Rabo ToekomstSparen

 • rente over uw inleg maximaal 1,40%*
 • sparen met belastingvoordeel
 • uw tegoed staat vast, maar u kunt wel geld storten
 • combinatie met beleggen mogelijk

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Online afsluiten
Maak een afspraak

Sparen voor uw pensioen met belastingvoordeel

Heeft u een pensioentekort? Dan kunt u belastingvriendelijk sparen op een geblokkeerde bankspaarrekening. Rabo ToekomstSparen is zo’n bankspaarrekening. U kunt het geld niet voor een ander doel gebruiken en u gebruikt het tegoed als periodieke aanvulling op uw inkomen na uw pensioen.

Het tegoed valt voor de inkomstenbelasting in box 1. U betaalt dus geen vermogensrendementsheffing over het gespaarde bedrag. U betaalt pas belasting wanneer het gespaarde bedrag aan u wordt uitgekeerd. De belasting die u dan betaalt kan lager zijn dat het tarief dat u nu betaalt.

Kans op meer rendement met Rabo ToekomstBeleggen

U kunt ook een deel van uw geld beleggen. Door sparen en beleggen te combineren, maakt u kans op meer rendement. Dat kan met Rabo ToekomstBeleggen. U loopt wel het risico om een deel van uw inleg te verliezen.

Meer lezen over Rabo ToekomstBeleggen

Kenmerken

Voor wie is Rabo ToekomstSparen?

Rabo ToekomstSparen is geschikt als u:

 • een pensioentekort heeft
 • ouder dan 18 bent en in Nederland woont
 • niet later dan vijf jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd de rekening opent

Geld storten

U kunt elk jaar uw jaarruimte storten. Heeft u uw jaarruimte de afgelopen zeven jaar niet (helemaal) gebruikt? Dan heeft u reserveringsruimte. Deze ruimte gebruikt u eerst. Aan de jaar- en reserveringsruimte is een maximumbedrag per jaar verbonden. Bent u ondernemer? Uw oudedagsreserve en/of stakingswinst mag u ook inleggen.

Bereken uw jaarruimte

Bestaande lijfrente oversluiten

U mag ook het bedrag van uw bestaande lijfrenteverzekering of lijfrenterekening oversluiten. Dat bedrag is niet aftrekbaar voor de belasting. Laat u vooraf goed informeren over de fiscale gevolgen. Deze kunnen namelijk ongunstig zijn. 

Uw adviseur kan u helpen uw bestaande lijfrente over te sluiten. Ook kunt u zelf uw lijfrente oversluiten tijdens het online openen van een rekening Rabo ToekomstSparen.

Welk regime

Bij het oversluiten is het belangrijk om te weten welke regels (het regime) van toepassing zijn. In de tabel hieronder ziet u welk regime van toepassing is. Gebruik hiervoor de (oudste) ingangsdatum die u vindt op uw polis of overeenkomst.

Fiscaal regimePremiebetalendKoopsom (bedrag ineens gestort)
Oud regime lijfrentevóór 16 oktober 1990*vóór 1 januari 1992
Nieuw regime lijfrenteop of na 16 oktober 1990op of na 1 januari 1992

* Wij gaan er vanuit dat wanneer u premie heeft betaald u deze niet meer heeft verhoogd na 16 oktober 1990. Is dit wel het geval, dan valt uw verzekering in onder het nieuwe regime.

Oud regime lijfrente 

Valt uw lijfrenteverzekering onder het oude regime? En sluit u deze over naar een rekening Rabo ToekomstSparen? Dan wordt automatisch het nieuwe regime van toepassing. U verliest dan de volgende voordelen:

 • U kunt het tegoed of de periodieke uitkeringen niet meer aan iemand anders laten uitkeren, bijvoorbeeld als schenking aan uw partner of kind.
 • U kunt het tegoed niet meer in één keer laten uitkeren zonder fiscale boete.
 • U kunt het tegoed niet laten uitkeren in een korte periode. Onder het nieuwe regime gelden langere minimum looptijden.
 • De periodieke uitkering per jaar zonder maximum verdwijnt. Onder het nieuwe regime is er vaak wel een maximale periodieke uitkering per jaar.
 • De ingangsdatum is niet meer vrij te kiezen. Onder het nieuwe regime worden er eisen gesteld aan de ingangsdatum.

