KoopSommenVerzekering van Interpolis

 • eenmalig of jaarlijks storten
 • per inleg een gegarandeerd eindkapitaal
 • inleg mogelijk fiscaal aftrekbaar
 • voor samenvoegen van vrijkomende verzekeringen en behoud van een oud fiscaal regime
 • geblokkeerd tegoed
Maak een afspraak

Lijfrente opbouwen

Met de KoopSommenVerzekering van Interpolis bouwt u lijfrentekapitaal op voor een aanvulling op uw inkomen. Uw tegoed is geblokkeerd. Op de einddatum van deze verzekering kunt u uw tegoed omzetten in bijvoorbeeld een rekening Rabo ToekomstUitkering of een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis. Hieruit ontvangt u periodiek een aanvulling op uw inkomen.

Koopsommenverzekering van Interpolis

Er zijn verschillende situaties waarin de KoopSommenVerzekering van Interpolis voor u interessant kan zijn: 

 • uw huidige lijfrenteverzekering bereikt de einddatum en u wilt deze nog niet laten uitkeren
 • u wilt meerdere vrijkomende lijfrenteverzekeringen samenvoegen en de voordelen van een oud fiscaal regime behouden 
 • u wilt een tegoed opbouwen voor een aanvulling op uw pensioen
 • u heeft stakingswinst
 • u heeft een gouden handdruk (ontslagvergoeding)
Kenmerken
 • De KoopSommenVerzekering van Interpolis is geschikt voor het samenvoegen van vrijkomende lijfrenteverzekeringen.
 • De looptijd is maximaal 40 jaar, uiterlijk tot het jaar waarin u 80 wordt.
 • Bij een nieuwe inleg kunt u kiezen uit een eenmalige of jaarlijkse koopsom. De minimale inleg per koopsom is € 1.000. 
 • Per inleg is een gegarandeerd eindbedrag.
 • Als u een pensioentekort heeft, is een nieuwe inleg voor de KoopSommenVerzekering fiscaal aftrekbaar.
 • Gedurende de looptijd is het tegoed geblokkeerd. Afkoop is mogelijk, maar kan nadelig zijn.
 • Op de einddatum laat u uw tegoed periodiek uitkeren. Bij de Rabobank kan dat met Rabo ToekomstUitkering of een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis.

Totstandkoming eindbedrag KoopSommenVerzekering

Interpolis bepaalt bij de KoopSommenVerzekering het gegarandeerde eindbedrag aan de hand van de marktrente op het moment van ontvangst van de koopsom.

Overlijden voor de einddatum

Bij overlijden voor de einddatum stopt de KoopSommenVerzekering van Interpolis. U kunt zich verzekeren voor een uitkering voor uw nabestaanden. Een aanvullende uitkering bij overlijden is niet mogelijk.

U kiest bij aanvang van de KoopSommenVerzekering voor een uitkering van 90% of 110% van de opgebouwde waarde, of voor een vast bedrag dat wordt uitgekeerd.

Risico's
 • Als de (fiscale) wetgeving verandert, kan de KoopSommenVerzekering van Interpolis een ander resultaat opleveren dan verwacht.
 • Op de einddatum van uw KoopSommenVerzekering gebruikt u het tegoed om periodieke uitkeringen aan te kopen. De rentestand van dat moment kan ervoor zorgen dat de periodieke uitkeringen lager of hoger uitvallen dan verwacht.
 • U krijgt rente over uw volledige tegoed. Deze rente bepaalt Interpolis op basis van de marktrente op het moment van ontvangst van de koopsom. De rente kan onvoldoende zijn om de inflatie goed te maken.
Kosten

Advies en afsluiten

U kunt de KoopSommenVerzekering van Interpolis alleen met een adviesgesprek afsluiten. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor het afsluiten van deze verzekering betaalt u ook afsluitkosten.

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Kosten Rabobank en Interpolis

De kosten zijn gesplitst in kosten bij de Rabobank en kosten bij Interpolis. Voor de totale kosten telt u beide bij elkaar op.

Kosten bij de Rabobank
advieskostenvanaf € 385
afsluitkosten€ 55
onderhoudskosten€ 48 per jaar
Kosten bij Interpolis (per verzekering)*
storting koopsom3% van de koopsom, minimaal € 175 en maximaal € 300
extra storting3% van de koopsom, minimaal € 175 en maximaal € 300
(extra) storting afkomstig uit een (gedeeltelijk) vrijgekomen tegoed bij Interpolis€ 175
maandelijkse kosten€ 2 inhouding op uw tegoed. Bij het vaststellen van het verzekerde bedrag is met deze kosten rekening gehouden.
(gedeeltelijke) afkoop€ 150

* Gebruikt u de KoopSommenVerzekering van Interpolis voor het samenvoegen van vrijkomende lijfrenteverzekeringen, dan rekent Interpolis de kosten per verzekering. Als u bijvoorbeeld drie lijfrenteverzekeringen samenvoegt, betaalt u drie keer de kosten aan Interpolis.

Kosten bij overlijden

Kiest u voor een uitkering van een percentage van het tegoed na overlijden? Of voor een hoger aanvullend inkomen voor uw nabestaanden? Dan houdt Interpolis de premie hiervoor in op uw tegoed. Bij het vaststellen van het verzekerde bedrag is met deze premie rekening gehouden.

Voorwaarden

Goed om te weten

Wilt u de Interpolis KoopSommenVerzekering afsluiten? Dan adviseren wij u om vooraf de algemene voorwaarden te lezen. Daarin vindt u uw rechten met betrekking tot de verzekering en informatie over de uitkeringen. Voor de productvoorwaarden verwijzen we u naar uw Rabobank.

Maak een afspraak