Wijzigingen in het acceptatiebeleid per 1 juli

24 juni 2021 11:51

Vanaf 1 juli voeren we enkele wijzigingen door in ons acceptatiebeleid. We zetten de aanpassingen voor je op een rij.

Ouder echtpaar wandelt in de natuur

Hypotheekrenteaftrek telt mee bij NHG

Vanaf 1 juli verandert er iets aan het acceptatiebeleid voor NHG-hypotheken. Als de hypotheekrenteaftrek van een klant binnen tien jaar vervalt, nemen we dit voortaan mee in het bepalen van de financieringslast. Voor niet-NHG-aanvragen volgt deze aanpassing later dit jaar. Daarover lichten we je nog in.

Aangepast beleid BKR-notering

Een RN-registratie (Restschuld NHG) of RH-registratie (Restschuld op de hypotheek) is geen belemmering voor een nieuwe lening, als er ten minste geen achterstandsmelding en/of bijzondere codering is. Wel nemen we de restschuld mee bij de bepaling van de financieringslast. Wat ook geen belemmering hoeft te zijn is een RN 3-registratie met een Praktische laatste aflossingsdatum van dezelfde datum als de code 3. Dan moet de aanvrager(s) wel een bericht van het Waarborgfonds kunnen laten zien waaruit afboeking tegen finale kwijting door het Waarborgfonds blijkt.

Meewerkbeloning meenemen

Inkomen uit een meewerkbeloning mag je meenemen als het inkomen genoten wordt vanuit de onderneming van de partner. De meewerkbeloning komt dan op de Inkomensverklaring Ondernemer (IKV) van de partner.

Wijzigingen KeuzePlusHypotheek

Om de risico’s van de KeuzePlusHypotheek te verlagen, hebben we in de acceptatiecriteria en mogelijkheden enkele wijzigingen doorgevoerd.

De aanvrager moet 57 jaar of ouder zijn. Specifieke bestedingsdoelen zijn niet meer nodig, zoals financiële armslag, periodieke schenkingen aan kinderen of een aanvulling op het inkomen. Rentebijschrijving op het krediet is niet meer mogelijk. We bieden een betaalpas gekoppeld aan de KeuzePlusHypotheek niet langer actief aan.