5 voorwaarden waar hypotheekaanvragers extra op letten

8 november 2021 15:58

Dat hypotheekaanvragers extra letten op bepaalde hypotheekvoorwaarden, blijkt uit een overzicht dat De Hypotheekshop heeft opgesteld van populaire hypotheekvoorwaarden, gepubliceerd door Business insider. Hieronder lees je hoe wij met onze Rabobank Plus- en Basisvoorwaarden invulling geven aan de 5 grootste stijgers populaire hypotheekvoorwaarden.

Jong stel aan tafel kijkt naar telefoon

1. Wat is de geldigheid van het renteaanbod en de bindende offerte?

- Het renteaanbod is drie weken geldig
- Een bindende offerte is twee weken geldig

2. Geldt er dagrente? (ofwel, de laagste rente van hetzij het tarief in het renteaanbod, hetzij de marktrente op de passeerdatum)

Basisvoorwaarden:
Het rentetarief waarvoor de klant tekent in de offerte is ook het tarief waarvoor de klant passeert bij de notaris. De offerterente=passeerrente.

Plusvoorwaarden:
Als de klant het geld opneemt binnen drie maanden na de offertedatum, dan betaalt de klant de geoffreerde rente óf de rente die op passeerdatum bij de notaris geldt als die rente lager is dan de geoffreerde rente. Als de klant passeert ná drie maanden, dan betaalt de klant de geoffreerde rente óf de rente van de offertedatum + drie maanden als die rente lager is.

De maximale opnametermijn voor klanten:
- Met Basisvoorwaarden is 6 maanden
- Met Plusvoorwaarden is 12 maanden

3. Wordt inkomen uit verhuur/huurinkomsten meegenomen?

Basisvoorwaarden:
Nee, in privé ontvangen opbrengsten uit verhuur/huurinkomsten kunnen niet worden meegenomen.

Plusvoorwaarden:
In privé ontvangen opbrengsten uit (gedeeltelijke) verhuur van een in Nederland gelegen (recreatie)woning kunnen gebruikt worden als toetsinkomen bij de aanvraag van een lening. Het opstellen van een inkomensverklaring is nodig als er sprake is van:
- Inkomen uit verhuurd vastgoed met zakelijke doeleinden
- Verhuur van 3 of meer verhuurde (recreatie)woningen

4. Is toetsing op werkelijke woonlast mogelijk voor (pre)senioren in geval van oversluiten/verhogen/aankoop 1e woning?

Dit kan binnen onze Plusvoorwaarden, zowel bij aankoop van een woning als verbouwing/verbetering van de eigen woning. In geval van twee debiteuren moet minimaal één van hen de AOW leeftijd hebben bereikt en de maximale lening voor de woning is € 300.000,-. Kijk voor de overige uitgangspunten in ons acceptatiebeleid.

5. Wat is de maximale overbruggingsfinanciering, indien de (oude) woning nog niet is verkocht?

De verwachte verkoopprijs stellen we vast op basis van één van de volgende methoden:
- 100% van de marktwaarde uit een uitgebreid taxatierapport niet ouder dan 6 maanden
- 90% van de Calcasa modelwaardebepaling niet ouder dan 6 maanden

Het bedrag van de Overbruggingshypotheek is maximaal gelijk aan de hierboven vastgestelde verkoopprijs van de “oude” woning, te verminderen met:
- De kosten die aan de verkoop van de woning zijn verbonden
- De aflossing van de restant hoofdsom van de bestaande hypothecaire financiering(en)
- Een veiligheidsmarge voor tegenvallers van 10%

Meer toelichting en de actuele voorwaarden vind je in het acceptatiebeleid voor Plus- en Basisvoorwaarden op onze portal.