Wie aanvullend pensioen gaat opbouwen en daarbij gebruik wil maken van belastingvoordeel komt in aanraking met de jaarruimte en reserveringsruimte. Hier leggen we je uit wat het betekent en hoe je deze berekent.

Wat is (mijn) jaarruimte?

Heb je vorig jaar te weinig pensioen opgebouwd? Dan heb je een pensioengat. Hierdoor ontstaat jaarruimte. Dit is het bedrag dat je per jaar belastingvriendelijk op een lijfrentespaarrekening of –verzekering mag storten. Concreet betekent dit dat je jouw inleg van je belastbaar inkomen in box 1 mag aftrekken, waardoor je minder belasting betaalt. Uiteindelijk betaal je straks over de uitkeringen uit je pensioenvermogen wel inkomstenbelasting, maar de kans is groot dat je na je AOW leeftijd in een lager belastingtarief valt. De Belastingdienst heeft een handige tool waarmee je zelf kunt berekenen hoeveel jaarruimte en reserveringsruimte je hebt. Een paar tips:

Hou je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bij de hand. Hierop staat met welk bedrag je pensioen vorig jaar is gegroeid (Factor A).Jaaropgave van je werkgever met hierop je jaarinkomenBen je ondernemer? Gebruik dan je winst uit onderneming om je jaarruimte te berekenen

Bereken jaarruimte op Belastingdienst.nl

Reserveringsruimte

Heb je jouw jaarruimte niet gebruikt? Dit heet de reserveringsruimte. Het is de optelsom van je jaarruimte over de afgelopen 7 jaar. En die kun je benutten als je besluit om (extra) op te bouwen voor je pensioen op belastingvriendelijke wijze. Let er wel op: hier zit een maximum aan. Op de website van de Belastingdienst lees je meer.

Ik heb teveel gestort, wat nu?

Teveel storten, dus meer dan je jaarruimte, is mogelijk nadelig. Je mag het bedrag dat je buiten je jaarruimte hebt gestort niet aftrekken van je inkomen. Binnen drie maanden na de storting kun je jouw storting laten terugdraaien zonder fiscale gevolgen. Neem even contact met ons op als je hier hulp bij nodig hebt. Na die drie maanden kun je een saldoverklaring opvragen bij de Belastingdienst.

Ik wil storten binnen mijn jaarruimte

Direct storten

Ik bouw nog geen pensioen op bij de Rabobank