Uw lijfrente komt vrij

Lijfrente artikel 45 Wet IB1964 of artikel 3.125/3.126a Wet IB2001

Als uw lijfrente vrijkomt, heeft u verschillende mogelijkheden. Deze hangen af van de datum waarop u begon met het opbouwen van een lijfrentetegoed. Onderstaande informatie is van toepassing op een lijfrenteverzekering afgesloten na 1 januari 1992 en op lijfrentespaarrekeningen.

Is uw lijfrenteverzekering een voortzetting van een eerder gesloten lijfrente? Dan gaat het om de datum waarop u de oude lijfrente sloot.

Bekijk de mogelijkheden van een lijfrente van vóór 1 januari 1992

Mogelijkheden vrijgekomen lijfrente

De wettelijke termijn voor het maken van een keuze voor tegoed dat dit kalenderjaar vrijkomt, loopt tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar. Bekijk hieronder welke mogelijkheden u heeft voor uw vrijkomende tegoed.

Doorsparen of verlengen

Vanaf het moment dat u recht krijgt op AOW, mag u de einddatum van uw lijfrente nog maximaal vijf jaar uitstellen. De afbouwfase gaat dan uiterlijk aan het eind van het vijfde kalenderjaar in. U heeft twee mogelijkheden bij de Rabobank:

 • U verlengt uw bestaande lijfrenteverzekering. Dit kan in veel gevallen bij uw huidige verzekeraar en meestal zonder extra kosten.
 • U laat uw lijfrentekapitaal oversluiten naar een lijfrentespaarrekening. De Rabobank biedt hiervoor Rabo ToekomstSparen en Rabo ToekomstBeleggen aan.

Meer lezen over Rabo ToekomstSparen Meer lezen over Rabo ToekomstBeleggen

Vanaf jaar bereiken AOW-leeftijd minimaal vijf jaar laten uitkeren

U kunt het tegoed gebruiken voor de aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente. U ontvangt dan periodieke uitkeringen.

 • De minimale looptijd van de uitkeringen is vijf jaar.
 • De uitkeringen mogen per jaar niet hoger zijn dan € 21.741 (2019).
 • De uitkeringen mogen ingaan vanaf het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt en uiterlijk vijf jaar daarna.
 • Bij een levenslange lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening met een minimale looptijd van twintig jaar geldt geen maximumuitkering per jaar.

Overgangsrecht

Vanaf 1 januari 2014 mag de tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Tot 2014 was dit mogelijk vanaf het jaar waarin u 65 jaar werd. Op het lijfrentetegoed dat u vóór 1 januari 2014 heeft opgebouwd geldt daarom overgangsrecht. Dit geldt ook als uw rekening Rabo ToekomstSparen een voortzetting is van een lijfrenteverzekering die vóór 1 januari 2014 is gestart.

 • Heeft u na 31 december 2013 niet meer ingelegd op uw lijfrenteverzekering/-spaarrekening? Dan mag u al vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt het hele tegoed gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente.
 • Heeft u na 31 december 2013 nog wel ingelegd op uw lijfrenteverzekering/-spaarrekening? Dan mag u alleen het tegoed dat u op 31 december 2013 had opgebouwd, gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt. Voor het overige tegoed moet de tijdelijke oudedagslijfrente starten in of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Een tijdelijke oudedagslijfrente kunt u regelen met Rabo ToekomstUitkering. Bij de Rabobank kunt u ook kiezen voor de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis. Er zijn verschillen tussen deze twee producten tijdens de afbouwfase. Daarom adviseren wij u om u vooraf goed te laten informeren.

Meer lezen over Rabo ToekomstUitkering Meer lezen over Direct Ingaande Lijfrenteverzekering

Minimaal twintig jaar of levenslang laten uitkeren

Met een oudedagslijfrente ontvangt u periodieke uitkeringen. Deze mogen, anders dan bij een tijdelijke oudedagslijfrente, op elke gewenste datum ingaan. Ook zit er geen maximum aan het bedrag dat u per jaar mag ontvangen. Wel geldt ook bij de oudedagslijfrente dat deze uiterlijk start vijf jaar nadat u recht krijgt op AOW.

Minimale looptijd twintig jaar

Bij banken is de minimale looptijd van een oudedagslijfrente twintig jaar. Bij de Rabobank kunt u kiezen voor Rabo ToekomstUitkering. Gaan de periodieke uitkeringen eerder in dan het jaar waarin u de AOW- leeftijd bereikt? Dan wordt het aantal jaren tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd opgeteld bij die twintig jaar.

Uw tegoed in één keer laten uitkeren (afkoop)

U kunt uw tegoed in één keer laten uitkeren. Bijvoorbeeld als u het geld nodig heeft voor een grote uitgave. Dit heet afkoop. Afkoop is meestal nadelig, omdat u ineens over het gehele bedrag inkomstenbelasting moet betalen (maximaal 51,75%). Soms moet u ook nog een boete (revisierente) van maximaal 20% betalen aan de Belastingdienst.

Tot uw 65e, uw pensioen of AOW-leeftijd laten uitkeren

Heeft u uw lijfrente vóór 1 januari 2006 afgesloten? Dan kunt u ook kiezen voor een overbruggingslijfrente. Met deze periodieke uitkering overbrugt u de periode tussen stoppen met werken en het jaar waarin u met pensioen gaat, 65 jaar wordt of de AOW-leeftijd bereikt. Hiervoor gelden de volgende regels.

 • Heeft u na 31 december 2005 niet meer ingelegd op uw lijfrentespaarrekening of -verzekering? Dan mag u het hele tegoed gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente.
 • Heeft u na 31 december 2005 nog wel ingelegd op uw lijfrentespaarrekening of -verzekering? Dan mag u het tegoed per 31 december 2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente.
 • De periodieke uitkering uit een overbruggingslijfrente is maximaal € 63.288 per jaar.

U kunt een overbruggingslijfrente alleen via een direct ingaande lijfrenteverzekering laten uitkeren. Bij de Rabobank kunt u kiezen voor de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis.

Meer lezen over Direct Ingaande Lijfrenteverzekering

Let op: als u niet op tijd kiest, worden uw mogelijkheden beperkt

Als u niet op tijd beslist, ziet de Belastingdienst dit als afkoop. U betaalt dan inkomstenbelasting (maximaal 51,75%) en een boete (maximaal 20%) over het tegoed, tenzij u van hen toestemming krijgt om alsnog een keuze te maken.

Advies over uw vrijkomende lijfrente

Wilt u advies over welke mogelijkheid bij u past? In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we samen welke vorm van advies bij u past. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden. Hierna kunt u kiezen voor een betaald adviesgesprek. Soms kunt u een product ook zelf afsluiten.

Maak een afspraak

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten