Rabo ToekomstBeleggen

Op deze pagina vind je de productkenmerken en voorwaarden van Rabo ToekomstBeleggen als je dit vóór 14 oktober 2019 hebt afgesloten. Wil je een nieuwe Rabo ToekomstBeleggen afsluiten? Kijk dan hier.

Kenmerken
Uw tegoed staat vast, maar u kunt wel beleggingen bijkopen of beleggingen verkopen.Rabo ToekomstBeleggen is altijd gekoppeld aan een rekening Rabo ToekomstSparen met variabele rente.Alle mutaties van en naar de effectenrekening lopen via een rekening Rabo ToekomstSparen.U kunt tussentijds stoppen met beleggen en verder gaan met sparen via Rabo ToekomstSparen.

Opbouw- en afbouwfase

Tijdens de opbouwfase legt u geld in tot een afgesproken einddatum. Vanaf het moment dat u recht krijgt op AOW, mag u de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstBeleggen nog maximaal vijf jaar uitstellen. De afbouwfase gaat dan uiterlijk aan het eind van het vijfde kalenderjaar in. Tijdens de afbouwfase gebruikt u het opgebouwde tegoed voor een periodieke inkomensaanvulling. U betaalt belasting over deze periodieke uitkeringen.

Vaststellen van uw doelrisicoprofiel

Voordat u een effectenrekening Rabo ToekomstBeleggen opent, stelt u samen met een adviseur uw doelrisicoprofiel vast. Hierbij kijken we onder meer naar het risico dat u voor uw beleggingen acceptabel vindt, de einddatum, uw financiële positie, de ervaring die u heeft met beleggen en de kennis die u heeft van beleggen.

Beleggen in BlackRock Mix Fonds

U belegt periodiek of incidenteel in één van de vijf BlackRock Mix Fondsen. Ieder Mix Fonds heeft een eigen verwacht rendement en risico.U heeft geen zekerheid over de hoogte van uw tegoed tijdens de looptijd en op de einddatum. Bij een ongunstig koersverloop kan uw inleg voor een deel of volledig verloren gaan.Naarmate de einddatum nadert, wordt uw risico automatisch afgebouwd. Hiermee willen we de kans verkleinen dat u in uw laatste beleggingsjaren een zodanig verlies oploopt, dat uw opgebouwde beleggingstegoed van eerdere jaren voor een groot deel verloren gaat. Dit doen wij door uw beleggingen in een Mix Fonds op vooraf vastgestelde momenten te verkopen. De verkoopopbrengst wordt gebruikt om beleggingen aan te kopen in een Mix Fonds dat past bij de kortere resterende looptijd.

Rendement

Bij beleggen bestaat de opbrengst uit het koersresultaat en de eventuele jaarlijkse dividenduitkering. De BlackRock Mix Fondsen keren geen dividend uit. De dividenden worden automatisch herbelegd in uw Mix Fonds. Meer informatie over de performance van de BlackRock Mix Fondsen vindt u op Blackrock.nl.

Koersen en rendementen van BlackRock Mix Fondsen 1-5

Inleggen

Uw effectenrekening Rabo ToekomstBeleggen is gekoppeld aan een rekening Rabo ToekomstSparen met variabele rente. Beide rekeningen zijn geblokkeerd: u kunt het tegoed niet opnemen.Het is niet mogelijk direct te storten op de effectenrekening Rabo ToekomstBeleggen. U legt eerst een bedrag in op uw rekening Rabo ToekomstSparen. Vervolgens geeft u de bank een aankoopopdracht van minimaal € 50. U kunt ook periodiek een vast bedrag beleggen.

Beleggen en sparen

U kunt tussentijds stoppen met beleggen en verder gaan met sparen via Rabo ToekomstSparen. Als u beleggingen verkoopt, schrijven wij de verkoopopbrengst bij op uw gekoppelde spaarrekening.

U kunt aan- en verkopen voor Rabo ToekomstBeleggen dagelijks op beursdagen opgeven. Orders die voor 10.00 uur zijn ingelegd, worden dezelfde beursdag door het fonds in behandeling genomen. Op basis van de slotkoersen van de onderliggende effecten wordt de volgende beursdag in de ochtend de koers van het fonds bepaald. Hierna wordt uw order uitgevoerd en in uw portefeuille zichtbaar.

