Impact maken we samen

Wat maakt Rabobank anders dan andere banken?

"In tegenstelling tot de andere Nederlandse banken, heeft Rabobank geen aandeelhouders, maar leden"

2020 was een bewogen jaar. De coronapandemie domineerde de samenleving, onze leden, klanten en de bank. De crisis zorgde voor extra behoefte aan steun voor ondernemers, verenigingen en stichtingen, maar ook voor gezinnen en kwetsbare doelgroepen. Vanuit de missie Growing a better world together bood Rabobank die ondersteuning. Overal in het land, maar ook daarbuiten.


De bank die samenwerkt
Aan het eind van de negentiende eeuw werd Rabobank opgericht door boeren die samen maatschappelijke problemen op wilden lossen. Anno 2021 heeft de bank nog steeds diezelfde taak voor ogen. Vanuit ons coöperatieve karakter zetten we ons in om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan met krachtenbundeling, samenwerking en collectieve oplossingen. Dit doen we met partners en klanten, maar ook met leden. Want in tegenstelling tot de andere banken in Nederland, heeft Rabobank namelijk geen aandeelhouders, maar leden. Dit betekent dat de bank haar winst – het 'dividend' –  niet uitbetaalt aan aandeelhouders, maar een deel hiervan teruggeeft aan de maatschappij. Dit noemen we het 'coöperatief dividend'.

Coöperatief dividend
Met het coöperatief dividend steunt Rabobank lokale, landelijke en internationale projecten die anders niet van de grond zouden komen. Leden van de bank kunnen meedenken en meebeslissen over waar dat dividend naartoe gaat. Afgelopen jaar investeerde de bank 42 miljoen euro in de maatschappij.

Coöperatief Convenant voor Nederland
Ook dit jaar zet Rabobank haar beste beentje voor om de wereld een stukje beter te maken. Samen met honderden leden, klanten en beleidsbepalers uit de regio realiseren we namelijk een coöperatief convenant, een toekomstplan voor Nederland. Met dit convenant werkt de bank aan het versterken van de verschillende regio’s, zeker in (de nasleep van) de coronacrisis. Het Coöperatief Convenant voor Nederland is een programma van de lokale banken van Rabobank. In de lente van dit jaar presenteren we dit plan aan het nieuwe kabinet. Lees hier meer over het Coöperatief Convenant voor Nederland.

Benieuwd hoe Rabobank jouw regio in 2020 steunde? Ontdek het hier!

Lees meer over de jaarcijfers, resultaten en verslagen van Rabobank.

Ben jij betrokken bij een coöperatieve samenwerking van Rabobank? Meld het initiatief dan bij de redactie van Rabo &Co via raboencoredactie@rabobank.nl. Wie weet komt jouw inspirerende voorbeeld in aanmerking voor een publicatie op dit platform!