Ontwikkelingen op de woningmarkt

Uit: Kwartaalbericht Woningmarkt

Woningmarkt groeit, huizenprijzen stijgen verder in 2016

In 2016 verwachten wij een verdere stijging van de huizenprijzen en woningverkopen. Naar verwachting stijgen de huizenprijzen dit jaar met 2,75% tot 4,75% ten opzichte van 2015. Wonen wordt in verhouding tot het inkomen daardoor voor het eerst sinds 2008 weer iets duurder.

De Nederlandse koopwoningmarkt groeit dit jaar door gunstige marktomstandigheden. Voor wat betreft het aantal verkochte woningen zal deze groei dit jaar iets afzwakken en uitkomen op 180.000 tot 200.000. Hoewel er natuurlijk regionale verschillen zijn, zien we het aantal verkopen in vrijwel alle delen van ons land aantrekken.

Stijgende koopkracht, meer werkgelegenheid, lage rente

De koopkracht en de werkgelegenheid groeien en dat is gunstig voor de binnenlandse bestedingen en de woningmarkt. Daarbij blijft de hypotheekrente ook in 2016 waarschijnlijk historisch laag. Wij verwachten daardoor een verdere stijging van de huizenprijzen.

Wonen iets duurder voor wie dit jaar een huis koopt

Hoewel de betaalbaarheid van Nederlandse koopwoningen goed is te noemen, neemt deze wel iets af. Doordat de huizenprijzen harder stijgen dan het huishoudinkomen zullen de maandlasten voor kopers dit jaar voor het eerst weer iets duurder uitvallen dan in het voorgaande jaar.

Huishoudens kunnen ongeveer 1% meer lenen

Het bedrag dat huizenkopers maximaal kunnen lenen, valt in 2016 gemiddeld genomen iets hoger uit doordat een tweede inkomen zwaarder meetelt dan voorheen. Wij gaan er verder van uit dat de inkomens zullen toenemen en dat de rente laag blijft. Dit alles betekent dat huishoudens dit jaar bijna 1% meer kunnen lenen om een huis te kopen.

Lees het volledige Kwartaalbericht op Rabobank.com

Contact

Rabobank