Voorbeeld: U legt maandag voor 10.00 uur uw order in. Dinsdagmorgen wordt de koers van het fonds bepaald. Rond het middaguur kunt u de verwerking van uw order terugzien in uw portefeuille en ziet u  tegen welke koers uw order is uitgevoerd. Legt u uw order maandag na 10.00 uur in? Dan kunt u woensdag rond het middaguur zien tegen welke koers uw order is uitgevoerd.

Meer lezen over Rabo ToekomstSparen

Andere lijfrente oversluiten

U kunt het opgebouwde tegoed van uw lijfrenteverzekering of -spaarrekening oversluiten naar Rabo ToekomstSparen in combinatie met Rabo ToekomstBeleggen. Deze inleg kunt u niet opnieuw van de belasting aftrekken.Laat u vooraf goed informeren over de fiscale gevolgen van uw keuze. Deze kunnen ongunstig zijn.Ook een lijfrenteverzekering waarvoor u in de toekomst een overbruggingslijfrente mag aankopen, kunt u oversluiten naar Rabo ToekomstSparen in combinatie met Rabo ToekomstBeleggen. U behoudt de mogelijkheid om het tegoed te gebruiken voor een overbruggingslijfrente.

Overlijden

Als u overlijdt, eindigt de opbouwfase. Zodra wij op de hoogte zijn van het overlijden, worden de beleggingen verkocht. Het tegoed valt in uw nalatenschap. Hierover kunt u meer lezen in de productkenmerken en voorwaarden van Rabo ToekomstSparen.

Brochure Beleggen bij de Rabobank (PDF)
Rendement

Inzicht in uw beleggingen

U krijgt doorlopend inzicht in de koersontwikkeling van uw mixfonds en de status van uw portefeuille via Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App. Daarnaast ziet u online een nota van iedere aan- en verkoop. Wij delen ook elke maand de resultaten van de mixfondsen.

Hetzelfde rendement als Rabo Rendemix

Het rendement van Rabo ToekomstBeleggen vindt u op de pagina van Rabo Rendemix. Met Rabo Rendemix wordt namelijk ook belegd in mixfondsen van BlackRock.

Bekijk het rendement van Rabo ToekomstBeleggen

Actuele rendementen van BlackRock

Met Rabo ToekomstBeleggen belegt u in mixfondsen van BlackRock. U vindt de actuele rendementen, een beschrijving van de risico's, voorwaarden en kosten de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) op de website van BlackRock.

Lees meer op www.blackrock.nl Bekijk de meest recente update van BlackRock Mix Fonds 2 - Defensief Bekijk de meest recente update van BlackRock Mix Fonds 3 - Neutraal Bekijk de meest recente update van BlackRock Mix Fonds 4 - Offensief Bekijk de meest recente update van BlackRock Mix Fonds 5 - Zeer Offensief

Risico's

Risico's van verplichte risicoafbouw

Bij het openen van de effectenrekening maken we afspraken met u over het automatisch afbouwen van het risico van uw belegging. We hanteren hierbij een afbouwschema. Op vooraf vastgestelde momenten verkopen wij uw beleggingen in een mixfonds. De verkoopopbrengst wordt gebruikt om beleggingen aan te kopen in een mixfonds dat past bji de kortere resterende looptijd.Bij het uitvoeren van de aan- en verkoopopdrachten houden we geen rekening met de dan geldende koers en marktomstandigheden. Dat kan betekenen dat uw beleggingen worden gekocht of verkocht op een achteraf gezien ongunstig moment.

Risico's van vermogensopbouw bij beleggen via Rabo ToekomstBeleggen

Uw werkelijke rendement kan afwijken van de verwachting. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Het is dus mogelijk dat Rabo ToekomstBeleggen weinig of geen inkomsten zal opleveren. Bij een ongunstig koersverloop kan uw inleg zelfs geheel of voor een deel verloren gaan.

Verkoop van beleggingen bij overlijden

Als u overlijdt, worden de deelnemingsrechten verkocht, ongeacht de koers op dat moment. Dat kan betekenen dat uw beleggingen worden verkocht op een achteraf gezien ongunstig moment.

