Ons acceptatiebeleid wijzigt per 1 oktober 2021

23 september 2021 16:16

Per 1 oktober 2021 veranderen we het acceptatiebeleid voor de Basis- en Plusvoorwaarden van de Rabobank. We geven je een overzicht van alle aanpassingen.

Vrouw zit achter bureau en man staat naast haar

Meer guidance bij inkomensdaling binnen 10 jaar

We geven in het acceptatiebeleid meer guidance wat we willen teruglezen als een klant binnen 10 jaar een inkomensdaling heeft en een overschrijding heeft op inkomsten/lasten. Uitgangspunt is dat de woning betaalbaar is voor de komende 10 jaar.

Salarisstrook december in plaats van jaaropgave mogelijk

Bij flexibele arbeidsrelaties is het voortaan mogelijk om met een salarisstrook van december te werken als een jaaropgave niet beschikbaar is.

Waterwoning toegevoegd in acceptatiebeleid

In het acceptatiebeleid Plusvoorwaarden is het type onderpand waterwoning toegevoegd. Een waterwoning bestempelen wij als een ‘normale’ woonhuis. Of iets een waterwoning is of een woonboot wordt bepaald door de taxateur. Bij een waterwoning is altijd een uitgebreid NWWI taxatierapport noodzakelijk.

Het bijzondere bij dit type onderpand is dat er 2 hypotheekinschrijvingen plaatsvinden. 1 op de (water)kavel (kadaster) en 1 op het object (scheepsregister).

Let op: Voer de waterwoning in HDN op als woonboot. Zo zorg je ervoor dat er op de juiste manier de hypotheekinschrijving plaatsvindt. De IM-desk van Rabobank zorgt voor het juiste tarief.

Nieuw model taxatierapport

Vanaf 1 oktober gaan taxateurs een nieuw model uitgebreid taxatierapport gebruiken. De Rabobank accepteert dit model als de nieuwe standaard.

Het nieuwe rapport is helemaal herzien en beter leesbaar voor de consument. Het rapport moet ook beter zijn van kwaliteit. De taxateurs hebben de afgelopen periode een verplichte opleiding gedaan.

Het kan zijn dat je de eerste periode wellicht nog oude modelrapporten ontvangt. Deze kun je dan nog accepteren. Echter taxatierapporten met een waarde peildatum na 1 december mag je alleen nog maar accepteren op basis van het nieuwe model.

Versoepeling overbrugging bij courante woningen

De vaste veiligheidsmarge op overbruggingen van 10% op de marktwaarde als de woning nog niet is verkocht, laten we voor specifieke doelgroepen vanaf 1 oktober 2021 vervallen. Deze marktwaarde moet blijken uit een actueel uitgebreid taxatierapport. Met deze aanpassing vervalt ook de 10% veiligheidsbuffer als er sprake is van een getekende koopovereenkomst waarvan de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken.

Doelgroep die in aanmerking komt voor verruiming tot 100% overbrugging

Onder deze doelgroep vallen klanten met een woning die enkel bestemd is voor wonen. Het gaat hierbij om een woning zonder bijzonderheden of beperkingen in het bestemmingsplan en die aan alle onderstaande criteria voldoet:

De marktwaarde blijkt uit een uitgebreid taxatierapport niet ouder dan 6 maanden. De marktwaarde van de woning is maximaal 1 miljoen. Vergelijkbare woningen staan 6 maanden of korter te koop, dit blijkt uit het taxatierapport. Er is geen sprake van achterstallige onderhouds-/funderingsproblemen. Er mag geen sprake zijn van verhuur of beslaglegging op de woning. Er is geen afwijking mogelijk op bovenstaande voorwaarden

Onder deze doelgroep valt niet:

Woningen met gemengde of andere bestemming dan wonen. Woningen gelegen op bedrijventerreinen of (deels) in gebruik als niet woning. Woningen in verhuurde staat of waarop beslag is gelegd. Woningen met een marktwaarde groter dan 1 miljoen. Courantheid woning langer dan 6 maanden. Bijzondere woningen zoals woonboten en recreatiewoningen. Voor klanten met woningen die niet in de doelgroep passen blijft de 10% veiligheidsmarge in stand en is afwijking hierop niet toegestaan.