Rabo ToekomstSparen komt vrij

Kies voor 'Mijn rekening Rabo ToekomstSparen bereikt de einddatum nog niet of ik kan niet inloggen' als u niet kunt internetbankieren.

Bereikt binnenkort de einddatum

Mijn Rabo ToekomstSparen komt vrij. Wat nu?

U kunt tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar kiezen wat u met het gespaarde tegoed wilt doen. Er zijn drie mogelijkheden: uw tegoed periodiek laten uitkeren, de opbouwfase verlengen of het tegoed in één keer laten uitkeren. Als u kiest voor verlengen of periodieke uitkeringen kunt u dat na het inloggen direct online regelen.

Beslis op tijd

Als u niet op tijd beslist, ziet de Belastingdienst dit als afkoop. U betaalt dan inkomstenbelasting (maximaal 51,75%) en soms een boete (maximaal 20%) over het kapitaal, tenzij u van hen toestemming krijgt om alsnog een keuze te maken.

Hulp bij uw keuze

Wij helpen u graag met het maken van een keuze. U kunt een gratis oriënterend gesprek aanvragen of online uw mogelijkheden bekijken. Na het inloggen krijgt u een overzicht van uw rekeningen Rabo ToekomstSparen. U krijgt per rekening een overzicht van uw mogelijkheden, afhankelijk van uw leeftijd en het fiscale regime. U krijgt geen advies.

Bekijk uw mogelijkheden

Kunt u niet inloggen? Kies dan voor ‘Mijn rekening Rabo ToekomstSparen bereikt de einddatum nog niet of ik kan niet inloggen'.

Advies over uw vrijkomende lijfrente

Wilt u advies over uw vrijkomende lijfrente? In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we welke vorm van advies bij u past. Wij bespreken uw wensen en geven u informatie over de mogelijkheden. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden. Hierna kunt u eventueel kiezen voor een betaald adviesgesprek. Soms kunt u een product ook zelf afsluiten.

Wilt u uw rekening Rabo ToekomstSparen verlengen of afkopen? Hiervoor betaalt u geen advieskosten.

Maak een afspraak

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Bereikt de einddatum nog niet of ik kan niet inloggen

Uw mogelijkheden

Uw rekening Rabo ToekomstSparen bereikt de einddatum over meer dan veertien weken. U kunt alvast bekijken wat u met uw vrijkomende tegoed op de einddatum wilt doen. Ook kunt u alvast een kosteloos een oriënterend gesprek aanvragen.

Verder opbouwen

Uw lijfrente uitstellen

Vanaf het jaar dat u recht krijgt op AOW, mag u de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen nog maximaal vijf jaar uitstellen. De afbouwfase gaat dan uiterlijk aan het eind van het vijfde kalenderjaar in. Maak hiervoor een afspraak met uw Rabobank. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Tot uw 65e, uw AOW-leeftijd of uw pensioen laten uitkeren

Is (een deel van) het tegoed op uw rekening Rabo ToekomstSparen vóór 1 januari 2006 opgebouwd via een lijfrenteverzekering? Dan kunt u het tegoed gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente. Met deze periodieke uitkering overbrugt u de periode tussen stoppen met werken en het jaar waarin u met pensioen gaat, 65 jaar wordt of de AOW-leeftijd bereikt. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Heeft u na 31 december 2005 niet meer ingelegd op uw lijfrenteverzekering of rekening Rabo ToekomstSparen? Dan mag u het hele tegoed gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente.
  • Heeft u na 31 december 2005 nog wel ingelegd op uw lijfrenteverzekering of rekening Rabo ToekomstSparen? Dan mag u alleen het tegoed per 31 december 2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente.
  • De periodieke uitkering uit een overbruggingslijfrente is maximaal € 63.288 per jaar.

U kunt een overbruggingslijfrente alleen via een direct ingaande lijfrenteverzekering laten uitkeren. Bij de Rabobank kunt u kiezen voor de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis.

