Ons acceptatiebeleid wijzigt per 1 januari 2022

2 december 2021 09:37

Om goed aan te kunnen sluiten op de marktontwikkelingen en de vragen van klanten, passen we regelmatig ons acceptatiebeleid aan. Vanaf 1 januari 2022 voeren we enkele wijzigingen door in ons acceptatiebeleid. Deze zijn opgenomen in onze Basis- en Plusvoorwaarden. De belangrijkste wijzigingen vind je hier op een rij.

Stel heeft nieuw huis gekocht

Wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

NHG past in 2022 een aantal voorwaarden en normen aan. Alle aanpassingen vind je op de website van NHG en een aantal daarvan nemen we op in de Basis- en Plusvoorwaarden:

De NHG-kostengrens stijgt naar € 355.000. Financiert jouw klant energiebesparende maatregelen mee? Dan ligt de grens 6% hoger, namelijk op € 376.300. De borgtochtprovisie daalt van 0,7% naar 0,6% over de hoogte van de hypotheek. Aflopend krediet wordt getoetst tegen werkelijke lasten.

Een aantal van de wijzigingen van NHG accepteren we niet.

We verstrekken geen financiering aan klanten die de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) met een schone lei hebben doorlopen. We vinden het niet standaard verantwoord dat een klant na de WSNP een langlopende financiële verplichting aangaat met een hypotheeklening. Elke situatie is uniek. Vind je financiering toch passend? Maak dan gebruik van de explain-mogelijkheid. We accepteren de aangifte inkomstenbelasting niet als vervanging van een echtscheidingsconvenant of -beschikking bij een echtscheiding langer dan twaalf jaar geleden. We accepteren geen Calcasa Desktoptaxatie bij afkoop erfpacht. Bij afkoop erfpacht is een uitgebreid taxatierapport vereist.

Inkomensverklaring voor huurinkomsten (Plusvoorwaarden)

De opbrengsten uit (gedeeltelijke) verhuur van onroerend maken deel uit van het toetsinkomen bij de aanvraag van een lening. Het opstellen van een inkomensverklaring is vereist vanaf vijf verhuurde (recreatie)woningen. Dit waren er voorheen drie. Eerder afgegeven inkomensverklaringen mogen nog gebruikt worden tot drie maanden na afgifte.

Wijziging aantal verhuurde (recreatie)woningen om te financieren

De aanvrager mag voortaan vier verhuurde woningen via de Rabobank financieren. Dit waren er voorheen twee. De aanvrager mag ook maximaal vier panden in het bezit hebben - of krijgen - om voor een particuliere financiering in aanmerking te komen.

Nieuwe BKR-codes toegevoegd (Basis- en Plusvoorwaarden)

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) voegt vanaf februari 2022 twee nieuwe codes toe, Saneringskrediet (SK) en Schuldhulp (SH). Deze vervangen de code van Schuldregeling (SR). We hebben deze opgenomen in onze voorwaarden.

Werkelijke lasten aflopend krediet opnemen (Basis- en Plusvoorwaarden)

Een aflopend krediet moet vanaf 2022 tegen de werkelijke lasten van het krediet worden opgenomen om de leenruimte te bepalen.

Aanleveren documenten DUO-studieschuld (Basis- en Plusvoorwaarden)

Klanten kunnen volgend jaar eenvoudiger de hoogte van hun DUO-studieschuld aantonen. Dit versnelt de afwikkeling van het dossier. Je vindt hier de instructie waarin staat hoe jouw klant eenvoudig de juiste documenten online aanlevert.

Opnemen fictieve lasten inwonende klant (Plusvoorwaarden)

We hebben vastgelegd welke (fictieve) lasten je in de inkomens- of lastentoets moet meenemen als je klant inwonend is en een lening aanvraagt voor een onderpand dat voor hem of haar geen hoofdverblijf is. We vinden het belangrijk dat de klant de ruimte heeft om in de toekomst zelf een eigen woning te huren of kopen.

Wijziging beleid aflossingsvrije hypotheek (Plusvoorwaarden)

We financieren voor klanten die nog geen hypotheek bij Rabobank hebben, maximaal 50% van de marktwaarde met een aflossingsvrije hypotheek. De mogelijkheid om een groter deel van de marktwaarde aflossingsvrij te financieren vervalt. Deze beleidswijziging geldt niet voor externe oversluiters met een Seniorenpropositie of een Overwaardeplan. In de toekomst kunnen ook de voorwaarden van deze producten wijzigen.

Normen Overbruggingshypotheek verruimd (Basis- en Plusvoorwaarden)

In onze voorwaarden hebben we de eerdere verruiming van een Overbruggingshypotheek opgenomen. Veel klanten kunnen nu voor maximaal 100% van de marktwaarde van de woning een Overbruggingshypotheek afsluiten. We laten de vaste veiligheidsmarge van 10% op de marktwaarde vervallen voor een groot aantal woningen.

Je vindt van zowel de Basis- als de Plusvoorwaarden het acceptatiebeleid terug op onze Tools en Documenten-pagina.