Aflossen op een spaarhypotheek

Vaak is extra storten fiscaal aantrekkelijker dan extra aflossen op een spaar- of beleggingshypotheek.

Heeft u een spaarhypotheek of beleggingshypotheek en denkt u na over extra aflossen? In veel gevallen is extra storten in uw hypotheek fiscaal aantrekkelijker. Dat komt omdat bij spaar- en beleggingshypotheken de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd niet lager mag zijn dan het bedrag dat u nu opbouwt. Is dit wel het geval, dan betaalt u over dit deel belasting. Toch kan extra aflossen ook zinvol zijn, zeker als u nu nog een restschuld heeft. Lees hier meer over de verschillen.

Met een spaar- en beleggingshypotheken van de Rabobank bedoelen we de OpMaat-, Rabo Opbouw-, Spaaroptimaal-, SpaarZeker, Flexibele Beleggingshypotheek.

U kunt een extra bedrag storten in het spaar- of beleggingsproduct dat bij uw hypotheek hoort. Bij een spaarhypotheek kan dit aantrekkelijk zijn, omdat u vaak spaart tegen een rente die net zo hoog is als de hypotheekrente die u betaalt.

Door de extra storting kunt u of uw maandelijkse premie verlagen (u kiest dan voor lagere maandlasten) of u heeft uw eindkapitaal eerder bij elkaar gespaard (u kiest dan voor een kortere looptijd). Of u een extra bedrag kunt storten, is gebonden aan voorwaarden:

  • Uw jaarpremie mag inclusief de extra storting niet meer dan tien keer de laagste jaarpremie bedragen.
  • U mag uw eindkapitaal niet verhogen.

Extra storten in een beleggingshypotheek is niet altijd mogelijk. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Als u extra aflost op uw hypotheek daalt uw hypotheekschuld. Op de einddatum mag het eindkapitaal dat u opbouwt in het daaraan gekoppelde opbouwproduct in box 1 niet hoger zijn dan uw totale hypotheekschuld in box 1. Is dit toch het geval, dan moet u over een deel van de uitkering belasting betalen.

Als u aflost, verlaagt u de hypotheeklening. Zodra het bedrag dat u spaart hoger is dan de bijbehorende hypotheeklening voor uw woning, ontvangt u een variabele rente in plaats van de hypotheekrente. U bereikt het beoogde eindkapitaal daardoor niet.

Als door de extra aflossing het eindkapitaal van uw spaar- of beleggingsproduct hoger is dan uw hypotheeklening, dan verlagen wij bij sommige producten het op te bouwen bedrag op basis van de productvoorwaarden.

Gevolgen extra aflossen op fiscale vrijstelling

Als u extra aflost op uw hypotheekschuld in box 1 heeft dat mogelijk invloed op de hoogte van de fiscale KEW-vrijstelling (Kapitaalverzekering Eigen Woning). Is het eindkapitaal dat u heeft opgebouwd hoger dan uw KEW-vrijstelling? Dan moet u over een deel belasting betalen.

Fiscale KEW-vrijstelling

Komt uw spaar- of beleggingshypotheek tot uitkering? Dan geldt voor het eindkapitaal dat u heeft opgebouwd een maximale fiscale KEW-vrijstelling in box 1 van € 164.000. Bent u enig rekeninghouder/verzekeringnemer, maar heeft u op het moment van uitkeren een fiscaal partner? Dan geldt een maximale fiscale KEW-vrijstelling van € 328.000.

Deze KEW-vrijstelling geldt alleen als u het eindkapitaal gebruikt om uw hypotheekschuld in box 1af te lossen. Daarom kan de maximale vrijstelling ook nooit hoger zijn dan de af te lossen hypotheekschuld in box 1.

De maximale vrijstelling wordt verlaagd met eventueel gebruikte vrijstellingen voor de Spaarrekening Eigen Woning, de KEW en kapitaalverzekeringen die zijn gesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999.

Online extra aflossen

Log hieronder in om direct extra af te lossen. Hiervoor heeft u internetbankieren nodig.
Heeft u geen internetbankieren? Neem dan contact op met uw Rabobank. Uw adviseur helpt u dan verder.

Contact

Rabobank