Uw nieuwe Rabobank

Rabobank Het Markiezaat en Rabobank Roosendaal-Woensdrecht zijn op 1 juli gefuseerd tot Rabobank Zuidwest-Brabant.