Nieuw acceptatiebeleid per 16 mei

4 mei 2022 15:08

Wij vinden het belangrijk dat jij als intermediair weet wat je kan verwachten bij het indienen van een hypotheekaanvraag voor je klant. We geven je daarom meer duidelijkheid over ons nieuwe beleid en de gefaseerde herintroductie hiervan.

Vrouw achter een laptop

Rabobank als Hypotheekverstrekker: aangepaste acceptatievoorwaarden

Vanaf 16 mei 2022 treedt de eerste fase van ons nieuwe beleid in werking. We hebben het aangepaste beleid samengevoegd in één document: Rabobank als Hypotheekverstrekker. In dit nieuwe document vind je van zowel de Basis- als de Plusvoorwaarden het acceptatiebeleid en het beheerbeleid. Het beheerbeleid in dit document treedt nog niet in werking vanaf 16 mei. We voeren dit naar verwachting in juni in.

Het nieuwe beleid wordt in fases ingevoerd. In deze eerste fase komen de volgende onderdelen aan bod:

• Algemene uitgangspunten

• Uitleg toepassing regels voor acceptatie en beheer

• Klant

• Inkomen

• Financiële verplichtingen

• Life events

• Verschillenlijst

• Documentenlijst

Praktisch: wat verandert er voor jou?

Houd er rekening mee dat er vanaf 16 mei tijdelijk twee beleidsdocumenten van kracht zijn:

1. de eerste fase van Rabobank als Hypotheekverstrekker met de bovenstaande modules;

2. het acceptatiebeleid dat we tot nu toe hebben gehanteerd. Hierin geven we duidelijk aan welke onderdelen terugkomen in het beleid Rabobank als Hypotheekverstrekker.

Je vindt de documenten terug op onze Tools en Documenten-pagina.