Prinsjesdag 2015

UW Ledenraad

Als coöperatieve organisatie geloven we in de kracht van het collectief. Samen bereiken we meer dan alleen.

Ledenraad

De belangen van ruim 11.000 leden worden vertegenwoordigd door de ledenraad. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en vanuit de leden zijn gekozen. Structuur, taken en bevoegdheden liggen vast in de statuten en het huishoudelijke reglement. Daarmee geeft de ledenraad invulling aan ledenzeggenschap.
Daarnaast draagt de ledenraad (mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en ledenbetrokkenheid. Als belangrijke schakel tussen leden, het directieteam en de raad van commissarissen weet de ledenraad wat er onder de leden leeft. De ledenraad vergadert een aantal keer per jaar met de directieleden en de raad van commissarissen. Zij zijn een belangrijk klankbord als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid van onze bank.

Ledeninvloed

Onze leden hebben direct invloed op de gang van zaken bij onze bank. Om die invloed goed te organiseren, zorgt de ledenraad ervoor dat zij toegankelijk zijn voor alle leden. Als lid van UW Rabobank kunt u bij onze ledenraad terecht met uw suggesties en ideeën.

Meer weten?

Wilt u in contact komen met de ledenraad? Stuur dan een email.