Uw lijfrente komt vrij

Lijfrenteverzekering van Wet IB1964, artikelen 75 en 25 (oud)

U heeft een aantal mogelijkheden als uw lijfrenteverzekering vrijkomt. U kunt al een keuze maken vóór de datum waarop uw lijfrente afloopt. Heeft uw lijfrenteverzekering al de einddatum bereikt, dan kunt u uw keuze tot en met 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar maken. Bekijk hieronder uw mogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken

  • Vrijheid om zowel de duur van lijfrente als de verzekerde te kiezen
  • Mogelijkheid om kapitaal te schenken (bijv. aan de kinderen)
  • Geen maximaal uitkeringsbedrag
  • Afkoopmogelijkheid zonder revisierente (boete belastingdienst)

Legt u deze verzekering in op een lijfrentespaarrekening dan raakt u bovenstaande rechten kwijt.

Doorsparen of verlengen

Uitstellen van periodieke uitkeringen voor uzelf

U kunt uw lijfrenteverzekering in veel gevallen verlengen bij uw huidige verzekeraar. Dit kan meestal zonder extra kosten. U kunt er ook voor kiezen om over te stappen naar een lijfrentespaarrekening voor uw pensioen. De Rabobank heeft hiervoor Rabo ToekomstSparen en Rabo ToekomstBeleggen.

Legt u deze verzekering in op een lijfrentespaarrekening, dan verliest u de fiscaal ruimere bestedingsmogelijkheden. Dit kan nadelig zijn, maar dat hoeft niet. Laat u goed adviseren voordat u hierover een beslissing neemt.

Meer lezen over Rabo ToekomstSparen

Uitstellen met behoud van schenkingsmogelijkheid

Als u het lijfrentekapitaal in de toekomst wilt kunnen schenken, dan bent u verplicht om uw huidige verzekering te verlengen. Bij de Rabobank kunt u kiezen voor de Interpolis Koopsommenverzekering.

Meer lezen over Interpolis KoopSommenVerzekering

Uitkeren onder het oude fiscale regime

Periodiek uitkeren onder het oude fiscale regime

U kunt het opgebouwde tegoed alleen bij een verzekeraar periodiek laten uitkeren onder het oude fiscale regime. De minimale looptijd is afhankelijk van uw leeftijd. De periodieke uitkeringen zijn niet aan een maximum gebonden. De ingangsdatum is vrij te kiezen. Bij de Rabobank kunt u kiezen voor de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis.

Meer lezen over Interpolis Direct Ingaande Lijfrenteverzekering

Vanaf jaar bereiken AOW-leeftijd minimaal vijf jaar uitkeren

Tijdelijke oudedagslijfrente

Als u overstapt van een lijfrenteverzekering naar een lijfrentespaarrekening voor uw pensioen vervalt het oude fiscale regime. U kunt het tegoed gebruiken voor de aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente. U ontvangt dan periodieke uitkeringen. De minimale looptijd is vijf jaar.

Bij de Rabobank kunt u kiezen voor Rabo ToekomstUitkering. De uitkeringen mogen per jaar niet hoger zijn dan € 21.741 (2019). Ze mogen ingaan vanaf het jaar waarin u 65 wordt tot uiterlijk vijf jaar daarna.

Meer lezen over Rabo ToekomstUitkering

Minimaal twintig jaar of levenslang laten uitkeren

Oudedagslijfrente voor periodieke uitkeringen

Met een oudedagslijfrente ontvangt u periodieke uitkeringen. Deze mogen op elke gewenste datum ingaan, maar uiterlijk vijf jaar nadat u recht heeft gekregen op AOW.

Minimale looptijd twintig jaar

Bij banken is de minimale looptijd van een levenslange oudedagslijfrente twintig jaar. Bij de Rabobank kunt u kiezen voor Rabo ToekomstUitkering. Gaan de periodieke uitkeringen eerder in dan het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan wordt het aantal jaren tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd opgeteld bij die twintig jaar.

Meer over Rabo ToekomstUitkering

Het tegoed in één keer opnemen (afkoop)

U kunt uw tegoed in één keer laten uitkeren. Bijvoorbeeld als u het geld nodig heeft voor een grote uitgave. Dit heet afkoop. Afkoop is meestal nadelig, omdat u over het gehele bedrag ineens inkomstenbelasting moet betalen (maximaal 51,75%).

Uitkeren aan een ander

Periodieke uitkeringen aan iemand schenken

Als u lijfrente-uitkeringen wilt schenken aan een ander, dan moet u zelf de begunstigde zijn op de lijfrenteverzekering. Is dit niet het geval? Dan moet dit aangepast worden vóór het bereiken van de einddatum. Vervolgens sluit u op de einddatum een direct ingaande lijfrenteverzekering af. U bent dan de verzekeringnemer en de persoon aan wie u wilt schenken is de begunstigde. Bij de Rabobank kunt u kiezen voor de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis.

Uw tegoed in één keer aan iemand schenken

Dit is mogelijk als de gewenste ontvanger op de huidige verzekering de eerste begunstigde is. Is dat niet het geval? Dan moet dit aangepast worden vóór het bereiken van de einddatum.

Meer lezen over Direct Ingaande Lijfrenteverzekering

Let op: als u niet op tijd kiest, worden uw mogelijkheden beperkt

Als u niet op tijd beslist, ziet de Belastingdienst dit als afkoop. U betaalt dan inkomstenbelasting (maximaal 51,75%) over het kapitaal, tenzij u van hen toestemming krijgt om alsnog een keuze te maken.

Advies over uw vrijkomende lijfrente

Wilt u advies over welke mogelijkheid bij u past? In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we samen welke vorm van advies bij u past. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden. Hierna kunt u kiezen voor een adviesgesprek. In dit gesprek gaan we dieper in op uw situatie en de daarbij passende oplossingen.

Aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden. Voor het verlengen van uw lijfrenteverzekering betaalt u geen advieskosten. Soms kunt u een product ook zelf afsluiten.

Let op: als u niet op tijd kiest, worden uw mogelijkheden beperkt

Als u niet op tijd beslist, ziet de Belastingdienst dit als afkoop. U betaalt dan inkomstenbelasting (maximaal 51,75%) over het kapitaal, tenzij u van hen toestemming krijgt om alsnog een keuze te maken.

Advies over uw vrijkomende lijfrente

Wilt u advies over welke mogelijkheid bij u past? In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we samen welke vorm van advies bij u past. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden. Hierna kunt u kiezen voor een adviesgesprek. In dit gesprek gaan we dieper in op uw situatie en de daarbij passende oplossingen.

Aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden. Voor het verlengen van uw lijfrenteverzekering betaalt u geen advieskosten. Soms kunt u een product ook zelf afsluiten.

Maak een afspraak

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten