Overlijden

Bankzaken regelen als iemand overleden is

Als een naaste overlijdt, breekt er een verdrietige periode aan. Er moet veel geregeld worden, ook met de bank. Wij helpen u en geven u advies. Meld ons het overlijden liefst zo snel mogelijk. Dit kan telefonisch of via onderstaand formulier. Om de bankzaken te kunnen regelen, hebben wij een akte van overlijden nodig. En soms ook een verklaring van erfrecht Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris verklaart wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen. of een verklaring van executeleAls er een executeur is benoemd dan wordt er een verklaring van executele opgesteld in plaats van een verklaring van erfrecht.. Onze adviseur bespreekt dit met u.

Rekeningen

Staat de rekening van de overledene op één naam of is het een en/of-rekening? Lees hier wat wij doen zodra wij een melding van overlijden krijgen.

Rekeningen op één naam

Meteen na melding van overlijden

 • De rekening, bankpas en/of creditcard van de overledene worden geblokkeerd.
 • De rekening wordt op naam van 'Erven van … ' gezet.
 • Volmachten vervallen en de passen van gevolmachtigden worden opgeheven.
 • De Rabofoon, Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren worden beëindigd.
 • Automatische periodieke overboekingen worden stopgezet.
 • Het krediet op de betaalrekening wordt stopgezet.

Goed om te weten

 • Geld dat nodig is voor de uitvaart blijft beschikbaar. Bespreek dit met ons.
 • Bij voldoende saldo kunnen automatische incasso’s drie maanden doorlopen.

Op een later moment

 • De erfgenamen bepalen samen wat er met het geld op de rekening gebeurt.
 • Het geld op de rekening wordt overgeboekt door bijvoorbeeld de executeur of de gezamenlijke erfgenamen.
 • De rekening wordt opgeheven.

En/of-rekeningen

Meteen na melding van overlijden

 • De bankpas en/of creditcard van de overledene wordt/worden geblokkeerd.
 • Volmachten die zijn afgegeven door de overleden rekeninghouder komen te vervallen en de passen van gevolmachtigden worden geblokkeerd.
 • De Rabofoon, Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren van de overledene worden beëindigd.

Goed om te weten

 • De overgebleven rekeninghouder kan de rekening gewoon blijven gebruiken.
 • Heeft de overgebleven rekeninghouder geen pas? Dan vragen we die (in overleg) aan.
 • Automatische incasso’s worden gewoon uitgevoerd.
 • Automatische periodieke overboekingen die de overgebleven rekeninghouder heeft ingesteld, lopen door.
 • De overgebleven rekeninghouder kan een nieuwe volmacht afgeven.

Op een later moment

 • De rekening kan op naam van de andere rekeninghouder worden gezet .
 • Onze adviseur bekijkt samen met de overgebleven rekeninghouder of het krediet op de betaalrekening kan blijven.

Verzekeringen

Uitvaartverzekering

Heeft de overledene een Uitvaartverzekering van Interpolis? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Levensverzekering

Is er een levensverzekering op het leven van de overledene? In de overeenkomst staat wie de uitkering van de verzekering ontvangt. Neem hiervoor contact met ons op.

Overlijdensrisicoverzekering

Het geld dat uitgekeerd wordt uit een Overlijdensrisicoverzekering kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen of om het maandelijkse inkomen van de overblijvende partner aan te vullen. Neem hiervoor contact met ons op.

Woonhuisverzekering
 • Staat het huis leeg? Dit kan gevolgen hebben voor de dekking. Informeer de bank daarom zo snel mogelijk.
 • Blijft er iemand in het huis wonen? Dan moet de verzekering op naam van die persoon worden gezet.
 • Als het huis verkocht wordt, kan de woonhuisverzekering pas opgezegd worden bij de overdracht van het huis.
Inboedelverzekering
 • Blijft er iemand in het huis wonen? Dan moet de verzekering op naam van die persoon worden gezet.
 • Als er niemand in het huis blijft wonen, kan de inboedelverzekering worden opgezegd. Het is verstandig om dit pas te doen als het huis leeg is.
Autoverzekering

Wordt de auto verkocht? Dan kan de autoverzekering pas daarna worden opgezegd.

Ziektekostenverzekering

Denk bij het opzeggen van een ziektekostenverzekering aan het declareren van de laatste nota's.

Hypotheek & lening

Hypotheek

 • Als iemand overlijdt, loopt de hypotheek gewoon door.
 • De erfgenamen zijn aansprakelijk voor de hypotheek.
 • De manier waarop de hypotheek wordt afgehandeld, verschilt per situatie. Bespreek dit met uw hypotheekadviseur.

Lening
 • De Persoonlijke Lening of het Doorlopend Krediet van de overledene wordt geblokkeerd.
 • De erfgenamen kunnen geen gebruik meer maken van de lening.
 • Bij Doorlopend Krediet, Persoonlijke Lening, Rabo HuisVoordeelKrediet en StudentenKrediet is er sprake van kwijtschelding bij overlijden. Dit betekent dat de restschuld van de lening niet hoeft te worden terugbetaald. De nabestaanden blijven dan dus niet achter met een restschuld. Kijk in de Algemene Voorwaarden van het product welke voorwaarden van toepassing zijn. 
 • Als er geen kwijtschelding bij overlijden is, zijn de erfgenamen aansprakelijk voor de schuld. De erfgenamen zijn niet aansprakelijk voor de schuld als zij de erfenis beneficiair aanvaard of verworpen hebben. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Overlijden en geldproblemen

Als u door het overlijden van een dierbare geldproblemen heeft of verwacht, vraag dan op tijd om hulp.

Meer over hulp bij financiële problemen

Safeloket (kluis)

 • De erfgenamen kunnen het safeloket gezamenlijk bezoeken en gebruiken. Hiervoor is een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig.
 • Nadat het safeloket leeg is gemaakt, kan het opgezegd worden.
 • Bij een safeloket met meerdere huurders kan de overgebleven huurder het safeloket nog blijven gebruiken.

Pensioen en lijfrente

Wij kunnen u alleen helpen met de pensioenaanvulling die de overledene via onze bemiddeling heeft opgebouwd. Voor het pensioen dat de overledene via een werkgever heeft opgebouwd, neemt u contact op met de pensioenuitvoerder.

Rabo ToekomstSparen of lijfrenteverzekering
 • De opbouwfase stopt bij overlijden van de rekeninghouder of verzekerde.
 • De erfgenamen en/of begunstigde(n) kopen met het tegoed een (nabestaanden)lijfrente aan, waaruit zij periodieke uitkeringen ontvangen.
 • Neem hiervoor contact met ons op.
Rabo ToekomstUitkering
 • De erfgenamen ontvangen de resterende periodieke uitkeringen.
 • Neem hiervoor contact met ons op.
Ingegane lijfrenteverzekering
 • Is er een direct ingaande lijfrenteverzekering op het leven van de overledene? Op de polis staat wat er met de uitkeringen van de verzekering gebeurt.
 • Neem hiervoor contact met ons op.

Meer lezen over overlijden en Rabo ToekomstSparen

Contact

Rabobank