WW-uitkering van het UWV. Gaat u daarna voor minder dan de helft van het oude aantal uren aan het werk? Dan blijft de uitkering van Interpolis volledig doorlopen.
 • De uitkering van Interpolis stopt na twaalf maanden of eerder als u werk vindt. Als u een tijdelijk dienstverband heeft, stopt de uitkering van Interpolis in elk geval drie maanden na het einde van uw dienstverband.
 • Stopt uw WW-uitkering vanuit het UWV en bent u nog steeds werkloos? Dan keert de Hypotheekbescherming toch uit zolang de maximale uitkeringsduur van twaalf maanden nog niet is bereikt.

Hypotheekbescherming wijzigen of beëindigen

Wilt u de verzekering veranderen? Of veranderen uw eigen gegevens? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw eigen Rabobank. Neem contact op met uw eigen Rabobank als u:

 • minder gaat werken
 • een andere baan krijgt
 • stopt met werken
 • verhuist
 • buiten Nederland gaat werken of wonen
 • uw hypotheek aflost
 • 67 jaar oud wordt

Beëindigen van de verzekering

U heeft deze verzekering voor minimaal één jaar afgesloten. Na dat eerste jaar mag u de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Geef de opzegging door aan uw eigen Rabobank.

Werkloosheid of arbeidsongeschiktheid melden

Meld uw arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zo snel mogelijk aan Interpolis. In ieder geval binnen vier maanden anders kan dit gevolgen hebben voor uw recht op uitkering. Het telefoonnummer is (013) 462 75 55. U ontvangt daarna van Interpolis schriftelijk informatie over wat u verder moet doen.

Hoe bepaalt Interpolis de hoogte van de premie?

De premie voor de hypotheekbescherming is gebaseerd op de volgende gegevens:

 • uw leeftijd
 • de looptijd van de verzekering
 • het gekozen uitkeringsbedrag
 • de uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid
 • of u kiest voor een uitkering bij alleen arbeidsongeschiktheid of bij arbeidsongeschiktheid én werkloosheid

Een voorbeeld

In het voorbeeld hieronder ziet u de maandelijkse premie bij:

 • een looptijd van 30 jaar
 • een uitkeringsduur bij werkloosheid van twaalf maanden
 • een variabele uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid:

Maandelijkse uitkering van € 500

Uitkeringsduur arbeidsongeschiktheidsverzekering
Leeftijd verzekerde4 jaar8 jaar12 jaar
25 jaar€ 6,37€ 8,65€ 11,94
35 jaar€ 9,45€ 13,69€ 17,48
45 jaar€ 11,03€ 16,70€ 21,16

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid:

Maandelijkse uitkering van € 300 bij arbeidsongeschiktheid en € 500 bij werkloosheid

Uitkeringsduur arbeidsongeschiktheidsverzekering
Leeftijd verzekerde4 jaar8 jaar12 jaar
25 jaar€ 14,41€ 19,83€ 21,46
35 jaar€ 17,42€ 19,24€ 23,12
45 jaar€ 18,83€ 23,08€ 26,87

Bovenstaande tabel is slechts een voorbeeld van wat de hypotheekbescherming kost. Wilt u weten wat u betaalt voor hypotheekbescherming? Neem dan contact op met uw eigen Rabobank.

U betaalt de premie per maand vooraf door middel van een automatische incasso. De premies voor de hypotheekbescherming zijn niet aftrekbaar van uw inkomen. Over de uitkering betaalt u geen inkomstenbelasting.

Bijkomende kosten hypotheekbescherming

Behalve de premie betaalt u voor dit product ook advies- en afsluitkosten. Na het afsluiten van dit product betaalt u periodieke onderhoudskosten.

Voorwaarden van hypotheekbescherming

Als u een product afsluit, is het verstandig om uzelf vooraf goed te informeren. Bekijk de productkenmerken en voorwaarden die aan de hypotheekbescherming verbonden zijn.

Lees de Algemene Voorwaarden van hypotheekbescherming

Vrijblijvend oriënteren?

Wilt u meer informatie over hypotheekbescherming? Uw Rabobankadviseur helpt u graag. Ook met bijvoorbeeld een vrijblijvende premieberekening. Een oriëntatiegesprek is kosteloos.

De Rabobank als bemiddelaar

De Rabobank treedt op als tussenpersoon. Dit betekent dat de Rabobank voor u bemiddelt bij het afsluiten en wijzigen van diverse verzekeringen.