Extra aflossen

Een aflossing doen op uw hypotheek

Voor u gaat aflossen

Bereken voor u extra aflost of u het geld echt over heeft. Bekijk welke buffer voor onverwachte uitgaven het NIBUD adviseert.

Extra aflossen op uw hypotheek

Door af te lossen kunt u uw maandlasten naar beneden brengen of eerder vrij zijn van hypotheekschuld. Maar aflossen kan ook fiscale en financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld boeterente.

Spaar- of beleggingshypotheek? Los niet zelf af.

Wilt u aflossen op een spaar- of beleggingshypotheek? Neem dan contact op met uw Rabobank vanwege de fiscale gevolgen waarmee u mogelijk te maken krijgt.

Direct online aflossen

U kunt aflossen via een opdracht in Rabo Internetbankieren. U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:

Leningnummer hypotheek 

Bepaal op welk leningnummer u wilt aflossen. Het leningnummer vindt u op het rekeningafschrift of op het Financieel Jaaroverzicht van uw hypotheek. Het Financieel Jaaroverzicht vindt u in Rabo Internetbankieren onder de tab Berichten.

Bankcode of rekeningnummer van de Rabobank waar uw hypotheek loopt 

De bankcode is de viercijferige code rechtsboven op het rekeningafschrift of het Financieel Jaaroverzicht. Met deze bankcode kunt u het rekeningnummer van uw bank opzoeken.

Hier verschijnt uw tussenrekeningnummer

U kunt nu aflossen door in Rabo Internetbankieren een betaalopdracht te geven met de volgende gegevens:

BedragHet bedrag dat u wilt aflossen. Minimaal € 300, afgerond op € 50.
Naar IBANRekeningnummer van de Rabobank waar uw hypotheek loopt.
Ten name vanNaam van de Rabobank waar uw hypotheek loopt.
OmschrijvingUw leningnummer + 'extra aflossing’ + geef bij een Annuïteitenhypotheek of Lineaire Hypotheek aan: looptijdverkorting of lastenvermindering.

Bekijk de voorbeelden van extra aflossen

Is aflossen interessant voor u?

Wat is boeterente?

Boeterente is een vergoeding die u aan uw bank betaalt voor misgelopen inkomsten. De hoogte van deze boete hangt van meerdere factoren af, bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag dat u vervroegd aflost en de resterende rentevaste periode.

Waarom betaal ik soms boeterente?

Wanneer u kiest voor de zekerheid van een vaste rente, rekent de bank ook op die vaste rente-inkomsten. Die inkomsten zijn nodig omdat de Rabobank het hypotheekbedrag leent op de kapitaalmarkt. En daarvoor betalen we gedurende de looptijd een rente. Na het verstrijken van de looptijd van de hypotheek moet de Rabobank dat bedrag terugbetalen. Als u eerder dan afgesproken uw hypotheek aflost, waardoor de bank dus voor de resterende looptijd geen rente-inkomsten meer ontvangt, verliest de bank geld. De boeterente is een vergoeding hiervoor.

Boetevrij aflossen: wanneer kan dat?

Boetevrij aflossen

U kunt elk jaar een deel van uw hypotheek boetevrij aflossen. Meestal is dat 20% van het oorspronkelijke bedrag per leningdeel. In uw hypotheekvoorwaarden staat welk percentage voor u geldt.

Voorbeeld

Stel: u heeft een hypotheek van € 300.000 afgesloten met drie leningdelen: € 100.000 aflossingsvrij, € 100.000 lineair en € 100.000 annuïtair. Uw maximale boetevrije aflossing is 20%. Dan mag u jaarlijks maximaal € 20.000 boetevrij aflossen op elk leningdeel. 

Als u meer aflost, kan het zijn dat u een boete moet betalen. Boetevrij aflossen van de gehele hypotheek kan onder andere ook:

  • als u een variabele rente heeft
  • als uw rentevaste periode afloopt
  • tijdens de zogenaamde rentebedenktijd
  • bij overlijden
  • bij verkoop van uw woning

Looptijdverkorting of lastenvermindering?

U kunt bij uw extra aflossing aangeven of u wilt kiezen voor looptijdverkorting of lastenvermindering: 

Lastenvermindering 

U gebruikt de aflossing om uw maandlasten te verlagen. De looptijd van de lening blijft zoals u heeft afgesproken.

Looptijdverkorting 

Uw lening krijgt een kortere looptijd. De bruto maandlast die u nu heeft, blijft hetzelfde.