Overige risico's

U dient ook rekening te houden met de risico’s die verbonden zijn aan een rekening Rabo ToekomstSparen met variabele rente.

Meer lezen over risico's Rabo ToekomstSparen

Wijzigt er tijdens de looptijd iets aan uw persoonlijke situatie, zoals echtscheiding, emigratie of overlijden? Dan kan dat tot gevolg hebben dat op een ongunstig moment uw beleggingen moeten worden verkocht. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor het gerealiseerde rendement.
Kosten

Advies- en afsluitkosten

Voor het afsluiten van een rekening Rabo ToekomstBeleggen betaalt u advies- en afsluitkosten.Heeft u al een rekening Rabo ToekomstSparen met advies afgesloten? Dan betaalt u geen advieskosten voor Rabo ToekomstBeleggen. Heeft u nog geen rekening Rabo ToekomstSparen met variabele rente? Dan betaalt u afsluitkosten voor zowel de rekening Rabo ToekomstSparen als Rabo ToekomstBeleggen.Kiest u voor afsluiten met een uitgebreid advies? Dan kunnen wij u tijdens de looptijd van het product zonder extra kosten inzicht geven in uw financiële situatie. Anders betaalt u advieskosten voor vervolgadvies tijdens de looptijd.

De (beleggings)kosten

Als klant van de Rabobank betaalt u geen instapkosten voor de BlackRock Mix Fondsen.Bij de aankoop én verkoop van de Mix Fondsen betaalt u géén transactiekosten. Beleggingsopdrachten voor een aankoop, verkoop of switchen zijn kosteloos.U betaalt € 20 per kwartaal aan onderhouds- en beheerkosten aan de Rabobank. Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

Daarnaast betaalt u aan de fondsbeheerder BlackRock service-, beheerkosten en een eventuele spread bij aan- en verkoop. Voor de service- en beheerkosten betaalt u een percentage over de waarde van uw beleggingen. Deze kosten zijn afhankelijk van het Mix Fonds waarin u op dat moment belegt. De kosten worden niet apart in rekening gebracht. Ze worden verwerkt in de koers van het fonds. In de Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) van ieder Mix Fonds op de site van BlackRock vindt u de meest actuele service- en beheerkosten onder tabblad Documenten. De in de EBI genoemde 5% instapkosten zijn niet van toepassing op klanten van de Rabobank. De Engelse term voor EBI is KIID (Key Investor Information Document).

Essentiële Beleggersinformatie (EBI) bekijken op de website van BlackRock

Beleggingskosten Rabo ToekomstBeleggen (PDF)
Inleggen en opnemen

Heb je Rabo ToekomstBeleggen afgesloten vóór 14 oktober 2019. Neem dan contact met ons op als je geld wilt inleggen of opnemen.

Fiscale regels
Nieuwe inleg is aftrekbaar voor zover u jaar- of reserveringsruimte heeft.Uw tegoed valt in box 1, waardoor u geen vermogensrendementsheffing betaalt.Op de einddatum gebruikt u het tegoed voor de aankoop van periodieke uitkeringen. Over deze uitkeringen bent u belasting en premies verschuldigd tegen het tarief dat op dat moment voor u van toepassing is. Dat kan een lager tarief zijn dan u nu betaalt, maar dat hoeft niet. Soms kunt u er voor kiezen om op de einddatum nog verder te gaan met sparen of beleggen.Afkoop is meestal nadelig, omdat u over het gehele bedrag inkomstenbelasting moet betalen (maximaal 51,75%). Soms moet u ook nog een boete betalen aan de belastingdienst.
Voorwaarden

Goed om te weten

Wilt u Rabo ToekomstBeleggen afsluiten? Dan adviseren wij u om vooraf de productkenmerken en voorwaarden van Rabo ToekomstBeleggen en Rabo ToekomstSparen te lezen. Daarin vindt u meer informatie over de vijf doelrisicoprofielen van de mixfondsen en het afbouwschema. Ook vindt u meer informatie en uitleg over de gevolgen van wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstBeleggen (PDF) Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen (PDF)
Aanvullende informatie

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen bij de Rabobank (PDF)

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat