Fiscaal inwonerschap

Wij vragen uw hulp bij het bepalen van uw fiscale woonplaats

De Nederlandse overheid werkt samen met andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Daarom zijn wij wettelijk verplicht aan de Nederlandse Belastingdienst door te geven in welk land uw fiscale woonplaats is. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Wat is Common Reporting Standard?

De Common Reporting Standard (CRS) is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten. Op basis van de CRS vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen, zoals de Rabobank, nagaan of klanten fiscaal inwoner zijn van een ander land dan Nederland.

Lees meer over CRS op Rijksoverheid.nl

Wat betekent dit voor u?

Als u een nieuwe rekening of een nieuw product bij ons wilt openen, moeten wij uw fiscale woonplaats vastleggen. Dit geldt ook als we op basis van uw gegevens denken dat u fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland. Wij vragen u dan om het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap' in te vullen. Met dit formulier geeft u zelf aan wat uw fiscale woonplaats is.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wanneer u aangeeft dat u fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland, geven wij dit door aan de Nederlandse Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Nederlandse Belastingdienst geeft uw gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land. U kunt dan van dat land een verzoek krijgen om belastingaangifte te doen. U vindt een actueel overzicht van de landen die aangesloten zijn bij de Common Reporting Standard op de site van OECD.

Bekijk de PDF met het landenoverzicht op de website van OECD

Lees meer over de uitwisseling van financiële gegevens op Belastingdienst.nl

Wijzigingen in uw situatie

Als uw persoonlijke situatie wijzigt, kan uw fiscaal inwonerschap ook wijzigen. Neem daarom contact op met uw Rabobank om wijzigingen door te geven.

Zoek het adres van uw bank

Uw fiscale woonplaats

In welk land u fiscaal inwoner bent, is afhankelijk van de landelijke regels. U kunt deze regels navragen bij de Belastingdienst. In Nederland bepaalt de Belastingdienst uw fiscale woonplaats op basis van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld waar u het meeste van uw tijd bent, waar uw partner en/of familie woont, waar u werkt en waar u uw dokter heeft.

Bekijk de brochure ‘Fiscale woon- en vestigingsplaats (PDF)

Veelgestelde vragen over het formulier

Waarom krijg ik het formulier ‘fiscaal inwonerschap’?

Wij moeten uw fiscale woonplaats vastleggen, omdat u een nieuwe rekening bij ons wilt openen. Of omdat wij op basis van uw gegevens denken dat u fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland. Wij hebben dan bijvoorbeeld van u alleen een buitenlands telefoonnummer of adres.
Met het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap' geeft u zelf aan wat uw fiscale woonplaats is.

Kan ik weigeren het formulier in te vullen of deze later invullen?

Wanneer u het formulier niet of later invult, kunnen wij geen nieuw product voor u openen. Een ingevuld formulier is ook nodig als u in de toekomst een nieuwe rekening bij ons wilt openen.

Wat moet ik doen als ik het formulier te laat heb ingevuld?

Bent u al klant, dan krijgt u van ons het formulier ‘Bepalen fiscaal inwonerschap’ als wij op basis van uw gegevens denken dat u fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland. Dit vermoeden kan bij ons ontstaan als u bijvoorbeeld uw gegevens heeft gewijzigd. Stuurt u het formulier niet binnen 90 dagen retour, dan ontvangt u opnieuw een brief. Hierin vermelden wij dat wij aan de Belastingdienst doorgeven in welk land u volgens ons fiscaal inwoner bent. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Nederlandse Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land.

Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u met het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap' alsnog zelf aangeven wat uw fiscale woonplaats is. U kunt dit formulier bij uw Rabobank opnieuw opvragen.

Kan ik in meerdere landen fiscaal woonachtig zijn?

Door omstandigheden kan het voorkomen dat u in meerdere landen belastingplichtig bent. Maar uw fiscale woonplaats is bijna altijd maar in één land. Weet u niet zeker wat uw fiscale woonplaats is? Vraag dan uw belastingadviseur om u te helpen.

Kan ik bezwaar maken?

Op basis van uw gegevens kunnen wij vermoeden dat u fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland. U heeft dan bijvoorbeeld alleen een buitenlands telefoonnummer of adres. Bent u toch fiscaal inwoner van Nederland? Stuur dan één van onderstaande documenten mee om het verschil tussen uw gegevens en uw fiscaal inwonerschap te verklaren.

SituatieVereist document
Diplomaat, positie op een ambassade of consulaatKopie van uw diplomatenpaspoort
MilitairKopie van uw militair paspoort
StudentKopie van visum indien van toepassing, anders een verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt
Docent, trainee, stagiair of deelnemer in een uitwisselingsprogrammaKopie van visum indien van toepassing, anders een verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt
GrenswerkerEen verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt
AndersEen verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt

Wat is een Fiscaal identificatienummer?

Als u fiscaal inwoner bent van bepaalde landen, is het opgeven van een belastingnummer in het formulier verplicht. Dit belastingnummer is bekend onder de term Fiscaal identificatienummer, maar elk land hanteert een ander begrip. Zo kennen wij in Nederland bijvoorbeeld de term ‘BSN’ (Burger Service Nummer), gebruikt België de term ‘Nationaal nummer’ en hanteert Duitsland zelfs twee begrippen: ‘Fiscaal nummer’ en ‘Identificatienummer’. Het gaat steeds om het nummer dat u gebruikt bij uw belastingaangifte in dat land. In Nederland vindt u uw BSN op uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Bij oudere modellen van deze documenten staat dit nummer op de voorkant. Heeft u een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs? Dan staat uw BSN op de achterkant.

Bekijk in welke landen het opgeven van een Fiscaal identificatienummer verplicht is:

Ga naar het overzicht op de website van OECD

Wat moet ik doen als ik het formulier verkeerd heb ingevuld?

Als u op het formulier tekst heeft toegevoegd of doorgestreept, is het formulier niet geldig. Dat geldt ook als het formulier niet compleet is ingevuld. U kunt dan bij uw Rabobank een nieuw formulier opvragen.

Waarheen kan ik het formulier sturen als ik in het buitenland woon?

Als u in het buitenland woont, kunt u het formulier naar uw eigen Rabobank terugsturen.

Welke documenten moet ik met het formulier meesturen?

In de brief die u van ons heeft ontvangen, staat in de bijlage ‘Vereiste documenten’ welke documenten in welke situatie meegestuurd moeten worden. U vindt dit ook in onderstaand schema.

SituatieVereist document
Diplomaat, positie op een ambassade of consulaatKopie van uw diplomatenpaspoort
MilitairKopie van uw militair paspoort
StudentKopie van visum indien van toepassing, anders een verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt
Docent, trainee, stagiair of deelnemer in een uitwisselingsprogrammaKopie van visum indien van toepassing, anders een verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt
GrenswerkerEen verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt
AndersEen verklaring waarin achtergrondinformatie gegeven wordt

Krijg ik een bevestiging (van mijn verklaring)?

Als u in de verklaring heeft aangegeven fiscaal inwoner te zijn van een ander CRS-land dan Nederland, sturen wij u hierover een brief ter bevestiging. Daarnaast krijgt u een bevestiging als we uw fiscaal inwonerschap al eerder hebben geregistreerd, maar vanwege CRS aanvullende informatie zullen doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Is een FATCA-verklaring hetzelfde als een CRS-verklaring?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richt zich, net als CRS, op het aanpakken van belastingontduiking. FATCA gaat alleen over de Verenigde Staten, terwijl aan CRS meerdere landen deelnemen. Het doel van FATCA is dat ’US Persons‘ belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst IRS (Internal Revenue Service) over hun tegoeden bij financiële instellingen buiten de VS. Daarom geeft de Rabobank gegevens van klanten die US Person zijn door aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS. Als wij vermoeden dat u mogelijk een Amerikaanse belastingplicht heeft, vragen we u een FATCA-verklaring in te vullen. Een FATCA-verklaring is niet hetzelfde als een CRS-verklaring, omdat het over een andere wetgeving gaat. De Rabobank gaat deze verklaringen binnenkort wel samenvoegen.

Wanneer ben ik een US Person?

U bent een US Person als u volgens de definities in onderstaande PDF een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner bent.

Bekijk de definities over Amerikaanse staatsburger of Amerikaanse inwoner (PDF)

Heeft u nog vragen over CRS en fiscaal inwonerschap?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, via telefoonnummer (030) 215 29 22. U kunt ook een e-mail sturen naar crs@rabobank.nl. Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Contact

Rabobank