Rabo GoudenHanddrukSparen afkopen

U kunt het tegoed van uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen ineens of gedeeltelijk opnemen. Als u het volledige tegoed in één keer opneemt, noemen we dat afkoop. Of tegoed afkopen voor u financieel aantrekkelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Afkoop

Belasting bij afkoop van uw tegoed

  • U betaalt belasting over de uitkering van de afkoop van uw tegoed(en).
  • Mogelijk valt een gedeelte van het belaste bedrag daardoor onder het hoogste tarief van de inkomstenbelasting.
  • Uw eigen vermogen in box 3 neemt toe als u het tegoed afkoopt.
  • Komt uw vermogen op 1 januari van het kalenderjaar boven het heffingsvrij vermogen? Dan betaalt u vermogensrendementsheffing over uw vermogen.

Periodiek uitkeren in plaats van afkopen

  • Bij het periodiek uitkeren over meerdere jaren kan het zijn dat de uitkeringen onder een lager belastingtarief vallen.
  • Gespreid uitbetalen van het tegoed kan een hoger nettobedrag opleveren dan wanneer u het tegoed ineens afkoopt. Dit is mede afhankelijk van uw overige inkomen.
Gedeeltelijke afkoop

Gedeeltelijke afkoop van uw tegoed is alleen mogelijk als u uw ontslagvergoeding over meerdere goudenhanddrukspaarrekeningen heeft gespreid. U neemt bij afkoop het volledige tegoed op van één rekening. Een deelopname van één rekening is alleen mogelijk ten behoeve van de aankoop van periodieke uitkeringen.

Uitbetaling tegoed

De afkoop wordt altijd door de Rabobank uitgevoerd. Na uw verzoek tot afkoop ontvangt u een afkoopbrief met de uitbetalingsinformatie. Nadat wij deze brief getekend van u retour hebben ontvangen, is uw afkoop definitief. Wij storten uw tegoed op de door u opgegeven rekening. Het bedrag is dan al verminderd met de genoemde kosten en de ingehouden loonheffing. 

Uitbetaling vindt altijd plaats op de 25e dag van de maand, op voorwaarde dat de Rabobank de getekende afkoopbrief voor de 10e dag van de maand heeft ontvangen. Wanneer de getekende afkoopbrief na de 10e dag van de maand wordt ontvangen, vindt uitbetaling op de 25e dag van de volgende maand plaats.

Kosten

Administratiekosten

U betaalt € 165 administratiekosten bij afkoop van het tegoed op uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen.

Opnamekosten bij een rekening met vaste rente

Heeft u een rekening Rabo GoudenHanddrukSparen met vaste rente? Dan betaalt u opnamekosten als u vóór de afgesproken einddatum het tegoed opneemt. De berekening van de opnamekosten staat beschreven in de productkenmerken en voorwaarden. U kunt deze berekening ook laten maken door een van onze medewerkers.

Fiscale regels

Fiscale gevolgen

Afkoop van uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen heeft fiscale gevolgen. De Rabobank houdt altijd 51,75% loonheffing in op de afkoopwaarde. Dit staat los van uw persoonlijke situatie. De loonheffing dragen wij af aan de Belastingdienst. Deze loonheffing is een voorheffing. Het definitieve bedrag dat u betaalt, wordt berekend aan de hand van uw jaarlijkse belastingaangifte. Het is dus mogelijk dat u via uw aangifte geld terugkrijgt.

Voorwaarden

Advies

Na het ondertekenen van een afkoopverzoek ontvangt u van ons een afkoopbrief met alle informatie over het uit te betalen bedrag en hoe deze uitbetaling verloopt. Wilt u advies over welke mogelijkheid bij u past? Aan een advies zijn kosten verbonden. Daarom brengen wij graag vooraf uw wensen op het gebied van advies in kaart. Dit doen we in een vrijblijvend en gratis oriëntatiegesprek, telefonisch of bij uw Rabobank. Na dit gesprek kunt u kiezen voor een betaald advies. We maken daarbij ook een proefberekening van de opnamekosten bij een rekening Rabo GoudenHanddrukSparen met vaste rente. 

Neem contact met ons op

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten