Ontwikkelingen op de woningmarkt

Uit: Kwartaalbericht Woningmarkt

Huizenmarkt op weg naar historisch hoge krapte

  • De Nederlandse economie groeide in 2016 met 2,1 procent
  • Afgelopen jaar werd een recordaantal van 214.793 huizen verkocht
  • Krapte zal groei dempen: naar verwachting 220.000-230.000 verkopen in 2017
  • Woningprijzen stegen in 2016 gemiddeld 5 procent, naar verwachting in 2017 ook

Het herstel van de Nederlandse economie zette in 2016 door: het bruto binnenlands product (bbp) groeide met 2,1 procent ten opzichte van 2015, terwijl de werkloosheid afgelopen jaar terugliep van 6,9 naar 6,0 procent. Ook de investeringen in woningen namen fors toe, met 7,1 procent. In 2017 groeit de economie naar verwachting met 1,8 procent.

Gedreven door die aantrekkende economie, lage hypotheekrente en hoog consumentenvertrouwen, werd in 2016 een recordaantal van 214.793 huizen verkocht. Dat is ruim 20 procent meer dan in 2015.

Herstel economie en woningmarkt gaan hand in hand

De particuliere consumptie draagt sterk bij aan de economische groei, geholpen door een gestegen besteedbaar inkomen van huishoudens en een hoog consumentenvertrouwen. Het huidige herstel van de economie is daarom een grote stimulans voor de woningmarkt, niet alleen voor het aantal verkopen, maar ook voor de investeringen. Het herstel op de huizenmarkt is ook zichtbaar in de bouwsector. Sinds het dieptepunt in het eerste kwartaal van 2013 is de toegevoegde waarde van de bouwsector met bijna 30 procent gestegen.

Recordaantal transacties, woningprijs blijft stijgen

Het aantal transacties nam in het laatste kwartaal van 2016 opnieuw flink toe: 60.874 huizen wisselden in die drie maanden van eigenaar, ruim 16 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2015. Daarmee komt het totaal aantal verkopen voor 2016 uit op een recordaantal van 214.793 woningen, ruim 5.000 meer dan in 2006, het vorige recordjaar. Door krapte op de markt verwachten we dat de gemiddelde prijs dit jaar opnieuw stijgt, maar tegelijk dat het aantal transacties niet meer spectaculair zal groeien.

Aanbod in Amsterdam droogt op

Vooral in Flevoland trok het aantal verkopen aan, terwijl Noord-Holland achterbleef. De groei in die laatste provincie lijkt te worden beteugeld door de Amsterdamse woningmarkt, waar het aantal transacties in 2016 juist licht afnam. Verwonderlijk is dat niet: het aanbod in de hoofdstad droogt op, doordat er meer huizen worden verkocht dan nieuw worden aangeboden.

Lage hypotheekrentes

Op korte termijn verwachten wij dat de hypotheekrente laag blijft. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen liep de kapitaalmarktrente licht op, maar inmiddels lijkt de rente weer gestabiliseerd.

Populaire rentevaste periode

Sinds medio 2015 kiest het merendeel van de woningeigenaren voor een lange rentevaste periode. Ruim 50 procent van het totale bedrag aan nieuwe of verlengde hypotheken heeft een rentevaste periode van zes tot en met tien jaar waarbij een tienjaarsperiode het populairst is.
Ongeveer 25 procent van het totale bedrag aan nieuwe hypotheken en verlengingen wordt voor langer dan tien jaar vastgezet. Binnen deze categorie kiest het merendeel voor twintig jaar rentevast. Zodra de rente weer gaat stijgen, loopt dit aandeel mogelijk verder op. Dit gebeurde in 2006 en 2007 ook.

Lees het volledige Kwartaalbericht op Rabobank.com

Contact

Rabobank