Geld bestellen: schermuitleg bestellen

Bestellen particuliere klant
Bestellen particuliere klant
 1. Maak uw keuze
  Geef u aan of u eurobiljetten of euromunten wilt bestellen. U kunt geen vreemde valuta (buitenlands geld) meer bestellen bij de Rabobank. Daarvoor verwijzen wij u naar GWK Travelex.
 2. Van rekening
  Hier selecteert u één van uw rekeningen waarvan de bestelling moet worden afgeschreven.
 3. Ontvangen
  Geef hier aan of u uw bestelling op uw eigen Rabobankkantoor of bij een andere Rabobank wilt ophalen.
 4. Levertijd en ontvangstlocatie
  Hier selecteert u het Rabobankkantoor waar u de bestelling wilt ophalen en de gewenste levertijd. Uw bestelling ligt maximaal een week voor u klaar. Kom dus op tijd langs om uw bestelling op te halen en vergeet uw identiteitsbewijs niet.
 5. Plaats
  Selecteer hier de plaats van het Rabobankkantoor.
 6. Naam contactpersoon
  Hier kunt u de naam van de contactpersoon invoeren. Standaard wordt hier de naam van de overeenkomsthouder getoond.
 7. Tel. contactpersoon
  U kunt hier het telefoonnummer van de contactpersoon invoeren. Standaard wordt hier het telefoonnummer van de overeenkomsthouder getoond.
 8. <Volgende>
  U gaat nu naar het volgende scherm waar u uw bestelling kunt opgeven. 
Bestellen zakelijke klant eigen waardetransport
Bestellen zakelijke klant eigen waardetransport

 1. Maak uw keuze
  Geef u aan of u eurobiljetten of euromunten wilt bestellen. U kunt geen vreemde valuta (buitenlands geld) meer bestellen bij de Rabobank. Daarvoor verwijzen wij u naar GWK Travelex.
 2. Van rekening
  Hier selecteert u één van uw rekeningen waarvan de bestelling moet worden afgeschreven.
 3. Ontvangen
  Hier geeft u aan waar u de bestelling wilt ontvangen. Afhankelijk van uw keuze krijgt het scherm een andere indeling.
 4. Uw vervoerscode
  Hier vult u uw vervoerscode in.
 5. Gewenste leverdatum (alleen bij euromunten)
  U moet hier de datum opgeven waarop uw waardevervoerder langskomt. U kunt een datum opgeven die minimaal 2 (Brink’s) of 3 (Geldnet) en maximaal 8 werkdagen in de toekomst ligt. Bestellingen kunnen in overleg met uw transporteur ook op zaterdag worden geleverd.
 6. Extra omschrijving
  U kunt hier extra informatie opgeven die u op uw rekeningafschrift terug wilt zien.
 7. Naam contactpersoon
  Hier kunt u de naam van de contactpersoon binnen uw bedrijf invoeren.
 8. Tel. contactpersoon
  U kunt hier het telefoonnummer van de contactpersoon invoeren.
 9. <Volgende>
  U gaat nu naar het volgende scherm waar u uw bestelling kunt opgeven.

Bestellen zakelijk andere Rabobank
Bestellen zakelijk andere Rabobank
 1. Maak uw keuze
  Geef u aan of u eurobiljetten of euromunten wilt bestellen. U kunt geen vreemde valuta (buitenlands geld) meer bestellen bij de Rabobank. Daarvoor verwijzen wij u naar GWK Travelex.
 2. Van rekening
  Hier selecteert u één van uw rekeningen waarvan de bestelling moet worden afgeschreven.
 3. Ontvangen
  Hier geeft u aan waar u de bestelling wilt ontvangen. Afhankelijk van de keuze krijgt het scherm een andere indeling.
 4. <Kiezen uit een lijst…>
  U kiest hier de plaats waar u de bestelling op wilt halen.
 5. Levertijd en ontvangstlocatie
  Hier selecteert u het Rabobankkantoor waar u de bestelling wilt ophalen en de gewenste levertijd. Uw bestelling ligt maximaal een week voor u klaar. Kom dus op tijd langs om uw bestelling op te halen en vergeet uw identiteitsbewijs niet.
 6. Extra omschrijving
  U kunt hier extra informatie opgeven die u op uw rekeningafschrift terug wilt zien.
 7. Naam contactpersoon
  Hier kunt u de naam van de contactpersoon binnen uw bedrijf invoeren.
 8. Tel. contactpersoon
  U kunt hier het telefoonnummer van de contactpersoon invoeren.
 9. Ik wil iemand éénmalig machtigen
  Als u deze optie aanvinkt, kunt u éénmalig iemand machtigen om de bestelling op te halen. Het scherm wordt dan uitgebreid met een aantal velden waar u de persoonsgegevens van deze gemachtigde in kunt vullen.
Bestellen zakelijk klant via eigen bank
Bestellen zakelijk klant via eigen bank

 1. Maak uw keuze
  Geef u aan of u eurobiljetten of euromunten wilt bestellen. U kunt geen vreemde valuta (buitenlands geld) meer bestellen bij de Rabobank. Daarvoor verwijzen wij u naar GWK Travelex.
 2. Van rekening
  Hier selecteert u één van uw rekeningen waarvan de bestelling moet worden afgeschreven.
 3. Ontvangen
  Hier geeft u aan waar u de bestelling wilt ontvangen. Afhankelijk van uw keuze krijgt het scherm een andere indeling
 4. Levertijd en ontvangstlocatie
  Hier selecteert u het Rabobankkantoor waar u de bestelling wilt ophalen en de gewenste levertijd. Uw bestelling ligt maximaal een week voor u klaar. Kom dus op tijd langs om uw bestelling op te halen en vergeet uw identiteitsbewijs niet.
 5. Extra omschrijving
  U kunt hier extra informatie opgeven die u op uw rekeningafschrift terug wilt zien.
 6. Naam contactpersoon
  Hier kunt u de naam van de contactpersoon binnen uw bedrijf invoeren.
 7. Tel. contactpersoon
  U kunt hier het telefoonnummer van de contactpersoon invoeren.
 8. Ik wil iemand éénmalig machtigen
  Als u deze optie aanvinkt, dan kunt u éénmalig iemand machtigen om de bestelling op te halen. Het scherm wordt hierna uitgebreid met een aantal velden waar u de persoonsgegevens van deze gemachtigde in kunt vullen.
 9. <Volgende>
  U gaat nu naar het volgende scherm waar u uw bestelling kunt opgeven.

Bestellen eurobiljetten
Bestellen eurobiljetten

In dit scherm geeft u aan welk aantal eurobiljetten u wilt bestellen.

 1. Aantal
  Hier geeft u het aantal te bestellen coupures op.
 2. Bedrag
  Het totaalbedrag per bestelde coupure komt hier automatisch te staan.
 3. Totaalbedrag
  Hier komt automatisch het totaalbedrag van alle bestelde coupures te staan.
 4. Meer informatie over tarieven >>
  Via deze link gaat u naar een pagina met extra tariefinformatie.
 5. <OK>
  De aangemaakte bestelling wordt bevestigd en het scherm 'Te verzenden bestellingen' verschijnt.
 6. <OK + Nieuwe bestelling>
  De aangemaakte bestelling wordt bevestigd en het scherm ‘Bestellen’ verschijnt.
 7. <OK + Verzenden>
  De aangemaakte bestelling wordt bevestigd en het scherm 'Verzenden bestelling' verschijnt.
 8. <Annuleren>
  De aangemaakte bestelling wordt geannuleerd en het scherm ‘Bestellen’ verschijnt. 
Bestellen euromunten
Bestellen euromunten

In dit scherm bepaalt u de samenstelling van de bestelling euromunten.

 1. Aantal
  Hier geeft u aan hoeveel euromunten u wilt bestellen.
 2. Bedrag
  Hier komt automatisch het totaalbedrag per besteld artikel te staan.
 3. Totaalbedrag
  Het totaalbedrag van alle bestelde artikelen verschijnt hier automatisch.
 4. Meer informatie over tarieven >>
  Via deze link opent u een pagina met extra tariefinformatie.
 5. <OK>
  De aangemaakte bestelling wordt bevestigd en het scherm 'Te verzenden bestellingen' verschijnt.
 6. <OK + Nieuwe bestelling>
  De aangemaakte bestelling wordt bevestigd en het scherm ‘Bestellen’ verschijnt.
 7. <OK + Verzenden>
  De aangemaakte bestelling wordt bevestigd en het scherm 'Verzenden bestelling' verschijnt.
 8. <Annuleren>
  De aangemaakte bestelling wordt geannuleerd en het scherm ‘Bestellen’ verschijnt.
Plaatskeuze
Plaatskeuze

In dit scherm selecteert u de plaats waar u de bestelling wilt afhalen.

Foutscherm

U kunt geen geld bestellen via Internet. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn. Neem daarvoor contact op met uw bank.