Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar kunt u een gedeelte van uw hypotheek vergoedingsvrij terugbetalen. Bekijk goed wat in uw situatie verstandig is.

Met een extra aflossing betaalt u een deel van uw hypotheekschuld terug. Een prettig idee, want u kunt er zo voor zorgen dat uw maandbedrag daalt.

Ook als u een aflossingsvrije hypotheek heeft , is vervroegd aflossen het overwegen waard. Uiteindelijk moet ook het aflossingsvrije deel namelijk terugbetaald worden. Door af te lossen kunt u de rentelasten verlagen en is de kans op een restschuld kleiner. Bereken wat extra aflossen of een alternatief u kan opleveren. Dit helpt u om een keuze te maken die nu en in de toekomst bij u past.

Voordelen

 • Lagere maandlasten of kortere looptijd.
 • Ieder jaar een deel aflossen zonder een vergoeding te betalen.
 • Lagere hypotheekschuld en minder kans op restschuld bij verkoop woning.
 • Mogelijk minder belasting betalen over uw vermogen in box 3.
 • Mogelijk verval van uw renteopslag.
 • De premie voor de hypotheekbescherming of overlijdensrisicoverzekering kan mogelijk omlaag.

Nadelen

 • Minder spaargeld voor onverwachte uitgaven.
 • Minder hypotheekrenteaftrek.
 • Bij verhuizen kans op grotere eigenwoningreserve en kans op verlies overgangsrecht.
 • Kan fiscaal nadelig zijn voor een spaar- of beleggingshypotheek.
 • Soms levert een andere investering meer op

Heeft u geen Rabobankrekening? Dan kunt u toch inloggen via iDIN. Druk hiervoor op de oranje button 'Nu extra aflossen' en kies daarna voor 'Inloggen via een andere bank'.

Ik kan niet inloggen

Wat moet u weten voordat u aflost op uw hypotheek?

Wat kost extra aflossen?

Jaarlijks een bedrag vergoedingsvrij aflossen

U kunt elk jaar een deel van uw hypotheek vergoedingsvrij aflossen. Meestal is dat 20% van het oorspronkelijke bedrag per hypotheekleningdeel. Maar het kan ook 10% zijn. In de hypotheekvoorwaarden staat welk percentage voor uw hypotheekleningdeel geldt.

Voorbeeld

U heeft een hypotheek van € 300.000 afgesloten met drie leningdelen: € 100.000 aflossingsvrij, € 100.000 lineair en € 100.000 annuïtair. Uw maximale vergoedingsvrije aflossing is 20%. Dan mag u jaarlijks maximaal € 20.000 vergoedingsvrij aflossen op elk leningdeel, in totaal dus een bedrag van € 60.000.

Waarom betaal ik soms een vergoeding?

Als u meer dan het vergoedingsvrije gedeelte aflost, dan kan het zijn dat u een vergoeding vervroegd aflossen moet betalen. Dit is een vergoeding voor het verbreken van het afgesloten hypotheekcontract. De hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van de hoogte van het bedrag dat u vervroegd aflost, de resterende rentevaste periode en de huidige rente voor nieuwe hypotheken. Bereken hoeveel u vergoedingsvrij kunt aflossen via Mijn Wonen.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken is dit een veelbesproken onderwerp.

Lees meer over vergoedingsvrij aflossen op Bankenoverhypotheken.nl

Ik heb een spaar- of beleggingshypotheek

Heeft u een spaar- of beleggingshypotheek* en u wilt aflossen? Dan mag het eindkapitaal dat u opbouwt in het daaraan gekoppelde opbouwproduct in box 1 niet hoger zijn dan uw totale hypotheekschuld in box 1. Is dit toch het geval, dan betaalt u over een deel van de uitkering belasting. Extra aflossen is dus niet altijd verstandig. Een extra bedrag storten in uw spaar- of beleggingsproduct is een alternatief. Overleg ook met uw adviseur welke optie het beste bij u past.

*Het gaat om de OpMaat-, Rabo Opbouw-, Spaaroptimaal-, SpaarZeker, Flexibele Beleggings-, CumulentHypotheek of Hypotheek met Gemengde verzekering.

Lees meer over extra aflossen of extra storten

Wat zegt de Belastingdienst over extra aflossen?

Rente na 30 jaar niet meer aftrekbaar

Heeft u een (deels) aflossingsvrije hypotheek, dan kan het interessant zijn om op deze hypotheek af te lossen. Als u na afloop van de periode voor hypotheekrenteaftrek (30 jaar) nog een hypotheekschuld heeft, mag u de rente die u daarover betaalt namelijk niet meer aftrekken van de belasting en gaat uw maandlast omhoog.

Minder hypotheekrenteaftrek

Als u extra aflost, daalt uw hypotheekschuld en betaalt u minder hypotheekrente. Bij uw belastingaangifte kunt u daardoor minder rente aftrekken en stijgt uw belastbare inkomen in box 1. Hierdoor betaalt u mogelijk meer belasting. Daardoor kan een deel van uw inkomen in een hoger belastingtarief komen te vallen.

Lagere toeslagen

Ontvangt u zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag? Houd er dan rekening mee dat uw belastbaar inkomen stijgt als u extra aflost. Uw toeslagen kunnen dus dalen. Bereken daarom vooraf op de website van de Belastingdienst wat de gevolgen voor uw toeslagen zijn.

De gevolgen voor uw toeslagen berekenen op Belastingdienst.nl

Daling eigen vermogen

Door een deel van uw spaargeld te gebruiken voor een extra aflossing, daalt uw vermogen en betaalt u mogelijk minder belasting in box 3.

Meer lezen over belasting en box 3

Geen of kleine eigenwoningschuld

Betaalt u geen of weinig rente, omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld heeft? Dan heeft u mogelijk recht op een aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u per saldo geen inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait van uw eigen woning betaalt.

Lees er meer over op Belastingdienst.nl

Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet of hypotheek in box 3

Heeft u een Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet of een hypotheek in box 3? Dan kan het verstandig zijn om deze leningen eerst af te lossen. Voor de consumptieve leningen betaalt u meestal een hogere rente en is de rente doorgaans niet aftrekbaar voor de belasting. Voor een hypotheek in box 3 heeft u geen hypotheekrenteaftrek, waardoor het verstandig kan zijn om deze lening eerst af te lossen.

Alternatieven

Kijk ook eens naar andere manieren om uw spaargeld zinvol te besteden. In een aantal gevallen levert een alternatief namelijk een beter rendement op dan extra aflossen:

Contact

Rabobank