Ontwikkelingen op de woningmarkt

Uit: Kwartaalbericht Woningmarkt

Huizenprijzen stijgen ook in 2017

De Nederlandse koopwoningmarkt groeit verder in 2016 en 2017. De huizenprijzen stijgen van 3,5 tot 5,5% in 2016 naar 5 tot 7% in 2017. Desondanks blijft de betaalbaarheid van koopwoningen goed.

Lage hypotheekrente, meer banen, hoger vertrouwen

De vraag naar koopwoningen neemt onder meer toe door:

  • hypotheekrente blijft in 2016 en 2017 naar verwachting laag
  • groeiende werkgelegenheid
  • hoger vertrouwen
  • stijgende koopkracht
  • huizen met een hypotheek komen ‘boven water’

Hierdoor verwachten wij een verdere toename van de woningverkopen en een steeds minder ruime markt. Ook speelt mee dat er relatief weinig nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Alles bij elkaar leidt dit tot stijgende huizenprijzen.

Betaalbaarheid blijft goed

De stijgende huizenprijzen zijn vooral gunstig voor huizenbezitters met een hypotheek die hoger is dan de waarde van hun woning. Een deel hiervan komt boven water en krijgt daardoor meer bewegingsvrijheid. Voor starters zijn de hogere prijzen juist ongunstig. Omdat de prijzen harder stijgen dan de inkomens, neemt de betaalbaarheid af. Maar in historisch perspectief blijft de betaalbaarheid van koopwoningen dit en volgend jaar ook voor starters goed.

Regionale verschillen blijven fors. In de steden is de markt alweer behoorlijk krap. Vooral in Amsterdam en Utrecht kan de betaalbaarheid van koopwoningen door sterke prijsstijgingen onder druk komen te staan. In het landelijke gebied is er nog relatief veel keuze.

Mogelijk recordaantal huizenverkopen

Voor dit jaar verwachten wij 190.000 tot 210.000 verkopen om vervolgens in 2017 verder toe te nemen naar 200.000 tot 220.000. Het is dus mogelijk dat het recordaantal van 206.000 huizenverkopen uit 2006 wordt overtroffen.

Bijna een kwart meer verkopen in eerste kwartaal 2016

Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2015 stegen de woningverkopen relatief sterk met 24% en de huizenprijzen met 4%. De groei in eerste kwartaal van 2016 was daarmee hoger dan verwacht.

Landkaart van Nederland met daarop aangegeven de aantallen transcaties per regio

Lees het volledige Kwartaalbericht op Rabobank.com

Contact

Rabobank