Rabo GroenHypotheek

Duurzaam wonen levert meer op dan je denkt

Een hypotheek voor de duurzame nieuwbouwwoning

  • annuïteitenhypotheek
  • 0,5% korting op de hypotheekrente met een 10 jaar rentevaste periode*
  • speciaal voor duurzame nieuwbouwwoningen met een Groenverklaring

* Het bedrag waarop u rentekorting ontvangt wordt bepaald door de hoogte van de EPC-waarde en keuze voor een appartement of woning.

Let op: in het Rabobank Hypotheekdossier (waar u de maximale hypotheek kunt berekenen) is de rentekorting van de Rabo GroenHypotheek niet meegenomen. Maak voor een exacte berekening inclusief uw rentevoordeel een afspraak met onze hypotheekadviseur.

Rabo GroenHypotheek voor duurzame nieuwbouwwoningen

Koopt u een milieuvriendelijke en duurzame nieuwbouwwoning? Dan kan de Rabo GroenHypotheek interessant voor u zijn. Met een GroenHypotheek krijgt u tijdens uw eerste rentevaste periode 0,5% korting op de hypotheekrente voor 10 jaar vast. Voor het aanvragen van een Rabo GroenHypotheek heeft u een Groenverklaring nodig. Deze Groenverklaring wordt afgegeven voor 10 jaar. U krijgt rentekorting op uw GroenHypotheek voor de duur van uw Groenverklaring.

Groenverklaring

Of uw nieuwbouwwoning in aanmerking komt voor een Groenverklaring kunt u toetsen via uw aannemer/projectontwikkelaar of www.registergroenverklaringen.nl. Om een Groenverklaring te krijgen, moet deze uiterlijk binnen zes maanden na de start van de bouw aangevraagd worden door een aannemer of projectontwikkelaar. Uw nieuwbouwwoning moet daarnaast aan een aantal voorwaarden voldoen.

EPC-waarde van 0,26 of lager
Hoe energiezuinig een woning is, wordt uitgedrukt in een EPC-waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt). Deze waarde geeft de hoeveelheid energie aan die er nodig is om een woning te verwarmen, ventileren en verlichten. Hoe lager de EPC-waarde hoe energiezuiniger de woning, hoe beter de woning is voor ons klimaat.

Lees meer over EPC

Gebruik van duurzaam hout
Voor de bouw van uw nieuwbouwwoning moet 100% duurzaam hout worden gebruikt. Uw projectontwikkelaar of aannemer (met FSC, PEFC of Keurhout certificering) toont dit aan met een Duurzaam hout verklaring.

Rentekorting Rabo GroenHypotheek. Hoe werkt het?

De maximale hoogte van uw Rabo GroenHypotheek met rentekorting hangt af van de EPC-waarde van de woning. En of de nieuwbouw een woonhuis of een appartement is.

Over het hypotheekbedrag dat u meer wilt lenen, ontvangt u geen rentekorting.

EPC Woonhuis Appartement
 0,26 € 100.000 € 65.000
 0 € 150.000 € 100.000

Krediettabel

Wat u aan maandlasten betaalt, hangt onder andere af van de hoogte van uw hypothecaire financiering en de gekozen looptijd. In het rekenvoorbeeld ziet u hoeveel u moet betalen bij een annuïtaire lening van € 150.000 met een looptijd van 30 jaar en een rente van 2,0% voor 10 jaar vast. Vóór de afloop van de rentevastperiode krijgt u van de bank een aanbod voor de volgende rentevastperiode. U kunt dan een keuze maken uit de door de bank dan aangeboden rentetypes tegen het dan geldende rentetarief. Dat tarief kan hoger of lager zijn dan het nu geldende rentetarief. Als zekerheid voor de bank moet u hypotheek vestigen op uw woning. Ook moet u een opstalverzekering afsluiten voor uw woning en mogelijk ook een overlijdensrisicoverzekering.

Totaal
Krediet
bedrag

Vaste
debet-
rentevoet [1]

Jaarlijks
Kosten
percentage
(JKP) [2]

Termijn
bedrag
per maand [3]

Duur van
de Krediet
overeenkomst /
aantal termijnen [4]

Totaal
bedrag [5]

€ 150.000 2,0% 2,16% € 554,43 360 € 202.549,49

[1] Gedurende de rentevaste periode van 10 jaar staat deze rente vast. Dit is de rente voor leningen zonder NHG en meer dan 90% van de marktwaarde van de woning maar met betaalpakketkorting van 0,2% als u een betaalpakket bij de Rabobank heeft. Voor de betaalpakketkorting moet u een betaalpakket bij de Rabobank sluiten.