Vindt u het geen probleem om de voordelen te verliezen? Bijvoorbeeld omdat u het opgebouwde tegoed wilt gebruiken om gedurende minimaal vijf jaar uw inkomen na uw pensioen aan te vullen? Dan kunt u via de bank of online een rekening Rabo ToekomstSparen openen en uw lijfrente oversluiten.

Nieuw regime lijfrente

Valt uw lijfrente onder het nieuwe regime? Dan wijzigen de fiscale regels niet als u uw bestaande lijfrente overzet naar een nieuwe rekening Rabo ToekomstSparen.

Twijfelt u om uw bestaande tegoed over te zetten naar Rabo ToekomstSparen? Neem dan contact op met uw Rabobank.

Kosten

Hieronder ziet u de kosten bij zelf afsluiten en afsluiten met advies.

Uitgebreid advies
Compact advies
Zonder advies
Uw financiële situatie nu en in de toekomst bepalen
-
-
Huidige lijfrenteproduct beoordelen
-
Juiste product kiezen
-
Afsluiten product door adviseur
-
Adviesrapport

 Uitgebreid

 Beknopt

-
Gratis aanvullend advies tijdens looptijd
-
-

Advieskosten
€ 740*
€ 385
-
Afsluitkosten rekening
€ 55
€ 55
€ 55
Afsluiten met advies

U kunt ervoor kiezen om een rekening Rabo ToekomstSparen af te sluiten met behulp van een adviseur. Hiervoor brengen wij advieskosten in rekening.

In bepaalde situaties is het raadzaam vooraf advies in te winnen. U kunt ook eerst een kosteloos oriënterend gesprek aanvragen om te kijken of advies waarvoor u advieskosten moet betalen in uw situatie verstandig is.

In een adviesgesprek bekijken we onder andere of u voldoende jaarruimte heeft en of het verstandig is om uw lijfrente over te zetten. U heeft de keuze uit uitgebreid of compact advies. Bouwt u geen pensioen op via een werkgever? Of bent u gescheiden? Dan raden wij een uitgebreid advies aan. Als u ondernemer bent en uw stakingswinst of oudedagsreserve wilt storten raden wij een oriënterend gesprek aan.

Online afsluiten

Online zelf een rekening Rabo ToekomstSparen afsluiten kost € 55 per rekening (afsluitkosten). U kunt alleen online een rekening openen als u bij Rabobank een betaalrekening heeft. Bent u nog geen klant? Dan kunt u online een betaalrekening aanvragen als u de Rabo Bankieren App downloadt. Daarna kunt u online een rekening Rabo ToekomstSparen openen.

Als u ondernemer bent en uw stakingswinst of oudedagsreserve wilt storten, kunt u niet online een rekening Rabo ToekomstSparen openen.

Na het inloggen, maakt u eerst een wettelijk verplichte kennis- en ervaringstoets. Het maken van de toets duurt ongeveer 10 minuten. Na het afronden ziet u of het verstandig is tóch een adviseur in te schakelen.

Mogelijkheden op de einddatum

Op de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen kiest u of u de afbouwfase start of de einddatum verlengt. Wij helpen u graag met het maken van een keuze. U kunt een kosteloos oriënterend gesprek aanvragen of online uw mogelijkheden bekijken.

Afbouwfase starten

U opent een rekening waarmee u het tegoed kunt laten uitkeren. Dit kan bij de Rabobank met een rekening Rabo ToekomstUitkering. U kunt het tegoed voor de afbouwfase ook laten overmaken naar een andere bank of verzekeraar. U betaalt belasting over de periodieke uitkeringen.

Einddatum verlengen

Vanaf het jaar dat u recht krijgt op AOW, mag u de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen nog maximaal vijf jaar uitstellen. De afbouwfase gaat dan uiterlijk aan het eind van het vijfde kalenderjaar in. U kunt zelf online verlengen.

Tegoed ineens laten uitkeren (afkoop)

U kunt het tegoed ineens laten uitkeren, maar dat is meestal niet gunstig. Naast belastingheffing over het volledige tegoed, zal de Belastingdienst u ook een boete van 20% opleggen.

