Bestuiving 2.0: Kan machine learning de bijen redden?

Bijen zijn van cruciaal belang voor voedselzekerheid. Wereldwijd zorgen ze voor 80 procent van alle bestuivingen. Maar een stoornis van de bijenkolonie bedreigt hun voortbestaan en beïnvloedt de voedselproductie. Daarom steunt de Rabobank BeeHero. Deze startup heeft een methode ontwikkeld met sensoren, die dankzij machine learning de gezondheid van bijenkorven in real-time rapporteren aan de imkers en boeren. Hierdoor neemt de opbrengst toe en worden gezondheidsproblemen van de bijen aanzienlijk verminderd. Zo helpen we boeren met slimme data de gezondheid van bijen koloniën te monitoren en hun voedselproductie te verbeteren. Goed voor de bijen & goed voor de biodiversiteit.