Vrouw in tomatenkas

Growing a better world together

‘Growing a better world together’. Zo luidt de missie van de Rabobank. Samen werken aan een betere wereld, bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving en opstaan voor voedselzekerheid, dat is wat de Rabobank zich tot doel stelt. De missie past bij het coöperatieve gedachtengoed van de Rabobank, dat teruggaat naar haar oorsprong eind 19e eeuw, toen boeren zich verenigden in een coöperatie om samen sterker te staan. In de snel veranderende wereld van vandaag is samen sterk staan urgenter dan ooit. De Rabobank wil haar klanten en partners daadkrachtig bijstaan om zo samen de wereld beter en leefbaarder te maken.

Rabobank is een handelsnaam van de Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd in Amsterdam. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. De Rabobank is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30046259. De Rabobank staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Lees meer over toezicht op de Rabobank