Meer lezen over Direct Ingaande Lijfrenteverzekering

Vanaf jaar bereiken AOW-leeftijd minimaal vijf jaar laten uitkeren

U kunt het tegoed gebruiken voor de aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente. U ontvangt dan periodieke uitkeringen.

  • De minimale looptijd is vijf jaar.
  • De uitkeringen mogen per jaar niet hoger zijn dan € 21.741 (2019).
  • De uitkeringen mogen ingaan vanaf het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt tot uiterlijk vijf jaar daarna.
  • Bij een levenslange lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening met een minimale looptijd van twintig jaar geldt geen maximumuitkering per jaar.

Overgangsrecht

Sinds 1 januari 2014 mag de tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Tot 2014 was dit mogelijk vanaf het jaar waarin u 65 jaar werd. Op het lijfrentetegoed dat u vóór 1 januari 2014 heeft opgebouwd geldt overgangsrecht. Dit geldt ook als uw rekening Rabo ToekomstSparen een voortzetting is van een lijfrenteverzekering die vóór 1 januari 2014 is gestart.

  • Heeft u na 31 december 2013 niet meer ingelegd op uw lijfrentespaarrekening of -verzekering? Dan mag u al vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt het hele tegoed gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente.
  • Heeft u na 31 december 2013 nog wel ingelegd op uw lijfrentespaarrekening of -verzekering? Dan mag u alleen het tegoed dat u op 31 december 2013 had opgebouwd, gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt. Voor het overige tegoed moet de tijdelijke oudedagslijfrente starten in of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Banksparen voor pensioen en een lijfrenteverzekering

Een tijdelijke oudedagslijfrente kunt u regelen met Rabo ToekomstUitkering. Bij de Rabobank kunt u ook kiezen voor de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis. Er zijn verschillen tussen deze twee producten tijdens de afbouwfase. Daarom adviseren wij u om u vooraf goed te laten informeren.

Meer lezen over Rabo ToekomstUitkering Meer lezen over Direct Ingaande Lijfrenteverzekering

Minimaal twintig jaar of levenslang laten uitkeren

Met een oudedagslijfrente ontvangt u periodieke uitkeringen. Deze mogen op elke gewenste datum ingaan, maar uiterlijk vijf jaar nadat u recht heeft gekregen op AOW.

Minimale looptijd twintig jaar

Bij banken is de minimale looptijd van een oudedagslijfrente twintig jaar. Bij de Rabobank kunt u kiezen voor Rabo ToekomstUitkering. Gaan de periodieke uitkeringen eerder in dan het jaar waarin u de AOW- leeftijd bereikt? Dan wordt het aantal jaren tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd opgeteld bij die twintig jaar.

Het tegoed in één keer laten uitkeren (afkoop)

U kunt uw tegoed in één keer laten uitkeren. Bijvoorbeeld als u het geld nodig heeft voor een grote uitgave. Dit heet afkoop. Afkoop is meestal nadelig, omdat u ineens over het gehele bedrag inkomstenbelasting moet betalen (maximaal 51,75%). Soms moet u ook nog een boete (revisierente) van maximaal 20% betalen aan de Belastingdienst.

Let op: als u niet op tijd kiest, worden uw mogelijkheden beperkt

Als u niet op tijd beslist, ziet de Belastingdienst dit als afkoop. U betaalt dan inkomstenbelasting (maximaal 51,75%) en een boete (maximaal 20%) over het kapitaal, tenzij u van hen toestemming krijgt om alsnog een keuze te maken.

Advies over uw vrijkomende lijfrente

Wilt u advies over welke mogelijkheid bij u past? In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we welke vorm van advies bij u past. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden. Hierna kunt u kiezen voor een betaald adviesgesprek. Soms kunt u een product ook zelf afsluiten.

Wilt u uw rekening Rabo ToekomstSparen verlengen of afkopen? Hiervoor betaalt u geen advieskosten.

Maak een afspraak

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten