Geld bestellen: schermuitleg verzenden

Scherm te verzenden bestellingen

Nadat u alle bestellingen heeft ingevoerd, ziet u in dit scherm een overzicht van de door u opgegeven bestellingen. U kunt hier nog een bestelling wijzigen of wissen.

Als u heeft aangegeven dat u iemand éénmalig machtigt om de bestelling op te halen (dit is alleen mogelijk voor zakelijke klanten), dan verschijnt een extra kolom 'Eenmalig gemachtigde', waarin staat aangegeven of voor de bestelling iemand is gemachtigd (hieronder niet afgebeeld).

Scherm te verzenden bestellingen
 1. <Verzenden>
  Wanneer u op deze knop klikt, gaat u naar het scherm waarmee u de bestelling verzendt.
Overzicht bestellingen

In dit scherm ziet u een overzicht van bestellingen die aan de selectiecriteria voldoen zoals die door u in het scherm 'Verzonden bestellingen' zijn opgegeven.

Overzicht bestellingen
 1. Aantal
  Hier staat het bestelde artikel. Door erop te klikken, worden de detailgegevens van de bestelling  getoond.
 2. Ontvangstlocatie/status
  Hier ziet u waar de bestelling opgehaald kan worden en de status van de bestelling. De volgende statussen kunnen worden getoond:
  - goedgekeurd
  - afgekeurd
  - bestelling wordt gereed gemaakt
  - afgekeurd, bedrag wordt teruggeboekt
  - uitgeleverd aan waardevervoerder
  - bestelling ligt gereed bij de bank
  - in ontvangst genomen
  - niet in ontvangst genomen, bestelling geretourneerd
  Nota bene:  
  - een bestelling met de status 'afgekeurd' zal later automatisch de status 'afgekeurd, bedrag wordt teruggeboekt' krijgen
  - een bestelling met de status 'uitgeleverd aan waardevervoerder' zal door Brink’s een dag en door Geldnet twee dagen later worden geleverd
 3. <Terug>
  Hiermee gaat u terug naar het scherm 'Verzonden bestellingen' waar u eventueel een nieuwe selectie kunt opgeven. 
Verzendresultaat

In dit scherm staan de resultaten van uw ingestuurde bestellingen. Is een bestelling afgekeurd, dan kunt u die wissen of wijzigen en vervolgens opnieuw opsturen. Onder het icoontje ‘i’ (informatie) leest u waarom de bestelling niet verzonden kon worden. U kunt geen buitenlands geld (vreemde valuta) meer bestellen bij de Rabobank.

Verzendresultaat