Uw naasten goed achterlaten

Na uw overlijden wilt u uw naasten goed achterlaten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor inkomen. Ook is het geruststellend als de dagelijkse bankzaken straks gewoon kunnen doorgaan. Kijk wat u nu kunt regelen om straks uw naasten te ontzien.

En/of rekening

Een en/of rekening (gezamenlijke rekening) loopt na een overlijden gewoon door. Wij blokkeren de rekening niet. De overgebleven rekeninghouder kan deze gewoon blijven gebruiken. Zij kunnen bedragen opnemen, overmaken en storten.

Eén van beiden of beide partijen kunnen bij de bank aangeven dat zij niet meer willen dat de andere partij de rekening nog afzonderlijk kan gebruiken. De rekening wordt en-rekening, dit betekent dat beide partijen de rekening dan alleen nog maar samen mogen gebruiken.

De volgende zaken lopen automatisch door:

  • Automatische incasso’s worden gewoon uitgevoerd.
  • Automatische periodieke overboekingen die de overgebleven rekeninghouder heeft ingesteld, lopen door.

Goed om te weten:

  • De bankpas en/of creditcard van de overledene wordt/worden geblokkeerd. Heeft de rekeninghouder die achterblijft geen bankpas? Dan is het handig om die aan te vragen.
  • De toegang tot de Rabofoon, Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren van de overledene wordt beëindigd.
  • Machtigingen die zijn afgegeven door de overleden rekeninghouder komen te vervallen en de passen van gevolmachtigden worden geblokkeerd.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Volmacht

Volmacht vervalt bij overlijden

Als u iemand anders uw bankzaken wilt laten doen, regelt u dit met een volmacht ofwel machtiging. Deze persoon kan dan voortaan uw geldzaken (mee)beheren. U mag de rekening ook nog zelf blijven gebruiken. De volmacht vervalt als u komt te overlijden. Dit doen we om te voorkomen dat iemand geld zou kunnen opnemen die daarvoor geen toestemming (meer) heeft. Uw erfgenamen kunnen pas beschikken over de rekening(en) nadat zij een aantal documenten hebben overlegd.

Meer over volmacht verlenen Meer over documenten die nodig zijn na een overlijden

Executeur benoemen

Het is mogelijk om iemand aan te wijzen die na uw overlijden de nalatenschap en de bankzaken regelt. Zo iemand noemen we een executeur. Een executeur kan alleen in een testament worden benoemd. Als u een executeur wilt aanwijzen, praat dan met de notaris.

Meer over het aanwijzen van een executeur op Notaris.nl

Schenken

U kunt wachten tot uw (klein)kinderen uw vermogen erven. Maar het kan (fiscaal) aantrekkelijk zijn om uw zoon of kleindochter nu al een schenking te doen. Met (belastingvrije) schenkingen kunt u uw vermogen geleidelijk aan uw erfgenamen overdragen. Zo wordt de erfenis kleiner en betalen uw erfgenamen straks mogelijk minder erfbelasting.

Overlijdensrisicoverzekering Inzicht en grip voor de achterblijvende partner

Nalatenschap en testament

U kunt uw wensen voor de verdeling van de erfenis vast laten leggen in een testament. Hierin geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt van uw nalatenschap. Heeft u geen testament, dan wordt de nalatenschap verdeeld zoals dat in de wet is vastgelegd.

Lees meer op Rijksoverheid.nl