Fiscaal inwonerschap

De Nederlandse overheid werkt samen met andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Daarom zijn wij wettelijk verplicht aan de Nederlandse Belastingdienst door te geven welk land je fiscale woonplaats is. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

Verschillende manieren van uitwisselen gegevens

Er zijn twee systemen die gebruikt worden om gegevens tussen landen uit te wisselen.

  • Common Reporting Standard
  • FATCA

Wat is Common Reporting Standard?

Common Reporting Standard (CRS) is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten. Op basis van CRS vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen, zoals Rabobank, nagaan en vastleggen waar klanten fiscaal inwoner zijn. Inclusief het fiscale nummer van dat land.

Lees meer over CRS op Rijksoverheid.nl

Wat is FATCA?

FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is bedoeld om Amerikaanse belastingplichtigen, die buiten de VS tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte te laten doen bij de Amerikaanse belastingdienst (de IRS). De Nederlandse overheid heeft met de VS wederzijdse afspraken gemaakt over het uitwisselen van bepaalde gegevens.

Alle Nederlandse financiële instellingen zijn verplicht om gegevens van belastingplichtige klanten in de VS op te vragen en door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het fiscale nummer (Social Security Number of Individual Taxpayer Identification Number). De Nederlandse belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS.

Ben jij een US Person of heb je een organisatie met belanghebbenden die mogelijk een US Person zijn? Dan vragen wij om een verklaring.

Lees meer over FATCA op de site van Rijksoverheid

Bekijk de definitie van een US Person (PDF)

Wat betekent dit voor jou als Rabobankklant?

Als je een betaal-, spaar- of effectenrekening bij Rabobank wil afsluiten, moeten wij nagaan waar je fiscaal inwoner bent. Hiervoor vragen we je om een formulier in te vullen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens aan de Nederlandse belastingdienst worden doorgegeven. Dit geldt ook als je al klant bij ons bent en we op basis van je gegevens denken dat je fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland. Omdat je bijvoorbeeld een buitenlands adres of telefoonnummer hebt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Als je aangeeft dat je fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland, geven wij dit door aan de Nederlandse belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Nederlandse belastingdienst geeft je gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land. Je kunt dan van dat land een verzoek krijgen om belastingaangifte te doen.

Lees meer over de uitwisseling van financiële gegevens op Belastingdienst.nl

Geef wijzigingen aan ons door

Als je persoonlijke situatie wijzigt, kunnen je fiscale gegevens ook wijzigen. Geef dit aan ons door onderstaand formulier in te vullen en dit te mailen naar CRS@rabobank.nl.

Bepalen fiscaal inwonerschap (PDF)

Je fiscale woonplaats

In welk land je fiscaal inwoner bent, is afhankelijk van de landelijke regels. Je kunt deze regels navragen bij de Belastingdienst. In Nederland bepaalt de Belastingdienst je fiscale woonplaats op basis van je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld waar je de meeste tijd doorbrengt, waar je partner en/of familie woont, waar je werkt en waar je je dokter hebt.

Bekijk de brochure ‘Fiscale woon- en vestigingsplaats (PDF)

Veelgestelde vragen over het formulier

Waarom krijg ik het formulier ‘bepalen fiscaal inwonerschap’?

Als bank zijn we verplicht je fiscale woonplaats vastleggen. Dit formulier heb je gekregen omdat je een rekening bij ons wil openen. Of omdat we op basis van je gegevens denken dat je fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland. Wij hebben dan bijvoorbeeld een buitenlands telefoonnummer of adres van jou.

Met het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap' geef je zelf aan wat je fiscale woonplaats is.

Kan ik weigeren het formulier in te vullen of deze later invullen?

Vul je het formulier niet of later in? Dan kunnen we geen nieuwe rekening of product voor je openen. Een ingevuld formulier is ook nodig als je in de toekomst een nieuwe rekening bij Rabobank wil openen.

Wat moet ik doen als ik het formulier te laat heb ingevuld?