Meer informatie over de mogelijkheden op de einddatum

Afkopen en overlijden Rente

U kunt kiezen tussen een variabele rente of een vaste rente per inleg. Bij een variabele rente kan de bank de rente op elk moment wijzigen. De rente kan dan stijgen of dalen. Bij een vaste rente per inleg is het rentepercentage over iedere inleg vast vanaf de inlegdatum tot aan de afgesproken einddatum. De vaste rente voor iedere inleg wordt bepaald door de looptijd tussen de inlegdatum en de einddatum. Ook over de jaarlijkse rentebijschrijving vergoeden wij een eigen vaste rente tot aan de afgesproken einddatum.

Rentegarantie bij een vaste rente per inleg

Vanaf de offertedatum heeft u een rentegarantietermijn van acht weken. Over elke inleg die u binnen acht weken na deze datum doet, ontvangt u het aangeboden rentetarief. Is in de periode tussen de aanbieding en uw inleg het rentetarief gestegen? Dan geldt voor u het hogere rentetarief.

Variabele rente

Rentepercentage*
Over het gehele tegoed0,50%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Dit variabele rentetarief geldt vanaf 12 juni 2019.

Vaste rente

LooptijdRentepercentage
<1 jaar0,05%
1 tot 2 jaar0,05%
2 tot 3 jaar0,05%
3 tot 4 jaar0,05%
4 tot 5 jaar0,10%
5 tot 6 jaar0,20%
6 tot 7 jaar0,25%
7 tot 8 jaar0,35%
8 tot 9 jaar0,45%
9 tot 10 jaar0,55%
10 tot 11 jaar0,75%
11 tot 12 jaar0,80%
12 tot 13 jaar0,85%
13 tot 14 jaar0,95%
14 tot 15 jaar1,10%
15 tot 16 jaar1,20%
16 tot 17 jaar1,20%
17 tot 18 jaar1,25%
18 tot 19 jaar1,25%
19 tot 20 jaar1,30%
20 tot 21 jaar1,30%
21 tot 22 jaar1,30%
22 tot 23 jaar1,35%
23 tot 24 jaar1,35%
24 tot 25 jaar1,40%
25 tot 26 jaar1,40%
26 tot 27 jaar1,40%
27 tot 28 jaar1,40%
28 tot 29 jaar1,40%
29 tot 30 jaar1,40%
30 tot 35 jaar1,40%
35 tot 40 jaar1,40%
40 tot 45 jaar1,40%
45 tot 50 jaar1,40%
50 jaar of meer1,40%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 10 juli 2019.

Risico's

U spaart op een rekening Rabo ToekomstSparen vaak voor langere tijd. Dat brengt een aantal risico’s met zich mee. Uw situatie en de wereld om u heen kunnen veranderen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • Als de fiscale regels veranderen, kan uw rekening Rabo ToekomstSparen een ander eindbedrag opleveren dan verwacht.
 • U bouwt rente op over uw volledige tegoed. De rente kan te laag zijn om de inflatie goed te maken. Bij een stijgende inflatie wordt uw geld in verhouding minder waard.
 • Als de variabele rente stijgt of daalt, heeft dat invloed op het te bereiken eindbedrag.
 • Op de einddatum van uw rekening Rabo ToekomstSparen gebruikt u het tegoed om periodieke uitkeringen aan te kopen. De rente van dat moment kan ervoor zorgen dat de periodieke uitkeringen lager of hoger uitvallen dan verwacht.
Voorwaarden

Wilt u Rabo ToekomstSparen afsluiten? Dan adviseren wij u om vooraf de productkenmerken en voorwaarden te lezen. Daarin vindt u bijvoorbeeld rekenvoorbeelden en uitleg over gevolgen van wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Aanvullende informatie

Advies over uw inkomen voor later

Wij begeleiden u graag bij het openen van een nieuwe rekening Rabo ToekomstSparen. De keuzes die u maakt gaan namelijk vaak nog jaren mee. Twijfelt u welk advies u nodig heeft, of wilt u eerst meer weten? Maak dan een afspraak voor een gratis eerste oriënterend gesprek.

Maak een afspraak

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten