Uw Financieel Jaaroverzicht

Jaarlijks per post of in uw online bankieren omgeving

Jaarlijks ontvangt u in januari of februari uw Financieel Jaaroverzicht over het voorgaande jaar. U vindt dit digitale overzicht in uw Berichten in Rabo Internetbankieren en/of de Rabo Bankieren App. U kunt het Financieel Overzicht opslaan of printen. Gebruikt u geen Rabo Internetbankieren of Rabo Bankieren App? Dan ontvangt u het overzicht op papier.

Financieel Jaaroverzicht

U kunt het Financieel Jaaroverzicht gebruiken bij uw belastingaangifte. In het Financieel Jaaroverzicht vindt u de gegevens van uw:

 • betaal- en spaarrekeningen
 • bouwrekeningen
 • afgegeven bankgaranties
 • vreemde valutarekeningen
 • hypothecaire leningen

Wilt u weten wanneer u uw jaaroverzicht krijgt? Stel een Rabo Alert in via Rabo Internetbankieren, dan sturen wij u een e-mail of sms als het Financieel Jaaroverzicht in uw online bankieren omgeving staat.

Rabo Alerts voor Berichten instellen

Heeft u vragen over uw Financieel Jaaroverzicht die hieronder niet bij staan? Neem dan contact op met uw bank. U kunt uw vragen ook mailen. Het e-mailadres hiervoor staat vermeld op uw Financieel Jaaroverzicht. Wij adviseren u om dan het ‘referentienummer’ duidelijk te vermelden. Dit nummer vindt u ook op uw Financieel Jaaroverzicht en helpt ons uw vraag snel te beantwoorden.

Klopt de informatie op mijn Financieel Jaaroverzicht?

De informatie op het Financieel Jaaroverzicht geeft u inzicht in uw financiële gegevens. U kunt deze informatie ook gebruiken bij uw belastingaangifte. Hoewel de informatie met zorg is gemaakt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Wat is de ontvangen en betaalde rente op mijn Financieel Jaaroverzicht?

De ontvangen of betaalde rente die op het Financieel Jaaroverzicht staat, is de rente die u in totaal heeft betaald of ontvangen op 1 januari 2017 en/of gedurende het jaar.

Voor de meeste particuliere spaarrekeningen vermelden we de ontvangen rente niet meer op uw Financieel Jaaroverzicht. U vindt die rente op uw papieren rekeningafschrift(en) van 2017 of in het overzicht van bij- en afschrijvingen in de online bankieren omgeving van de Rabobank.

Hoe wordt het begin- en eindsaldo van mijn rekening bepaald?

Het beginsaldo van 2017 is gelijk aan het eindsaldo op uw financieel jaaroverzicht van 2016. Het eindsaldo van 2017 is uw saldo op de rekening op 31 december 2017 om 24.00 uur.

Wij geven deze gegevens door aan de Belastingdienst. Dit zijn wij als bank verplicht.

Hoe ontvang ik informatie over mijn andere rekeningen en producten?

Informatie over consumptieve kredieten vindt u op uw rekeningafschrift. Informatie over uw beleggingen vindt u op uw beleggingsoverzicht. Als u levensverzekeringen bij Interpolis heeft, informeert Interpolis u over deze verzekeringen.

Wat als mijn Financieel Jaaroverzicht niet compleet is?

Mogelijk staan één of meer van uw rekeningen of leningen op een ander Financieel Jaaroverzicht en heeft u dat nog niet ontvangen. Deze rekeningen staan mogelijk op een andere naam, met andere voorletters of op een ander adres.

Wordt het fiscale begin- en eindsaldo ook ergens anders vermeld?

U kunt het fiscale begin- en eindsaldo ook op andere plaatsen teruglezen:

 • In Rabo Internetbankieren: Selecteer een betaal- of spaarrekening en klik op ‘Mededelingen’ (oude omgeving).
 • Op uw papieren rekeningafschrift: Op het laatste blad van uw eerste rekeningafschrift in een jaar.

Vallen mijn tegoeden onder het depositogarantiestelsel?

Als tegoeden op uw rekeningen onder het depositogarantiestelsel vallen, staat dat per rubriek op het Financieel Jaaroverzicht. Ook verwijzen we daarbij naar één of meerdere informatiebladen over het depositogarantiestelsel. Meer informatie over het depositogarantiestelsel kunt u vinden op www.rabobank.nl/dgs en www.rabobank.nl/dgs-zakelijk. Hier staan ook de voorwaarden voor uitkering onder het depositogarantiestelsel.

Digitale ontvangst of per post?

Als u uw bankzaken regelt via uw online omgeving ontvangt u uw Financieel Jaaroverzicht digitaal in uw Berichten. Maakt u geen gebruik van de online omgeving dan ontvangt u het Financieel Jaaroverzicht per post.

In de onderstaande situaties ontvangt u uw Financieel Jaaroverzicht alleen op papier en kunt u het niet digitaal inzien:

 • U maakt geen gebruik van de online bankieren omgeving van de Rabobank.
 • U heeft een overeenkomst voor Rabo Internetbankieren Professional.
 • U maakt gebruik van Trade- of Treasury-diensten van de Rabobank.
 • Bent u jonger dan 18 jaar en maakt u gebruik van de online bankieren omgeving van de Rabobank? Dan ontvangt u uw Financieel Jaaroverzicht digitaal in uw Berichten én per post

Ontvangt u in het vervolg uw Financieel Jaaroverzicht liever (ook) op papier? Wijzig dit dan in uw instellingen in Rabo Internetbankieren.

Ontvangstwijze Financieel Jaaroverzicht wijzigen

Ik wil graag een kopie aanvragen, kan dat?

Bent u uw Financieel Jaaroverzicht kwijt? Kijk dan eerst in uw Berichten in de online bankieren omgeving van de Rabobank. Mogelijk heeft u het overzicht daarin ontvangen.

Maakt u gebruik van Rabo Internetbankieren Professional en/of van Trade- en Treasury-diensten van de Rabobank? Dan ontvangt u het Financieel Jaaroverzicht alleen op papier en niet in uw Berichten.

U kunt gratis een digitale of papieren kopie van uw Financieel Jaaroverzicht tot zeven kalenderjaren terug aanvragen. Een kopie van het Financieel Jaaroverzicht 2017 kunt u vanaf 1 maart 2018 aanvragen.

Wilt u uw Financieel Jaaroverzicht op papier of digitaal ontvangen? U kunt de ontvangstwijze in Rabo Internetbankieren wijzigen.

Vraag een kopie van een Financieel Jaaroverzicht aan

Contact

Rabobank