Biodiversiteit monitor: Hoe beloon je boeren voor herstel van biodiversiteit?

Boeren zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing om de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland te keren. Maar maatregelen om biodiversiteit te herstellen vragen vaak om grote investeringen zonder dat daar een beloning voor boeren tegenover staat. Daarom slaan Provincie Drenthe, FrieslandCampina en Rabobank de handen ineen. Melkveehouders die verbeteringen laten zien op duurzaamheidaspecten waaronder biodiversiteit, kunnen rekenen op subsidie vanuit de provincie, een duurzaamheidstoeslag van FrieslandCampina en rentekorting op leningen van Rabobank. Opgeteld een goede beloning voor boeren die zich inspannen om biodiversiteit te herstellen. Goed voor de boer & goed voor de biodiversiteit.

Ben jij betrokken bij een coöperatieve samenwerking van Rabobank? Meld het initiatief dan bij de redactie van Rabo &Co via raboencoredactie@rabobank.nl. Wie weet komt jouw inspirerende voorbeeld in aanmerking voor een publicatie op dit platform!