Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar kunt u een gedeelte van uw hypotheek boetevrij terugbetalen. Bekijk goed wat in uw situatie verstandig is.

Voordelen

 • Lagere maandlasten of kortere looptijd.
 • Lagere hypotheekschuld en minder kans op restschuld bij verkoop woning.
 • Mogelijk minder belasting betalen over uw vermogen in box 3.
 • Mogelijk verval van uw renteopslag.
 • Geen of kleine eigenwoningschuld

Nadelen

 • Boetevrij aflossen tot een bepaald bedrag, daarboven betaalt u een boete.
 • Minder spaargeld voor onverwachte uitgaven.
 • Minder hypotheekrenteaftrek.
 • Bij verhuizen kans op grotere eigenwoningreserve.
 • Bij een spaar- en beleggingshypotheek kan aflossen fiscaal nadelig zijn. Extra storten is een alternatief.
 • Bij verhuizen kans op verlies overgangsrecht

Wat moet u weten voordat u aflost op uw hypotheek?

Spaar- of beleggingshypotheek aflossen

Heeft u een spaar- of beleggingshypotheek* en wilt u aflossen? Neem dan altijd contact met ons op. Op de einddatum mag het eindkapitaal dat u opbouwt in uw spaar- of beleggingshypotheek niet hoger zijn dan uw totale hypotheekschuld in box 1. Is dit toch het geval, dan moet u over een deel van de uitkering belasting betalen. Extra aflossen is dus niet altijd verstandig. Mogelijk is een extra bedrag storten in uw spaar- of beleggingsproduct een alternatief.

*Het gaat om de OpMaat-, Rabo Opbouw-, Spaaroptimaal-, SpaarZeker, Flexibele Beleggings-, CumulentHypotheek of Hypotheek met Gemengde verzekering.

Lees meer over uw situatie

KeuzePlus Hypotheek

Het opgenomen bedrag in uw KeuzePlus Hypotheek kunt u altijd boetevrij aflossen. Let op: als voor het opgenomen bedrag het overgangsrecht geldt, dan adviseren wij u om geen extra opnames meer te doen. De hypotheekrente daarover is dan niet aftrekbaar. Ook niet als u het geld gebruikt voor de aankoop of verbouwing van uw woning.

Er geldt één uitzondering. Heeft u dit of vorig jaar een aflossing gedaan op een hypotheek waarvoor het overgangsrecht geldt? En bent u voor dit afgeloste bedrag niet opnieuw een lening onder het overgangsrecht aangegaan? Dan kunt u voor maximaal het afgeloste bedrag toch gebruikmaken van hypotheekrenteaftrek, als u dit jaar een extra opname doet binnen de ruimte in uw KeuzePlus Hypotheek.

Is deze uitzondering voor u niet van toepassing en wilt u wel hypotheekrenteaftrek? Laat dan uw KeuzePlus Hypotheek eerst omzetten in een andere hypotheekvorm.

Boetevrij aflossen

Jaarlijks een bedrag boetevrij aflossen

U kunt elk jaar een deel van uw hypotheek boetevrij aflossen. Meestal is dat 20% van het oorspronkelijke bedrag per hypotheekleningdeel. Maar het kan ook 10% zijn. In de hypotheekvoorwaarden staat welk percentage voor uw hypotheekleningdeel geldt.

Voorbeeld

U heeft een hypotheek van € 300.000 afgesloten met drie leningdelen: € 100.000 aflossingsvrij, € 100.000 lineair en € 100.000 annuïtair. Uw maximale boetevrije aflossing is 20%. Dan mag u jaarlijks maximaal € 20.000 boetevrij aflossen op elk leningdeel, in totaal dus een bedrag van € 60.000.

Waarom betaal ik soms een boete?

Als u meer dan het boetevrije gedeelte aflost, dan kan het zijn dat u een boete moet betalen. Deze boete is een vergoeding voor het feit dat u het afgesloten hypotheekcontract verbreekt. De hoogte van de boete hangt onder andere af van de hoogte van het bedrag dat u vervroegd aflost, de resterende rentevaste periode en de huidige rente voor nieuwe hypotheken. Wilt u weten of u een boete moet betalen en hoeveel? Neem dan contact op met uw Rabobankadviseur.