U heeft een aflossingsvrije hypotheek

Als u na afloop van de maximale periode voor hypotheekrenteaftrek (30 jaar) nog een hypotheekschuld voor uw eigen huis heeft, mag u de rente die u daarover betaalt niet meer aftrekken van de belasting. Dat betekent dat uw netto maandlasten hoger worden. Ook na pensionering kunnen uw netto maandlasten hoger worden. Als u uw hypotheek nog niet volledig aflost, kan het interessant zijn om extra af te lossen.

U heeft een spaar- of een bankspaarhypotheek

Als u een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek heeft, blijft de hypotheekschuld tijdens de looptijd gelijk en spaart u ondertussen om de hypotheek aan het einde van de looptijd helemaal of voor een deel af te lossen. U kunt extra aflossen, maar meestal kunt u ook extra inleggen in de bijbehorende kapitaalverzekering of op een speciale spaarrekening. U spaart dan vaak met een rente die even hoog is als de hypotheekrente die u betaalt.

Eenmalig extra inleggen

Met een eenmalige extra inleg kunt u uw maandelijkse inleg verlagen. Of de looptijd van uw hypotheek verkorten. U kunt het bedrag dat u wilt sparen niet verhogen. Extra inleggen op een spaarhypotheek is gebonden aan fiscale voorwaarden. Als u extra wilt aflossen op een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek is het absoluut noodzakelijk dat u eerst contact opneemt met uw adviseur om de fiscale gevolgen met u door te spreken.

U heeft een beleggingshypotheek

In plaats van extra aflossen op een beleggingshypotheek kan extra inleggen in de bijbehorende kapitaalverzekering of op een speciale beleggingsrekening voordeliger zijn.

Eenmalig extra inleggen

U kunt met een eenmalige extra inleg uw maandelijkse inleg verlagen of de looptijd van uw hypotheek verkorten. Extra inleggen op een beleggingshypotheek is gebonden aan fiscale voorwaarden. Neem daarom voor u extra inlegt contact op met uw adviseur om de fiscale gevolgen met u te bespreken.

U lost af met een schenking

Aflossen met een schenking veranderd

Het is niet meer mogelijk om een belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 te ontvangen. De regeling is 31 december 2014 afgelopen.

Jaarlijkse of eenmalige schenking

Er kan gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse of eenmalige schenkingsvrijstelling. Deze schenkingen kunt u gebruiken om een deel van de hypotheek af te lossen. Meestal kunt u jaarlijks 20% van het oorspronkelijke bedrag van het leningdeel boetevrij aflossen. In uw hypotheekvoorwaarden staat welk percentage voor u geldt.

Meer lezen over aflossen met een schenking

Hypotheek hoger dan 67,5% van de marktwaarde

Heeft u een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie en is deze hypotheek hoger dan 67,5% van de marktwaarde? Dan kan het extra gunstig zijn om af te lossen. U betaalt namelijk een renteopslag. Door een lager hypotheekbedrag is het mogelijk dat ook de renteopslag voor de lening lager kan worden. Dit betekent een extra verlaging van uw maandlasten. Uw adviseur kan u voorrekenen of dit ook in uw persoonlijke situatie geldt. Lost u extra af? Informeer dan bij uw adviseur of de opslag ook omlaag kan.

Hoe zit het met renteaftrek als u extra aflost?

Heeft u een lening afgesloten voor 1 januari 2013? Dan zijn er mogelijk gunstige fiscale regels van toepassing. Als u aflost gelden die regels mogelijk niet meer voor u. Uw adviseur kan u in dat geval helpen met de beslissing om wel of niet af te lossen.

Meer lezen over hypotheekrenteaftrek

Gevolgen voor bijleenregeling (bij verhuizen)

Als u een verhuizing in het vooruitzicht heeft, kan het verstandiger zijn om te sparen in plaats van af te lossen. U kunt namelijk te maken krijgen met de bijleenregeling. Als u aflost, houdt u na verkoop van uw huis een hoger bedrag over. Als u vervolgens een nieuw huis koopt, verwacht de belastingdienst dat u het overgehouden bedrag voor de aankoop gebruikt. Kiest u ervoor om dit deel toch te lenen? Dan is de rente van deze hypotheek niet aftrekbaar voor de belasting.

Meer lezen over hypotheekrenteaftrek

Verzekeringen bij uw hypotheek

Wellicht wilt u na een aflossing op uw hypotheek een kleiner bedrag verzekeren met uw overlijdensrisicoverzekering of Hypotheekbescherming. Doordat uw hypotheekschuld daalt, neemt ook het risico dat u loopt af. Als u kiest voor een kleiner verzekerd bedrag, daalt uw premie.

Maak vrijblijvend een afspraak

Wilt u advies of meer informatie over extra aflossen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs.