Ontwikkelingen op de woningmarkt

Uit: Kwartaalbericht Woningmarkt

Huizenprijzen op weg naar nieuwe piek

  • Meer transacties dan ooit in het eerste kwartaal
  • Hoog vertrouwen op de woningmarkt leidt tot snellere verkoop
  • De hypotheekrente blijft naar verwachting tot het einde van het jaar laag.

De groei op de Nederlandse woningmarkt zette zich in het eerste kwartaal van 2017 onverminderd voort. Het aantal verkopen in de eerste drie maanden van het jaar bedroeg 55.911 huizen, ruim 30 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. Met het aantal transacties steeg ook het aantal te koop staande koopwoningen, waardoor de krapte op ongeveer hetzelfde hoog niveau bleef. Mede hierdoor zijn de huizenprijzen in het eerste kwartaal 2017 vergeleken met het laatste kwartaal in 2016 verder gestegen – met 2,0 procent. De jaar-op-jaarstijging bedroeg maar liefst 6,8 procent.

Vertrouwen in woningmarkt

Gezien de hoge groei in het eerste kwartaal en rekening houdend met de voorspelde economische groei, inkomensstijgingen en aanhoudend lage rente stellen we onze verwachtingen voor dit jaar bij: voor het hele jaar 2017 gaan we uit van 225 tot 235 duizend verkopen en een prijsstijging van rond de 6,5 procent.

Hypotheekrente blijft naar verwachting laag

Op de hypotheekmarkt zijn nieuwe verstrekkingen in het eerste kwartaal van 2017 verder toegenomen. Door hogere aflossingen en toegenomen beperkingen in het loan-to-valueregime is de totale bruto hypotheekschuld in het vierde kwartaal van 2016 afgevlakt. Mede door de gestegen concurrentie tussen hypotheekverstrekkers blijft de hypotheekrente naar verwachting ook in 2017 laag.

Bouwen van betaalbare huizen

Gezien het verder oplopende huizentekort en de daaruit volgende forse prijsstijgingen is het aan het nieuwe kabinet om samen met woningcorporaties, commerciële partijen en particuliere opdrachtgevers om nieuwe oplossingen voor de woningmarkt te bedenken. Het bouwen van betaalbare huizen in zowel de koop- als huurmarkt is daarbij een cruciale taak.

Regionale verschillen

De stijging van het aantal woningverkopen was in elke provincie te merken, maar de verschillen tussen de provincies zijn groot. Zo steeg het aantal verkopen in Overijssel en Gelderland met bijna 45 procent en zijn in Noord-Brabant afgelopen kwartaal 40 procent meer woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2016. Vergeleken met die provincies stegen de transactieaantallen in Utrecht en Noord-Holland mondjesmaat: in Utrecht met 17 procent, in Noord-Holland met net geen 13 procent. Het opdrogende aanbod van woningen houdt grotere transactiestijgingen in die twee provincies tegen, vooral in hun grootste steden: Utrecht en Amsterdam. De markt wordt daar dus steeds krapper.

Contact

Rabobank