Variabele hypotheekrente

De laatste wijzigingen

Wijziging per 21 juni 2018

De individuele risico-opslag voor leningen waarbij de hypotheek meer is dan 67,5% van de marktwaarde van het huis daalt met ingang van 21 juni 2018 met 0,2%.

Deze wijziging gaat op 21 juni in voor nieuwe hypotheken met een variabele rente waarbij de hypotheek meer is dan 67,5% van de marktwaarde van het huis. Voor klanten met een lopende hypotheek met variabele rente passen we de opslag aan bij de eerstvolgende rentewijzigingsdatum. Dat is op 1 juli. Omdat de rente achteraf wordt geïncasseerd, is dit voor het eerst op 1 augustus zichtbaar op het rekeningafschrift.

Contact

Rabobank