De Ledenraad stelt zich voor

Ledenraad

Vier keer per jaar komt de Ledenraad bijeen, samen met het Directieteam. De raad bestaat uit 30 leden en vormt een afspiegeling van naar type klant (particulier of ondernemer) en naar plaats. Alle kernen zijn erin vertegenwoordigd. De Ledenraad heeft een belangrijke adviesfunctie richting het Directieteam van Rabobank Vallei en Rijn.

ledenraad

Deelnemers Ledenraad

De Ledenraad is een vertegenwoordiging van alle leden van Rabobank Vallei en Rijn. Wie zijn zij en wat is hun motivatie om voor uw belangen op te komen? Klik op een van de bovenstaande tabbladen om kennis te maken met de Ledenraad.

Kennismaken of vraag stellen?

Wilt u een vraag stellen aan de Ledenraad? Of heeft u een opmerking of klacht en wilt u deze voorleggen aan de Ledenraad? Dan kunt u contact met ons opnemen.

A t/m K
Reyer Achterberg  Reyer Achterstraat - Bennekom
Ik vind het leuk om, als lid van de Ledenraad, mee te mogen denken over het reilen en zeilen van onze bank op plaatselijk niveau. Belangenbehartiging van de leden uit de agrarische sector in het bijzonder.
Rob van de Blaak Rob van de Blaak - Ede
Ik voel mij zeer betrokken bij de Rabobank. Als jarenlange klant, maar ook als oud-medewerker van Rabobank Nederland in de periode 1992-2000. In deze periode, maar ook in mijn huidige werk als organisatieadviseur, heb ik de kracht van de coöperatie leren kennen en ervaren. De invloed van de stem van de klant, samen innoveren met klanten, het langere termijn perspectief. Veel organisaties kunnen er nog heel wat van leren, terwijl het voor de Rabobank zo normaal is. Daarnaast wil ik graag de kennis en ervaring die ik in mijn werkende leven opdoe, delen en inzetten ten behoeve van de Rabobank. Ik heb veel contacten in de sportgemeenschap van Ede (waterpolo, hockey en paardrijden), en wil hun stem graag vertegenwoordigen in de Ledenraad. Tenslotte vind ik het leuk en belangrijk om lokaal actief te zijn en onderdeel te zijn van een gemeenschap van betrokken mensen.
Herco Boer Herco Boer - Veenendaal
Het bijdragen aan de ontwikkeling van een sterke lokale bank op coöperatieve basis betekent dat je kennis, ervaring en kunde actief kunt delen en bespreken. Deelname aan de Ledenraad geeft deze mogelijkheid, welke ik graag benut. Helpen samen een nog betere bank te bouwen voor alle Rabobankklanten in onze regio; graag draag ik daaraan bij!
Frank van Ee  Frank van Ee - Barneveld
Enige jaren geleden ben ik als accountmanager werkzaam geweest bij Rabobank Vallei en Rijn. Omdat ik deze bank nog steeds een warm hart toedraag zet ik mij graag in voor de Ledenraad. Het lidmaatschap van de Ledenraad zorgt er bovendien voor dat ik goed op de hoogte blijf van allerlei ontwikkelingen in de bancaire sector. In mijn huidige functie als adjunct-directeur bij Alfa Fusies en Overnames is die kennis mooi meegenomen.
Masood Eslami  Masood Eslami - Wageningen
Ik wil een actieve rol spelen en toezicht houden bij de bank waar ik me thuis voel. Daarnaast wil ik gezamenlijk met andere leden invloed hebben op een rechtvaardige manier van zaken doen.
Patty Gongrijp  Patty Gonggrijp-Thomas - Ede
Het lidmaatschap van de Ledenraad biedt mij de mogelijkheid om mee te denken over de wensen en behoeften van de klanten van onze bank. Op die manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank Vallei en Rijn.
Dick de Groot Dick de Groot - Ede
De Rabobank is een coöperatieve bank met particuliere en zakelijke leden. Als management consultant in 'ondernemerschap in de not-for-profit sector' (zorg, onderwijs, welzijn) kom je vaak in contact met banken en bancaire aangelegenheden. Daarom is het goed om de belangen te behartigen van organisaties en instellingen, maar ook hun stem te laten doorklinken bij Directie en Management van de Rabobank. Als lid van de Ledenraad blijf je ook goed op de hoogte van ontwikkelingen in de bancaire sector. Betrokken en ondernemend.
Jan Hellenthal Jan Hellenthal - Veenendaal
Juist de Rabobank kan het verschil maken door haar coöperatieve structuur en de mensen die er werken. Als geen ander weet de Rabobank wat er speelt in de lokale samenleving en daarvoor is de Ledenraad een mooi instrument. Onder andere vanuit mijn werk heb ik veel contacten met particulieren en ondernemers in Veenendaal en van daaruit hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het nog beter functioneren van de Rabobank.
Jan Henken Jan Henken – Rhenen
Je bent als lid van de Ledenraad meer betrokken bij de bank, want je beslist mee over bepaalde zaken in ons werkgebied. En als Ledenraad probeer je de belangen van de leden zoveel mogelijk te behartigen, en dat is waar het omgaat bij de Rabobank.
Ted van Herpen  

Ted van Herpen - Veenendaal
De Rabobank is een unieke bank. Door de coöperatieve vorm die deze bank gekozen heeft is er alle ruimte voor haar leden om mee te denken en mee te praten over het beleid van de – vaak – lokale banken. Naast deze medezeggenschap is de verankering binnen de lokale samenleving optimaal gewaarborgd, waardoor de Rabobank ook dicht bij haar klanten blijft staan. Een bijdrage hieraan leveren kan ik doen via het lidmaatschap van de Ledenraad.

Auke Jellema  

Auke Jellema - Ede
Ik heb gekozen om in de Ledenraad te gaan om er voor te zorgen dat ook de leden zonder zakelijke relatie vertegenwoordigd zijn. Dus het behartigen van de belangen van de leden met alleen een privérekening en/of hypotheek. Juist die gewone leden vertegenwoordigen een zeer groot deel van het aantal leden, dus ook die stem moet gehoord worden.

Evert Jochemsen  Evert Jochemsen - Bennekom
Ik heb er voor gekozen om in de ledenraad van de Rabobank te gaan om onze agrarische sector goed te vertegenwoordigen. En ook om meer en dichterbij de Rabobank betrokken te zijn.
Bas de Jong Bas de Jong - Ede
Reden voor deelname aan de Ledenraad is dat ik het leuk vind om meer informatie te krijgen over de bank en daardoor mee te kunnen denken en invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de bank. Daarnaast interesse, betrokkenheid bij de organisatie en een mooie manier om andere mensen te leren kennen.
Jan KooijJan Kooij - Ede
Waarom ik in de Ledenraad zit? Om mee te denken in het reilen en zeilen van "onze" bank. Als tussenpersoon wil ik meer openheid naar de leden geven en er voor hen zijn.
L t/m Z
Rob Lindner  Rob Lindner - Wageningen
Ik ben lid geworden van de Ledenraad om contact te houden tussen het bedrijfsleven en de jeugd van de gemeente Wageningen. 
Thomas Mekking Thomas Mekking - Bennekom
Door de veranderende economie ben ik mij steeds meer gaan interesseren hoe mensen en bedrijven met een nieuwe situatie omgaan, of hoe mensen en bedrijven er mee om kunnen gaan. Doordat mijn bank zowel landelijk als regionaal hierin een belangrijke bijdrage kan en wil leveren, zou ik hierin graag mijn mening van een startende ondernemer willen laten horen.
Rogier de Moel  Rogier de Moel - Rhenen
Zitting nemen in de Ledenraad van de Rabobank geeft me de mogelijkheid om mijn opgebouwde kennis en ervaring in de financiële dienstverlening in te brengen in de raad. Vooral de rumoerige huizenmarkt en hypotheekmarkt hebben mijn bijzondere interesse. Tevens biedt het mij persoonlijk de mogelijkheid om mijn netwerk uit te breiden met andere maatschappelijk betrokken mensen in de regio. 
Ab Mol Ab Mol - Ede
Mijn motivatie bestaat uit een brede algemene interesse en specifieke interesse in het maatschappelijk belang van banken in een roerige tijd. Door middel van een positief kritische houding zal ik in staat zijn om goed ambassadeur te zijn voor de leden van deze coöperatie. Het denken vanuit de doelgroep (leden) is mijn voornaamste drijfveer.
Karel de Rijk  Karel de Rijk – Veenendaal
De Rabobank moet dicht bij ons mensen blijven. Als lid van de Ledenraad kan ik invloed uitoefenen op het beleid. Zowel zakelijk als prive voel ik mij al vele tientallen  jaren aan de bank verbonden. Belangrijk is, dat de menselijke maat voorop blijft staan, want zaken, ook bankzaken zijn mensen.
Harold van de Scheur Harold van de Scheur - Rhenen
Ik ben zelf actief in een beleidsmatige functie en weet daardoor hoe belangrijk het is om over klantwensen na te denken. Ik vind het dan ook erg goed dat er een Ledenraad is die als klankbord fungeert voor de beleidsmakers bij de bank. Ik zet graag mijn professionele achtergrond, gecombineerd met mijn opbouwend kritische blik als klant van de bank, in om mee te denken hoe bank en klantbelang samen kunnen gaan.
Wouter Smit  Wouter Smit - Bennekom
Vanuit mijn beroepsachtergrond als predikant en als mediator let ik voornamelijk op belangen en interesses van particulieren en personeel. Door gesprekken, vergaderingen en informatie verbreed ik mijn horizon en kennis van de regio en de financiële wereld. Zo beleef ik mijn lidmaatschap van de Ledenraad als een 'geven en ontvangen'. Een prachtige balans in het leven. Zo ben ik ook binnen de Rabo een 'mensen-mens'.
  Henk Stomphorst - Ede
Mijn belangstelling voor de Ledenraad komt voort uit mijn studie aan de Wageningen Universiteit. Daar heb ik bedrijfs- en consumentenwetenschappen gestudeerd. Het is boeiend om te zien hoe de Rabobank omgaat met het ledenbelang. Waar we in betrokken worden en waar we juist helemaal niet in betrokken worden. Hoe weinig regelruimte er is voor een bank maar ook hoe weinig invloed de leden hebben op het beleid. Om toch dat kleine beetje invloed uit te kunnen oefenen draag ik graag m'n steentje bij door zitting te nemen in de Ledenraad.
Bernadette van Straelen Bernadette van Straelen - Wageningen
Waarom ik ervoor gekozen heb om als lid deel te nemen in de Ledenraad van de Rabobank? Vaak hoor je als student wat er allemaal om je heen in de wereld, maar ook dichtbij gebeurt. Je wilt dan meepraten, maar dat kan lang niet altijd. Maar nu kan ik als 'jongeling' van de Ledenraad net dat vernieuwende perspectief bieden.
Marlies Taal  Marlies Taal-Zandvoort – Wageningen
Het is zinvol de bank en zijn klanten te laten profiteren van de kennis en ervaring van mensen die niet in het bankcircuit werken. De Ledenraad verlaagt de drempel voor leden van de bank om met vragen en opmerkingen te komen. Door contact met leden ontstaat een goed klankbord voor de directie. Je hebt een brugfunctie. Ik vind het prettig om een bijdrage te leveren aan het behouden en versterken van de klant-leden-bankrelatie." Daarnaast heb ik als lid ook een belangrijke stem in de toekenning van de bijdragen uit het Coöperatiefonds.
 Lies Veltman 

