Rabobank Clubkas Campagne

Wat is het?
logo-RCC

Tijdens de stemperiode in oktober mogen leden van onze bank hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij een warm hart toedragen. De clubs in Asten, Deurne, Mierlo en Someren realiseren met de Rabobank Clubkas Campagne activiteiten die de leefbaarheid van de kernen ten goede komen.

Samen sterker

Jaarlijks stelt onze bank een deel van onze winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven via de Rabobank Clubkas Campagne. Onze leden beslissen waar deze bijdrage naar toe gaat. Zij zien ook wat de clubs gaan doen met hun stem. Bijvoorbeeld extra (sport)middelen aanschaffen, het vieren van een jubileumjaar of het opknappen van het clubgebouw.

Stemwaarde 2015

Twee jaar geleden heeft de ledenraad in dialoogsessies meegedacht over de toekomst van de Rabobank Clubkas Campagne. We zagen een groeiend aantal deelnemende verenigingen en daarmee ook een groeiend aantal stemmers, waardoor Clubkas Campagne inmiddels meer dan de helft van het coöperatief dividend opslopt. Deze dialoog leidde ertoe dat we de stemwaarde ieder jaar opnieuw in juni vaststellen, mede afhankelijk van hoeveel ruimte er is binnen het coöperatief dividend en de winst van de bank. De stemwaarde voor 2015 is vastgesteld op € 4,- per stem. Leden mogen maximaal vijf stemmen uitbrengen. Klanten die voor 1 juli 2015 lid zijn, mogen van 1 tot en met 12 oktober 2015 stemmen op hun favoriete clubs.

Inschrijven clubs editie 2015

Via de digitale nieuwsbrief (PDF) die op 15 juli 2015 is verstuurd, zijn alle deelnemende verenigingen en stichtingen uitgenodigd om zich in te schrijven. Voorheen was dit niet nodig; vanaf 2014 vragen we u om uw club in te schrijven voor deelname en het Clubkas Campagne Doel aan ons door te geven. De vereniging of stichting doet niet langer automatisch mee!

Informatie

Meer weten over de Rabobank Clubkas Campagne?

Deelnemers

Bekijk de website van de Rabobank Clubkas Campagne voor de deelnemers aan de 8e editie in 2015.  

Vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de Rabobank Clubkas Campagne inclusief de antwoorden op deze vragen. De vragen zijn onderverdeeld in vijf categorieën, namelijk Algemeen, Voorwaarden, Lidmaatschap Rabobank Peelland Zuid, Stemmen en Na het stemmen. Mocht u een andere vraag hebben, stel deze dan door middel van de link 'Stel uw vraag' onder aan de pagina.

Digitale nieuwsbrieven clubs

De deelnemende clubs ontvangen regelmatig digitale nieuwsbrieven over de Rabobank Clubkas Campagne. Heeft uw club geen digitale nieuwsbrieven ontvangen? Geef het juiste e-mailadres van uw club aan ons door of wijzig het e-mailadres via 'uw gegevens' van Rabo Internetbankieren. Let op: dit e-mailadres wordt ook gebruikt voor bancaire e-mails.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog een vraag die onbeantwoord is gebleven?

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne

 • mensen moeten lid kunnen zijn/worden van de vereniging 
 • een stichting dient het karakter van een vereniging te hebben (bijvoorbeeld scouting of carnavalsstichting) 
 • de vereniging/stichting dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel 
 • de vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Peelland Zuid of Griendtsveen, heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter 
 • de vereniging of stichting doet mee met de RCC in de plaats waar zij statutair gevestigd is 
 • de vereniging of stichting moet per 1 juli van een kalenderjaar de hoofdrekening aanhouden bij Rabobank Peelland Zuid 
 • verenigingen/stichtingen kunnen maar één keer in aanmerking komen voor de Rabobank Clubkas Campagne (geen subafdelingen of subcommissies) 
 • de vereniging/stichting dient een maatschappelijk doel
 • De vereniging is vanaf 2014 verplicht om voorafgaande aan de stemperiode het Clubkas Campagne Doel door te geven. Wanneer het Clubkas Campagne Doel niet is doorgegeven, wordt de vereniging uitgesloten van deelname. 

Extra voorwaarde in verband met belastingwet en -regelgeving:

 • de vereniging is verplicht om de bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging dit kunnen aantonen.

 • Indien de club niet kan aantonen dat aan bovenstaande doelstelling is voldaan (in het kader van nacontrole) kan de club uitgesloten worden van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Welke verenigingen en stichtingen komen niet in aanmerking?

Wie mogen er stemmen?

Klanten (alleen natuurlijke personen) die voor 1 juli van het jaar waarin de campagne plaatsvindt lid zijn of lid zijn geworden, kunnen hun stem uitbrengen.

Rabobank Peelland Zuid behoudt te allen tijde het recht om verenigingen of stichtingen uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.

Tegenprestatie

Rabobank Peelland Zuid verplicht verenigingen die meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne niet tot het bieden van een tegenprestatie. Wij stellen het wel erg op prijs als de vereniging onderstaande advertentie plaatst in het clubblad, een logo plaatst op de site of het reclamebord langs het veld laat hangen.

Uitslag 2015

Rabobank Clubkas Campagne 2015

De achtste editie van de Rabobank Clubkas Campagne was wederom een groot succes. In totaal ontvangen 391 clubs uit Asten, Deurne, Mierlo en Someren extra ondersteuning om hun Clubkas Campagne Doel te realiseren. Dit dankzij onze leden , die wederom massaal hebben gestemd. Maar liefst 12.614 leden brachten in totaal 62.110 stemmen uit. Dit jaar was één stem € 4,- waard en mochten de leden maximaal vijf stemmen per lid uitbrengen. De stemwaarde voor 2016 wordt bekend gemaakt in het voorjaar van 2016 via het ledenmagazine Dichterbij en deze website.

De winnaars per dorpskern:

Asten:  NWC Asten met 804 stemmen
Deurne: De Speuldries met 996 stemmen
Griendtsveen: R.K.S.V. Griendtsveen met 69 stemmen
Helenaveen: Muziekvereniging Wilona met 176 stemmen
Heusden: ONDO met 483 stemmen
Lierop: Fanfare St. Willibrordus Lierop met 193 stemmen
Liessel: Dierenpark Liessel met 539 stemmen
Mierlo: De Kerssenplukkers met 339 stemmen
Neerkant: V.V. Neerkandia met 386 stemmen
Ommel: Olympia Boys met 291 stemmen
Someren: Voetbalclub Someren met 669 stemmen
Someren-Eind: Speeltuin Prinses Irene met 566 stemmen
Someren-Heide: S.V.S.H. Voetbal met 314 stemmen
Vlierden: Korfbalvereniging DOT met 329 stemmen
Zeilberg: ZSV met 1131 stemmen