Over de eerste rentevaste periode van 10 jaar vast ontvangt u 0,5% rentekorting. Deze rentekorting ontvangt u omdat u een nieuwbouwwoning met een Groenverklaring heeft. De korting van 10 jaar is gelijk aan de looptijd van de Groenverklaring. Na afloop van de rentevaste periode vervalt de rentekorting van 0,5%.

[2] Het JKP geeft aan wat u jaarlijks aan rente en kosten betaalt voor uw krediet als percentage van het totale kredietbedrag.

[3] Bij de berekening is er vanuit gegaan dat de rente voor een periode van 30 jaar gelijk blijft. Na de eerste rentevaste periode van 10 jaar spreekt u een nieuwe rentevaste periode met ons af. Dit heeft gevolgen voor uw maandtermijn. Deze kan dan hoger of lager zijn. U heeft dan geen recht meer op de rentekorting van de GroenHypotheek.

[4] Dit is in maanden. Uitgaande van een looptijd van 30 jaar gaat het hier om 360 maandtermijnen.

[5] Deze totale kosten bestaan uit de betalen rente, het af te lossen bedrag, de kosten van een Rabo Direct Pakket van € 1,20 per maand, de geschatte kosten bij de notaris voor de hypotheekakte van € 906 advies- en afsluitkosten van € 1100 en de geschatte taxatiekosten van € 518. Hierin zijn niet opgenomen de kosten vaneen overlijdensrisicoverzekering en een opstalverzekering.

Groenverklaring aanvragen

Inzicht in duurzaam gebouwde woningen

Wanneer een woning aan bovenstaande eisen voldoet zal uw woning of het gehele project opgenomen worden in het register groenverklaringen. In dit register staan alle projecten die in aanmerking komen voor een groenverklaring. Staat uw woning nog niet in het register of bouwt u uw eigen woning, en voldoet wel aan de eisen? Dan kan de aannemer of projectontwikkelaar uw project aanmelden in het register en wordt een groenverklaring aangevraagd. Op basis van die gegevens wordt gecontroleerd of de woning aan de eisen voldoet, of de aannemer de juiste documentatie heeft aangeleverd en of de aannemer FSC, PEFC of keurhout is gecertificeerd.

Bekijk of uw woning in het register is opgenomen: www.registergroenverklaringen.nl

Bekijk hier hoe u een Groenverklaring aan kunt vragen

Kenmerken

De Rabo GroenHypotheek is een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar. U betaalt elke maand een gelijk bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. Deze bruto maandlast bestaat in het begin uit veel rente en weinig aflossing. Later is dat omgekeerd. Aan het einde van de looptijd is uw hypotheekschuld volledig afgelost.

Netto maandlasten in het begin het laagst

Heeft u recht op hypotheekrenteaftrek? Dan zijn uw netto maandlasten in het begin van de looptijd het laagst. Gedurende de looptijd van uw hypotheek ontvangt u steeds minder renteaftrek. Uw hypotheekbedrag wordt namelijk steeds lager, doordat u aflost. Omdat u steeds minder renteaftrek heeft, worden uw netto maandlasten elke maand hoger.

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is alleen mogelijk als u de hypotheek gebruikt voor de aankoop, verbouwing en/of verbetering van het eigen huis. Ook moet u de lening in maximaal 30 jaar helemaal aflossen. De rente is dan maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Meer lezen over hypotheekrenteaftrek

Kosten

Behalve de advies- en afsluitkosten betaalt u ook maandelijkse kosten voor verzekeringen. Houd ook rekening met eenmalige kosten zoals overdrachtsbelasting, taxatie en notaris.

Advies- en afsluitkosten bekijken

Voorwaarden

Hypotheekvoorwaarden

Als u een hypotheek afsluit, is het belangrijk om uzelf zo goed mogelijk te informeren.

Bekijk de algemene voorwaarden bij uw hypotheek

Let op: in het Rabobank Hypotheekdossier (waar u de maximale hypotheek kunt berekenen) is de rentekorting van de Rabo GroenHypotheek niet meegenomen. Maak voor een exacte berekening inclusief uw rentevoordeel een afspraak met onze hypotheekadviseur.

Contact

Rabobank