Stuur je het formulier niet binnen 90 dagen retour, dan ontvang je opnieuw een brief. Hierin vermelden wij dat we aan de Belastingdienst doorgeven in welk land je volgens ons fiscaal inwoner bent. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Nederlandse Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land.

Ben je het hier niet mee eens? Dan kun je met het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap' alsnog zelf aangeven wat je fiscale woonplaats is.

Bepalen fiscaal inwonerschap (PDF)
Kan ik in meerdere landen fiscaal woonachtig zijn?

Je fiscale woonplaats is bijna altijd maar in één land. Weet je niet zeker wat je fiscale woonplaats is? Vraag dan je belastingadviseur om te helpen.

Kan ik bezwaar maken?

Op basis van je gegevens kunnen we vermoeden dat je fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland. Je hebt dan bijvoorbeeld alleen een buitenlands telefoonnummer of adres. Ben je toch fiscaal inwoner van Nederland? Stuur dan één van onderstaande documenten mee om het verschil tussen jouw gegevens en je fiscaal inwonerschap te verklaren.

SituatieVereist document
Diplomaat, positie op een ambassade of consulaatKopie van je diplomatenpaspoort
MilitairKopie van je militair paspoort
StudentKopie van visum indien van toepassing, anders een verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt
Docent, trainee, stagiair of deelnemer in een uitwisselingsprogrammaKopie van visum indien van toepassing, anders een verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt
Anders
Een verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt


Wat is een Fiscaal identificatienummer?

Het opgeven van een belastingnummer op het formulier is verplicht. Dit belastingnummer is bekend onder de term Fiscaal identificatienummer, maar elk land gebruikt een ander begrip. Zo kennen we in Nederland de term BSN (burgerservicenummer), gebruikt België de term Nationaal Nummer en Duitsland Steuerliche Identifikationsnummer.

Het gaat steeds om het nummer dat je gebruikt bij je belastingaangifte in dat land. In Nederland vind je jouw BSN op je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij oudere modellen van deze documenten staat dit nummer op de voorkant. Heb je een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs? Dan staat het op de achterkant.

Bekijk per land welk nummer opgegeven moet worden:

Ga naar het overzicht op de website van OECD

Wat is een U.S. TIN?

Het Taxpayer Identification Number (TIN) is je identificatienummer voor je belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Als je in de Verenigde Staten van Amerika* bent geboren, moet je altijd je U.S. TIN aan ons doorgeven. Tenzij je beschikt over een Certificate of Loss of Nationality of the United States.

Er bestaan twee soorten U.S. TIN’s:

  • Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het Social Security Number (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
  • Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige personen kunnen een Individual Tax Identification Number (ITIN) aanvragen.

*De Verenigde Staten omvat ook de volgende U.S. Territories: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands (indien je daar geboren bent ná 3 november 1986), the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the U.S. Virgin Islands.

Ik beschik niet over een U.S. TIN, maar wil toch een rekening openen. Wat moet ik nu doen?

Soms komt het voor dat je niet over een U.S. TIN beschikt. Is dit ook het geval voor jou? Klik op de link hieronder en volg de stappen die het Ministerie van Financiën aangeeft.

Lees meer op de site van het Ministerie van Financiën

Waar kan ik het formulier naar toesturen als ik in het buitenland woon?

Je kunt het ingevulde formulier mailen naar CRS@rabobank.nl

Is het mogelijk dat ik géén fiscaal inwoner van het land ben, waar ik in woon?

Je bent in vrijwel alle gevallen fiscaal inwoner van het land waar je woont. Dit is meestal ook het geval als je in een ander land werkt dan waar je woont.

In een uitzonderlijk geval kun je fiscaal inwoner zijn van een ander land dan waar je woont. Dan zullen wij om achtergrondinformatie en kopieën van documenten vragen die je verklaring ondersteunen.

Voorbeelden van verklaring ondersteunende documenten:

  • Diplomatiek paspoort;
  • Dienstpaspoort;
  • Visum;
  • Verklaring van een belastingautoriteit.

Meer informatie per land vind je op de site van de OECD onder de zoekterm Tax residency.

Lees meer op de site van de OECD