Hypotheekrenteaftrek en eventuele toeslagen

Minder hypotheekrenteaftrek, mogelijk meer belasting

Als u extra aflost, daalt uw hypotheekschuld en betaalt u minder hypotheekrente. Bij uw belastingaangifte kunt u daardoor minder rente aftrekken en stijgt uw belastbare inkomen in box 1. Hierdoor betaalt u mogelijk meer belasting. Daardoor kan een deel van uw inkomen in een hoger belastingtarief komen te vallen.

Lagere toeslagen

Ontvangt u zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag? Houd er dan rekening mee dat uw belastbaar inkomen stijgt als u extra aflost. Uw toeslagen kunnen dus dalen. Bereken daarom vooraf op de website van de Belastingdienst wat de gevolgen voor uw toeslagen zijn.

De gevolgen voor uw toeslagen berekenen op Belastingdienst.nl

Renteopslag

Is uw hypotheek hoger dan 67,5% van de marktwaarde van uw huis en heeft u geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan betaalt u een renteopslag. Door extra af te lossen, daalt uw hypotheekschuld en is het mogelijk dat uw renteopslag vervalt. U betaalt dan een lager rentetarief. Uw adviseur kan berekenen of dit voor uw situatie geldt. Als u spaart binnen een spaar- of beleggingsproduct, dan wordt de rentevergoeding in dat product ook verlaagd. Om toch het gewenste eindkapitaal op te bouwen, wordt de premie van het spaar- of beleggingsproduct verhoogd.

Meer lezen over renteopslag

Eigenwoningschuld

Betaalt u geen of weinig rente, omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan heeft u mogelijk recht op een aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u per saldo geen inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait van uw eigen woning betaalt.

Lees er meer over op belastingdienst.nl.

Spaargeld en belasting over uw vermogen in box 3

Voldoende spaargeld achter de hand?

Bereken voordat u extra aflost of u het geld echt over heeft. Bekijk welke buffer voor onverwachte uitgaven het Nibud adviseert. Los niet af met geld waarvan u denkt dat u dit voor andere zaken nodig heeft, bijvoorbeeld voor een studie voor uw kind.

Uw minimale financiële buffer berekenen op Nibud.nl

Mogelijk minder belasting betalen over uw vermogen in box 3

Door een deel van uw spaargeld te gebruiken voor een extra aflossing, daalt uw vermogen en betaalt u mogelijk minder belasting in box 3.

Meer lezen over belasting en box 3

Lage spaarrente

Een lage spaarrente kan ook een reden zijn om extra af te lossen. Dit is vooral interessant als u een relatief hoge hypotheekrente heeft. Overweeg om extra af te lossen als uw netto hypotheekrente (de rente die u betaalt, verminderd met uw hypotheekrenteaftrek) hoger is dan de rente die u voor uw spaargeld krijgt.

Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet of hypotheek in box 3

Heeft u bijvoorbeeld ook een Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet of een hypotheek in box 3? Dan kan het verstandig zijn om deze leningen eerst af te lossen. Voor de consumptieve leningen betaalt u meestal een hogere rente en is de rente doorgaans niet aftrekbaar voor de belasting. Voor een hypotheek in box 3 heeft u geen hypotheekrenteaftrek, waardoor het verstandig kan zijn om deze lening eerst af te lossen.

Bij verhuizen kans op grotere eigenwoningreserve

Als u verhuisplannen heeft, kan het verstandiger zijn om te sparen in plaats van af te lossen. U kunt namelijk te maken krijgen met de bijleenregeling.

Door extra af te lossen daalt uw hypotheekschuld. Hierdoor kan er overwaarde op uw huis ontstaan. Deze overwaarde wordt ook wel eigenwoningreserve genoemd. Koopt u vervolgens een nieuw huis dan verwacht de Belastingdienst dat u deze overwaarde gebruikt voor de aankoop van uw nieuwe huis. Kiest u ervoor om dit deel toch te lenen? Dan is de rente van dit deel van de hypotheek niet aftrekbaar voor de belasting. Dat noemen we de bijleenregeling.

Mogelijk verlies overgangsrecht

Doet u dit jaar een aflossing op een hypotheek waarvoor het overgangsrecht geldt? Dan kan het overgangsrecht alleen herleven, als u dit of volgend jaar voor dit bedrag opnieuw een lening aangaat voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Gaat u na deze periode een lening aan voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning? Dan moet u deze lening in maximaal 30 jaar volledig annuïtair of lineair aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Meer over uw Rabobank hypotheek

Aflossen met een schenking

Contact

Rabobank