Lies Veltman-Hof  Ede
Na een verzoek of ik wilde toetreden in de Ledenraad, heb ik daar niet lang over na hoeven denken. Het leek mij erg  leuk om inzicht te krijgen in het reilen en zijlen van een bank, waar ik al mijn hele leven bij zit, maar eigenlijk weinig van het beleid op de hoogte was. Via de Ledenraad wordt duidelijk wat de bank allemaal doet, zowel intern als bedrijf, maar ook voor de gemeenschap. Het is erg mooi dat wij als leden mee kunnen denken en beslissen over zaken die bij de bank spelen en voor ons als klant van belang zijn. 

Herman Willemsen Herman Willemsen - Veenendaal
Bij de Rabobank voel je je thuis omdat ze dichtbij zijn, de medewerkers zijn pro-actief, je krijgt een vriendelijke behandeling, ze dringen je niets op en de Rabobank is betrouwbaar. De Rabobank is van ons allen, dus ieder lid heeft, via de Ledenraad, ook invloed op het beleid. Welke andere bank heeft iets dergelijks? Daarom doe ik mijn bankzaken van kinds af aan bij de Rabobank, de bank met de menselijke maat en daar gaat het mij om.
Anton van WindenAnton van Winden - Bennekom
Ik heb veel ervaring opgedaan met een groot aantal landbouw- en spaar- en kredietcooperaties in Afrika, waaronder een aantal jaren bij de afdeling cooperaties van de Internationale Vakbeweging (ILO). Deze ervaring sluit goed aan bij de werkzaamheden van de Ledenraad van de Cooperatieve Rabobank. Ook hier gaat het om de belangen van de leden, waarbij essentieel is dat de leden betrokken zijn bij het wel en wee van de bank en de bank de behoeften van de leden goed in het oog houdt. Deze brugfunctie wordt belangrijker naarmate de organisatie groeit en complexer wordt.
Jos de Winter Jos de Winter - Oosterbeek
Banken zijn een belangrijke schakel in de samenleving. Recentelijk hebben we geconstateerd dat de "onschendbaarheid" van de banken duidelijk anders is dan we dachten. In die mate zelfs dat we in een recessie terechtgekomen zijn. De Ledenraad kan vanuit zijn positie een positieve bijdrage leveren. De banken zijn ondernemingen die we rein moeten proberen te houden.
Willem Winter Willem Winter - Veenendaal
Ik houd van mensen. De Rabobank is een bank van mensen en voor mensen. En dat op een andere manier dan alle andere banken. Een coöperatie. De 'twee klompen aan de vloer' mentaliteit past bij mij. Achter ieder rekeningnummer zit een mens en die heeft niet alleen plichten, maar ook rechten. Die mag ik mede bewaken.