Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis

u bent verzekerd van een inkomenook levenslange uitkeringen zijn mogelijkover de periodieke uitkeringen betaalt u belastingen en premiesna uw overlijden stoppen de uitkeringen, tenzij u maatregelen heeft genomen
Maak een afspraak

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrenteverzekering of –spaarrekening bereikt de einddatum en het geblokkeerde tegoed komt vrij. U kunt dit tegoed periodiek laten uitkeren met de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis. Hiermee bent u verzekerd van een inkomen. U kunt ook periodieke uitkeringen ontvangen met Rabo ToekomstUitkering.

Verschillen lijfrenteverzekering en banksparen voor pensioen (afbouwfase) (PDF)
Kenmerken
Met de dekking van de Interpolis Direct Ingaande Lijfrenteverzekering bent u verzekerd van een inkomen.U bepaalt, binnen de fiscale voorwaarden, of u een hoge uitkering voor een korte tijd ontvangt of een lagere uitkering voor een langere tijd. Dit kan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. U kunt ook voor een levenslange uitkering kiezen.U betaalt belasting en premies over de periodieke uitkeringen.Bij overlijden stoppen de periodieke uitkeringen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.U kunt uw partner meeverzekeren. De uitkeringen stoppen dan bij het overlijden van de langstlevende verzekerde. Maar uiterlijk op de afgesproken einddatum.

Aanvullend verzekeren bij overlijden

De uitkeringen van de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis stoppen als:

de afgesproken einddatum wordt bereiktde langstlevende verzekerde overlijdt

U kunt een aanvullende risicoverzekering afsluiten, de contraverzekering. Deze verzekering keert uit bij overlijden. Als u of, indien meeverzekerd, de langstlevende verzekerde voor de einddatum van de verzekering overlijdt, ontvangen uw erfgenamen het verzekerde bedrag min de reeds betaalde periodieke uitkeringen.

Risico's
U ontvangt een vast bedrag per maand. Op het moment dat er sprake is van inflatie kunt u voor hetzelfde geld steeds minder kopen.Bij het afsluiten van een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis bent u afhankelijk van de rentestand van dat moment. Hierdoor kunnen periodieke uitkeringen lager zijn dan vooraf verwacht.Als de (fiscale) wetgeving wijzigt, kan uw netto uitbetaling hoger of lager uitvallen.Bij overlijden voor de einddatum van de verzekering stoppen de periodieke uitkeringen. Het restant tegoed vervalt aan de verzekeringsmaatschappij, tenzij u hiervoor maatregelen neemt.
Kosten

Advies en afsluiten

U kunt de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis alleen met een adviesgesprek afsluiten. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor het afsluiten van deze verzekering betaalt u ook afsluitkosten.

Brochure advies over uw inkomen voor later Advies over uw inkomen voor later (2018) (PDF)

Kosten Rabobank en Interpolis

De kosten van de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis zijn gesplitst in kosten bij de Rabobank en kosten bij Interpolis. Voor de totale kosten telt u beide bij elkaar op.

Kosten bij de Rabobank

advieskosten

afsluitkosten

onderhoudskosten

afsluitkosten Interpolis Contraverzekering i.c.m. een Direct 

Ingaande Lijfrente

onderhoudskosten Interpolis Contraverzekering i.c.m. een 

Direct Ingaande Lijfrente

vanaf € 385

€ 55

€ 48 per jaar


€ 55


€ 0

Kosten bij Interpolis

koopsom

doorlopende kosten

excassokosten

3% van de koopsom, minimaal € 68,07 en maximaal € 400

€ 25 per jaar

€ 2,50 per periodieke uitkering

Voorwaarden

Goed om te weten

Wilt u de Interpolis Direct Ingaande Lijfrenteverzekering en eventueel een contraverzekering afsluiten? Dan adviseren wij u om vooraf de algemene voorwaarden te lezen. Daarin vindt u meer informatie over het product en de uitkeringen.

 

Algemene voorwaarden Interpolis Direct Ingaande Lijfrenteverzekering (PDF) Algemene voorwaarden Interpolis Contraverzekering (PDF)

Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis afsluiten met advies

Dit product kunt u niet afsluiten zonder advies. Wij brengen graag vooraf uw wensen op het gebied van advies in kaart. Ook kunnen we gratis een globale berekening van de hoogte van de periodieke uitkeringen maken. Dit doen we in een vrijblijvend gratis oriëntatiegesprek, telefonisch of bij uw Rabobank. Daarna kiest u voor een adviesgesprek. Aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden.

Maak een afspraak

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Brochure over inkomen voor later (PDF)

Meer over pensioen

Mogelijkheden bij vrijkomende lijfrente