Regeerakkoord: veel impact woningbezitters

Wat betekent het voor mij?

De formerende partijen zijn het met elkaar eens over het nieuwe regeerakkoord. In dit regeerakkoord staan een aantal belangrijke veranderingen voor mensen met een eigen woning. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd. Lees wat dit betekent en wat er nog meer verandert volgens het regeerakkoord.

Hypotheekrenteaftrek: wat betekent het voor mijn portemonnee?

Hypotheekrenteaftrek versneld naar 36,93%

Eerder is afgesproken om het maximale aftrekpercentage jaarlijks af te bouwen met 0,5%. Uiteindelijk zou hierdoor in 2042 de maximale hypotheekrenteaftrek voor iedereen uitkomen op 38%. In het nieuwe regeerakkoord is echter afgesproken om die afbouw te versnellen, want vanaf 2020 wil Rutte III het maximale aftrekpercentage voortaan met 3% laten teruglopen. Hierdoor kunt u in 2023 nog maximaal 36,93% van uw hypotheekrente aftrekken.

De plannen om de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen, houden verband met de hervorming van de inkomstenbelasting in box 1. In het nieuwe stelsel is er voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt geen sprake meer van vier schijven, maar van twee schijven:

  • een tarief van 36,93% in de eerste schijf voor inkomens tot circa € 68.600 en;
  • een tarief van 49,5% in de tweede schijf voor inkomens vanaf circa € 68.600.

Wie de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, krijgt straks te maken met drie schijven.

Impact

Trekt u op dit moment de hypotheekrente nog (deels) af in de tweede, derde of vierde schijf in box 1 van de inkomstenbelasting? Dan is vanaf 2023 uw belastingvoordeel voor de hypotheekrenteaftrek lager. Ook als u de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, is uw belastingvoordeel lager als u aftrekt in de derde of vierde schijf van box 1.

Eigenaar afgelost huis duurder uit

Heeft u uw hypotheek bijna of helemaal afgelost? Dan gaat u mogelijk toch weer belasting betalen over het eigenwoningforfait. Op dit moment is dat door de Wet Hillen niet zo: een maatregel die ervoor zorgt dat u een extra aftrekpost heeft, zodat u geen belasting betaalt over uw eigenwoningforfait. De coalitie wil deze aftrekpost de komende 30 jaar stapsgewijs afbouwen.

Volgens het CBS hebben ongeveer een miljoen mensen een woning waarbij de hypotheek geheel is afgelost. Hieronder vallen vooral ouderen, namelijk bijna de helft van de 65-plussers.

Eigenwoningforfait omlaag

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Voor huizen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 wordt dit percentage verlaagd van 0,75% naar 0,6%.

Bedraagt de WOZ-waarde meer dan € 1.060.000? Dan geldt tot dit bedrag ook het percentage van 0,6%. Voor het deel hierboven geldt een percentage van 2,35%. Bij een WOZ-waarde van bijvoorbeeld € 1.500.000, bedraagt het eigenwoningforfait 0,6% va n  € 1.060.000 + 2,35% van (€ 1.500.000 - € 1.060.000) = € 6.360 + € 10.340 = € 16.700.

Maximale hypotheek naar 100% in 2018

Vanaf 1 januari 2018 is het bedrag dat u maximaal mag lenen gelijk aan de waarde van de woning. Dit betekent dat u eigen geld moet hebben om de bijkomende kosten te betalen, zoals de kosten koper. 

Ieder jaar stelt de overheid vast hoe hoog uw hypotheek mag zijn ten opzichte van de woningwaarde. In 2017 is dit nog 101% van de waarde van de woning, maar in 2018 maximaal 100%. In het regeerakkoord is afgesproken dat dit percentage tijdens deze regeerperiode niet verder wordt afgebouwd.

Meer huurwoningen

De coalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken dat er meer betaalbare huurwoningen bijkomen in de vrije sector. Ook wordt mogelijk de huurtoeslag vereenvoudigd.

Video: regeerakkoord 2017

Fiscalist Paul Meertens en econoom Martijn Badir praten u bij over de thema's in het regeerakkoord en wat er precies gaat veranderen. Bekijk deze video:

Contact

Rabobank